THÔNG BÁO 04/TB-HDT VỀ DANH SÁCH: ĐỦ KIỀU KIỆN; KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN; LỊCH THU VÀ ĐỊA ĐIỂM KỲ THI KIỂM TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN 2017

Ngày tạo: 08/12/2017 4:15:47 CH - Số lần đọc: 998
Hội đồng thi đã lưu hành Thông báo 04/TB-HDT về danh sách: Đủ điều kiện; Không đủ điều kiện; Lịch thi và Địa điểm thi kỳ thi Kiểm toán viên, Kế toán viên năm 2017 (nội dung cụ thể trong file đính kèm):

I. NỘI DUNG THÔNG BÁO 04/TB-HDT
Thong bao 04.TB-HDT.pdf

II. THI TẠI HÀ NỘI
Thi tai Ha Noi.rar gồm:
- Danh sách thi Kế toán viên 2017, tại Hà Nội
- Danh sách thi Kiểm toán viên 2017, tại Hà Nội
- Danh sách thi Sát hạch 2017, tại Hà Nội
- Danh sách không đủ điều kiện dự thi 2017, tại Hà Nội

II. THI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thi tai TP.HCM.rar gồm:
- Danh sách thi Kế toán viên 2017, tại Hồ Chí Minh
- Danh sách thi Kiểm toán viên 2017, tại Hồ Chí Minh
- Danh sách thi Sát hạch 2017, tại Hồ Chí Minh
- Danh sách không đủ điều kiện dự thi 2017,tại Hồ Chí Minh