THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Ngày tạo: 28/08/2015 3:43:23 CH - Số lần đọc: 100

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VN

 

   Số:      /HKT-TTTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Hà Nội, ngày 27  tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

 Kính gửi: Lãnh đạo các Doanh nghiệp

- Căn cứ khoản 2 Điều 53 Luật Kế toán số 03/2003/QH11, ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Quốc hội về tiêu chuẩn bổ nhiệm kế toán trưởng: “Người làm kế toán trưởng phải có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng”;

- Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam là một trong các đơn vị được Bộ tài chính giao cho nhiệm vụ, đào tạo, bồi dưỡng,cấp chứng chỉ kế toán trưởng.

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam trân trọng kính mời các đơn vị cử cán bộ kế toán hoặc cá nhân có nhu cầu đăng ký tham dự khoá đào tạo kế toán trưởng do Hội tổ chức.

1.  Đối tượng

-         Những người đang làm kế toán, trưởng phòng kế toán

-         Những người hành nghề kế toán theo quy định của pháp luật

      2  Thời gian đào tạo mỗi khóa học: Theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011  của Bộ Tài chính .

-         Học viên đăng ký theo một trong hai hình thức tham dự:

+ Học liên tục (nghỉ ngày chủ nhật).

+ Học buổi tối thứ ba, thứ năm, cả ngày thứ bẩy và chủ nhật.

     3. Tiêu chuẩn được cấp chưng chỉ ; Kết thúc khóa học học viên được Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam cấp chứng chỉ theo mã số 012 (mẫu chứng chỉ do bộ tài chính ban hành)

           - Những người tham dự bồi dưỡng kế toán trưởng phải có đủ tiêu chuẩn về thời gian và trình độ chuyên môn nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán như sau:

            + Tối thiểu là 2 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;

            + Tối thiểu là 3 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;

- Học viên phải trải qua hai lần làm bài kiểm tra (giữa và cuối khóa). Nếu đạt yêu cầu (từ 5/10 điểm) trở lên sẽ được cấp chứng chỉ. Học viên được thi lại một lần bài thi hết học phần không đạt yêu cầu vào cuối khóa học.

Ghi chú: Những trường hợp học viên chưa đủ các tiêu chuẩn dự học đã nêu trên nhưng vẫn có nhu cầu được bổ xung kiến thức Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam vẫn chấp nhận cho dự học cuối khóa chỉ được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng.

         4.  Kinh phí khóa học:Từ 2.500.000 đến 3,500,000 đồng /người /khóa. Tùy thuộc số lượng học viên đăng ký nhập học ( số tiền  đóng trên bao gồm cả tài liệu học tập do Bộ tài chính ban hành)

         5.   Thời gian đăng ký khoá học bắt đầu từ ngày: 03/09/2015 ( Mở lớp vào hàng tháng ).

Địa điểm đăng ký:  Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn khoa học Kế toán, 192 Đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 04.38686714; 0913226409;  Fax: 04.38686722; Email: ttnghiencuutuvankhkt@gmail.com. Địa điểm học sẽ được thông báo khi học viên đăng ký.

 Khoá học sẽ do các giảng viên là Tiến sĩ, Thạc sĩ, những chuyên gia có kinh nghiệm giảng dạy. 

Thời gian khai giảng: Căn cứ vào số liệu học viên đăng ký. Hội sẽ thông báo ngày khai giảng khóa học hàng tháng.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP, TT

 

 

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

Chủ tịch

Đã ký

PGS.TS Đặng Văn Thanh

 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG
Kính gửi: Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

 

1.     Tôi tên là:..............................................................................................................................................................

2.     Ngày tháng năm sinh:.....................................................................................................................

3.     Nơi sinh:..................................................................................................................................................................

4.     Chức vụ (không viết tắt):.............................................................................................................

5.     Đơn vị công tác (không viết tắt):...................................................................................................

6.     Tốt nghiệp ĐH, CĐ, TC:...............................................Chuyên ngành:.....................................

7.     Thời gian thực tế công tác Kế toán tài chính (số năm):............................

8.     Điện thoại: cq:.............................................Di động:...........................................

9.      Email:.......................................................................................................................................................................................

Đăng ký tham dự lớp học: Kế toán trưởng Doanh nghiệp do Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam  tổ chức.

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai sót, chúng tôi xin chịu hoàn thành trách nhiệm./.

 

Xác nhận của cơ quan công tác

(Ký đóng dấu)

 

Anh (Chị):…………….……………………………………….

Công tác tại:……….………………………………………….

 Thời gian từ: …………………………………………..……..

, ngày        tháng      năm

HỌC VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)


Lưu ý:

- Học viên ghi thật đầy đủ, rõ ràng các mục trong phiếu đăng ký để làm cơ sở ghi chứng chỉ tốt nghiệp

- Học viên nộp phiếu kèm theo 2 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên sau ảnh), Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp (Đại học, Cao đẳng, Trung cấp)