Chính phủ đã ban hành Nghị định 127/2016/NĐ-CP

Ngày tạo: 16/09/2016 2:39:53 CH - Số lần đọc: 74
Chính phủ đã ban hành Nghị định 127/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (thuế suất AANZFTA) của Việt Nam thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân.

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất AANZFTA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt được ban hành kèm theo Nghị định này;

- Được nhập khẩu từ các nước là thành viên của Hiệp định (kể cả hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước Việt Nam);

- Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu (các nước thành viên trong Hiệp định) vào Việt Nam, do Bộ Công Thương quy định;

- Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Mẫu AANZ theo quy định của Bộ Công Thương.

Nghị định 127/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/9/2016 và bãi bỏ Thông tư 168/2014/TT-BTC.