Tham dự Đại hội Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc Nhiệm kỳ 6

Ngày tạo: 21/04/2015 8:58:40 SA - Số lần đọc: 455

CLB KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐCPHIẾU ĐĂNGKÝ

THAM DỰ ĐẠI HỘI CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG NHIỆM KỲ 6

Tổ chức tại:  Bảo Tàng Hồ Chí minh, 19 Ngọc Hà,Ba Đình, Hà Nội

Ngày: 08 tháng 05 năm 2015


Họ và tên:
.........................................................................................................................................................................
Đơn vị:
.........................................................................................................................................................................

Địa chỉ:
...........................................................................................................................................................................

Di động: 
...........................................................................................................................................................................

Email:
...........................................................................................................................................................................

Ghi chú:  Xin vui lòng xác nhận tham dự tới Câu lạc bộ KTT trước ngày 30/04/2015

           

Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc;

            192 Đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

            ĐT: 04.38686714; 04.38686721;   Fax: 04.38686722

            Email:caulacboketoantruong@gmail.com

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh : 091.321.6604

Bà Ngô Thị Thủy : 098.909.8686           

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm : 097.570.0716

 

 

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)