MỜI THAM DỰ SINH HOẠT CLBKTTTTQ LẦN THỨ 45 TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Ngày tạo: 04/05/2016 10:16:27 SA - Số lần đọc: 344
    HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     CLB KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               Số:          /GM-CLB KTTTQ

             V/v: Mời tham dự sinh hoạt
       CLB KTT toàn quốc lần thứ 45                                           
                                                                                                      


                                                                                                                        Hà Nội, ngày 15 tháng  04 năm 2016

                                                                                    GIẤY MỜI


Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc trân trọng kính mời Ông (Bà) đến dự sinh hoạt CLB KTT toàn quốc lần thứ 45 với chủ đề: “Tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam và chính sách, chế độ mới về Tài chính, Kế toán, Kiểm toán cần đặc biệt quan tâm năm 2016”

1.
Nội dung, thời gian, địa điểm kỳ sinh họat: 

 + Nội dung: gồm các chuyên đề sẽ được thông tin và đối thoại sau: 
- Tổng quan về tình hình kinh tế, xã hội Việt nam năm 2016:
Gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) - Cơ hội, thách thức và giải pháp của Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.
- Nội dung chủ yếu Hiệp định đối tác xuyên Thái bình dương (TPP) - cơ hội, thách thức và giải pháp của Việt Nam
- Những quy định mới của Luật Kế toán 2015 (số 88/2015/QH 13); Nhiệm vụ trong giai đoạn II thực hiện Chiến lược phát triển Kế toán - Kiểm toán Việt Nam đến 2020.
- Những vướng mắc và cách xử lý trong  thực hiện Thông tư 200/2014/TT-BTC và TT 202/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về Chế độ kế toán doanh nghiệp và Lập Báo cáo tài chính hợp nhất.
- Chính sách, Chế độ mới về Tài chính: Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, Giám sát tài chính, Đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính doanh nghiệp( Nghị định 87/2015/NĐ- CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ 1/12/2015 và  áp dụng cho năm tài chính 2016 trở đi); về vấn đề thoái vốn, Tái cơ cấu và Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
- Những quy định mới trong các luật, nghị định và thông tư hướng dẫn về thuế năm 2016.
+ Thời gian: 02 ngày, Từ 8h00 ngày 27/05/2016 
+Địa điểm: Tại Hội trường lớn, Khu nghỉ dưỡng Vietsovpetro  
                Hồ Tràm,  Xuyên Mộc, Tỉnh Bà rịa-Vũng Tàu
       
      2. Thành phần:

- Hội viên CLB KTT toàn quốc;
- Kế toán trưởng, trưởng, phó phòng tài chính kế toán, kiểm toán nội bộ; doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp;
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý các Cơ quan Nhà nước, Tập đoàn, Tổng công ty, Doanh nghiệp và Đơn vị Hành chính sự nghiệp;
- Các cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy đại học, cao đẳng, kế toán viên hành nghề và kiểm toán viên chứng chỉ cấp nhà nước.

     3. Phí của kỳ sinh hoạt: 

- Đại biểu là hội viên Câu lạc bộ nộp: 2.450.000 đồng/người;
- Đại biểu chưa là hội viên Câu lạc bộ nộp: 2.600.000 đồng/người;
         
Các đại biểu và hội viên có thể nộp phí sinh hoạt kỳ 45 bằng tiền mặt  tại văn phòng Câu lạc bộ Kế toán trưởng TQ, số 192 Đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Hoặc chuyển khoản cho Câu lạc bộ theo tài khoản:

Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc,
TK 1460201023402, tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội.

(Các đơn vị cần ghi rõ: “nộp phí sinh hoạt kỳ 45 cho ai” và đem theo bản photo giấy chuyển tiền để nhận tài liệu, phiếu ăn, phiếu đi dã ngoại). 

Chú ý: Các đại biểu và hội viên CLB nộp phí sinh hoạt kỳ 45 trước ngày 09/05/2016 sẽ được ưu đãi giảm giá 100.000 đồng/người (hội viên còn nộp 2.350.000 đ/người; đại biểu chưa là hội viên còn nộp 2.500.000 đ/người)
             
Hội viên chưa nộp hội  phí hội năm 2015 và 2016, đề nghị nộp vào tài khoản của CLBKTTTQ; hoặc nộp tại hội nghị(Hội viên công tác ở các doanh nghiệp nộp: 1.500.000đ/năm; Hội viên công tác ở các đơn vị HCSN, và hội viên khác: 1.000.000đ/năm)

      4. Về việc đăng ký tham dự: 

       + Để chuẩn bị phục vụ cho kỳ sinh hoạt được chu đáo, đề nghị các đại biểu, hội viên  đăng ký tham dự sinh hoạt kỳ 45 với ban tổ chức trước ngày 09/05/2016 theo địa chỉ: Email: caulacboketoantruong@gmail.com; hoặc Fax: 04.38686722; Hoặc gửi bưu điện: Câu lạc bộ Kế toán trưởng, số 192 Đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh  ĐT: 04.38686714  -  0913216604
Bà Ngô Thị Thuỷ
 ĐT: 04.38686714  -  0989098686
Bà Nguyễn Thị Minh Tâm      
ĐT: 04.38686721  -  0975700716
         
Đề nghị các đơn vị tạo điều kiện cho Ông (Bà) hội viên CLB đi dự sinh hoạt CLB KTT toàn quốc kỳ 45 và có thể cử thêm các cán bộ thuộc thành phần tham dự kỳ sinh hoạt nêu tại điểm 2 của giấy mời đi dự.
+ Đại biểu và hội viên tham dự hội nghị: Tự túc phương tiện đi lại đến địa điểm họp, chỗ nghỉ, ăn và các dịch vụ khác ngoài chương trình của kỳ sinh hoạt.

