Vị trí Giám đốc

Ngày tạo: 20/11/2015 3:54:59 CH - Số lần đọc: 479
Công ty trong chứng khoán Siêu Đẳng với vốn điều lệ lên đến 100 tỷ đồng cần tuyển Giám đốc điều hành.
Lương và thu nhập: tối thiểu 10 tỷ đồng/tháng. Thanh toán khi hoàn thành kế hoạch.
Yêu cầu: trên 25 tuổi, sức khoẻ tốt, đủ khả năng điều hành toàn bộ công ty và đạt mức lợi nhuận theo kế hoạch là 30 tỷ đồng/tháng