THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG CHÍNH THỨC LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2015

Ngày tạo: 12/05/2015 10:25:48 SA - Số lần đọc: 177

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG CHÍNH THỨC

LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2015


Thời gian khai giảng: 06/06/2015 (học vào các ngày thứ 7 và Chủ nhật)

Sáng từ 8h-11h30; chiều từ 1h30 đến 5h

Địa điểm họcHội trường Tầng 6. Kho bạc Nhà nước Quận Hai Bà Trưng

                          380 Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

MỨC PHÍ ÔN THI KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2015

 

TT

MÔN HỌC

Số ngày

LỆ PHÍ

LỊCH HỌC

1

Pháp luật về kinh tế và Luật Doanh nghiệp

3 ngày

1.000.000 đ

6,7,13/6/2015

2

Thuế và quản lý thuế nâng cao

4 ngày

1.300.000 đ

14,20,21,27/6/2015

3

Tài chính và quản lý tài chính nâng cao

5 ngày

1.600.000 đ

28/6; 4,5,11,12/7/2015

4

Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao

7 ngày

2.000.000 đ

18,19,25,26/07;  

01, 02,15/8/2015

 

Cộng 4 môn:

19 ngày

5.900.000 đ

 

Tiêu chuẩn dự thi: (Theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ Tài chính quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ KTV và Chứng chỉ hành nghề kế toán)

Có bằng tốt nghiệp đại học (hoặc sau đại học) chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán. Thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 60 tháng trở lên tính từ tháng tốt nghiệp ghi trên quyết định tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học đến thời điểm đăng ký dự thi

Nội dung và tài liệu học: Theo tài liệu của Hội đồng thi Chứng chỉ hành nghề kế toán Bộ Tài chính phát hành năm 2015.

Địa điểm đăng ký học:  Đề nghị học viên có nhu cầu ôn thi xin đăng ký, nộp tiền và gửi phiếu đăng ký (phiếu đăng ký kèm theo) về địa chỉ sau :

Phòng Kế toán, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

192 Đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.38686714 - 04.38686721; Fax: 04.38686722; Chị Thuỷ: 098.909.8686;

Email: trungtamdaotaovaa@gmail.com; ttnghiencuutuvankhkt@gmail.com

Web: hoiketoankiemtoan.vn

Hoặc chuyển khoản vào TK:  (Ghi rõ họ tên, số điện thoại di động)

            Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Khoa học Kế toán. SốTK:  1460201024310

            Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Nam Hà Nội

Ghi chú: 

- Học phí sẽ được giảm 10% học phí nếu nộp tiền trước ngày  29/5/2015

- Học viên đăng ký và nộp tiền trước 29/5/2015  theo danh sách tập thể từ 10 người trở lên được giảm thêm 5%

- Lệ phí trên đã bao gồm Tài liệu ôn thi của Bộ Tài chính Năm 2015

- Sẽ có 4 buổi tổng ôn cho 4 môn học, thời gian tổng ôn được bố trí trước ngày thi khoảng 01 tháng. Giảng viên sẽ hệ thống hóa những kiến thức trọng tâm của môn học và giải đáp toàn bộ các vướng mắc của học viên.

- Lịch học có thể có thay đổi theo yêu cầu của giảng viên.

 

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

192 Đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 04 38686714; 04 38686721; Fax: 04 38686722

Email: trungtamdaotaovaa@gmail.com; ttnghiencuutuvankhkt@gmail.com;  Website: hoiketoankiemtoan.vn

 

 
 

 

 

 

 


PHIẾU ĐĂNG KÝ

ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2015

 

 


Họ và tên: .................................................................Năm sinh ...........................................

Đơn vị công tác: ...................................................................................................................

Địa chỉ:............ .....................................................................................................................

Điện thoại  CQ: .................................... Di động:.................................................................

Email: ...................................................................................................................................

          (ghi rõ ràng để tiện liên hệ trong quá trình học)

Đăng ký học các môn:

Môn học

Tích vào môn đăng ký học ôn thi

1. Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp

 

2. Thuế và quản lý thuế nâng cao

 

3. Tài chính và quản lý tài chính nâng cao

 

4. Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao

 

 

 

 

- Phiếu đăng ký gửi về:

Phòng Kế toán - Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

192 Đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.38686714 - 04.38686721; Fax: 04.38686722; Chị Thuỷ: 098.909.8686

Email:  trungtamdaotaovaa@gmail.com   ttnghiencuutuvankhkt@gmail.com

 

Ghi chú:

- Học phí sẽ được giảm 10% học phí nếu nộp tiền trước ngày  29/05/2015

- Học viên đăng ký và nộp tiền trước 29/5/2015  theo danh sách tập thể từ 10 người trở lên được giảm thêm 5%

- Lịch học có thể có thay đổi theo yêu cầu của giảng viên.

 

 

Hµ Néi, ngµy       th¸ng        n¨m 2015

 

Ng­êi ®¨ng ký

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Phiếu đăng ký gửi về Hội bằng Email hoặc fax để tổng hợp thông tin danh sách học viên và để thông báo thông tin của toàn khóa học.