Tuy nhiên, để hỗ trợ và tạo thuận lợi cho hội viên, Câu lạc bộ và khu nghỉ dưỡng Vietsovpetro sẽ có dịch vụ xe ôtô đón hội viên từ TP Hồ Chí Minh đi đến địa điểm họp (đối với hội viên đã có đăng ký trước trong Phiếu đăng ký tham dự hội nghị, và theo thời gian chuyến xe đã đăng ký); Địa điểm xe đón tại Tp Hồ Chí Minh: (Tầng 2 Khách sạn Tân Sơn Nhất,  số 66A Phổ Quang, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh); Xin liên hệ với: 
- Ông Nguyễn Thanh Toàn , Đại diện VietsovPetro tại TP HCM; Email: toannt.hq@vietsov.com.vn; Đt 0914315858
- Ông Đỗ Việt Bách (Cán bộ CLB Kế toán trưởng)  ĐT: 01658995555


+ Ban tổ chức kỳ sinh hoạt gửi kèm theo 04 tài liệu sau:
-  Chương trình kỳ sinh hoạt CLBKTTTQ lần thứ 45 
-  Báo giá phòng ngủ (giá ưu đãi) của Khu nghỉ dưỡng Vietsovpetro  cho đại biểu và hội viên của Câu lạc bộ KTTTQ.
-  Chương trình đi dã ngoại 
-  Phiếu đăng ký tham dự sinh hoạt CLB KTTTQ lần thứ 45 (Trong đó bao gồm: Đăng ký tham dự hội nghị; Đăng ký đi dã ngoại theo chương trình trên; Đăng ký sử dụng dịch vụ xe ô tô đón từ TP Hồ Chí Minh về Vietsovpetro Resort và ngược lại)

- Các hội viên, đại biểu có thể chủ động đăng ký phòng nghỉ tại khu nghỉ dưỡng  Vietsovpetro với các Bà sau:
+  Bà Trương Kim Cúc, Cán bộ khu nghỉ dưỡng Vietsovpetro ; Đt: 0946797218;  0643782266
+ Bà Nguyễn thị Lệ Thanh, Ủy viên Ban TT BCNCLB  ĐT: 0913216604- 04.38686714;    
   Email: nguyenthilethanh54hb@gmail.com
+ Bà Ngô Thị Thủy ĐT: 0989098686;  0438686714; Email: thuythu8686@gmail.com

 
Lưu ý: Theo cam kết của Vietsovpetro Resort với Thường trực Ban chủ nhiệm CLB, Khách sạn sẽ ưu tiên  giữ phòng ngủ cho hội viên của CLB có đăng ký phòng và trả trước 100% tiền phòng trước  ngày 09/05/2016. 
     
+  Phương thức thanh toán tiền phòng như sau:
-  Nộp tiền mặt tại văn phòng Câu lạc bộ Kế toán trưởng, Số 192 Đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
-  Trả vào tài khoản: Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc, TK 1460201023402 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội. (cần ghi rõ đặt phòng cho ai)

- Trả vào Tài khoản của: KHU NGHỈ DƯỠNG VIETSOVPETRO, Số TK: 760.10.000.50.70.79Tại:NHTMCP Đầu tư&Phát triển Việt Nam CN Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nơi nhận:
- Như trên ;
- Hội Kế toán và Kiểm toán VN;
- Lưu VP Hội, VP CLB.                                                                                         TM/. BAN CHỦ NHIỆM
                                                                                                                  CLB KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC
                                                                                                                                       CHỦ NHIỆM


                                                                                                                                 PGS. TS Đặng Thái Hùng
                                                                                                                              (Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán
                                                                                                                                 và Kiểm toán - Bộ Tài chính)

 

Tên đơn vị:.............................................................................................................

..........................................................................................................................................................

PHIẾU ĐĂNG KÝ
THAM DỰ HỘI NGHỊ CLB KẾ TOÁN TRƯỞNG
Kỳ thứ 45, ngày 27 -28/05/2016 tại Bà Rịa -Vũng Tàu


Họ và tên: ................................................................................................................................................................................

Đơn vị:
......................................................................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc
:........................................................................................................................................................................

Tel
:...................................................................................

Di động:
...................................................................................... 

Fax:.
....................................................................

Email:
.............................................................................................................................................................................................

    1. Đăng ký dự hội nghị CLB KTT TQ:  
          

2. Đăng ký tham quan dã ngoại:
              
     
     3. Đăng ký xe ôtô:
     a, Đăng ký xe đón tại TP HCM đi Vietsovpetro Resort
+ Chuyến 10h ngày 26/5
+ Chuyến 13h ngày 26/5
+ Chuyến 17h ngày 26/5
     b, Đăng ký xe  từ Vietsovpetro Resort  trở về Hồ Chí minh:
+ Chuyến 9h ngày 29/5
+ Chuyến 10h ngày 29/5

Đề nghị hội viên điền đầy đủ thông tin và gửi về CLB theo địa chỉ Email, hoặc Fax, hoặc qua bưu điện đã ghi ở mục 4 giấy mời này để tiện trong việc tiếp đón được chu đáo.
(Mục nào có đăng ký đề nghị đánh dấu x vào ô trống)


Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)