CÔNG TY CỔ PHẦN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Ngày tạo: 08/07/2016 9:50:22 SA - Số lần đọc: 517
(y) Bạn Lê Thị Thanh Thùy  (thanhthuyf@gmail.com) hỏi:
Kính gửi Bộ Tài Chính: Công ty chúng tôi muốn hỏi về sự phân bổ cuối năm của chi phí tài chính về khoản chênh lệch ngoại tệ như sau: Trong năm 2015 Công ty chúng tôi có khoản chênh lệch tỷ giá lổ: 2 tỷ đồng do cuối năm 2015 công ty cúng tôi còn tồn kho chiếm 40% hàng đã bán nên công ty phân bổ chi phí tài chính trong năm là: 2 tỷ đồng x 60% = 1,2 tỷ đồng, số còn lại 2 tỷ đồng x 40% =0,8 tỷ đồng chúng tôi đưa vào hàng hóa nhập kho năm 2016. Vậy cho công ty chúng tôi hỏi kế toán hạch toán vậy có hợp lý không? Công ty rất mong hồi âm sớm nhất có thể

(y) Trả lời:
Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 69, Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 quy định: “Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá đều được phản ánh ngay vào doanh thu tài chính (nếu lãi) hoặc chi phí tài chính (nếu lỗ) tại thời điểm phát sinh.”

Cuối kỳ kết chuyển toàn bộ chi phí phát sinh trong kỳ sang tài khoản 911 -“Xác định kết quả kinh doanh”, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 635 – Chi phí tài chính.

(Đề nghị Quý Độc giả căn cứ vào quy định trên để thực hiện)