KỶ YẾU KHOA HỌC QUỐC TẾ: "Cách thức xây dựng và vận hành chức năng kiểm toán nội bộ hiệu quả tại Việt Nam và các thông lệ quốc tế".

Ngày tạo: 20/08/2018 5:22:37 CH - Số lần đọc: 233
Kỷ yếu Khoa học quốc tế: "Cách thức xây dựng và vận hành chức năng kiểm toán nội bộ hiệu quả tại Việt Nam và các thông lệ quốc tế"

Chi tiết theo file đính kèm:
Che ban KTNB2 2.pdf
bia ky yeu chuyen.pdf