THƯ MỜI VIẾT BÀI KỶ YẾU KHOA HỌC QUỐC TẾ

Ngày tạo: 07/09/2018 3:36:14 CH - Số lần đọc: 212
Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam - VAA phối hợp cùng Hiệp hội Kế toán quản trị Hoa Kỳ IMA và Smart Train tổ chức hội thảo quốc tế vào ngày 2/10/2018 tại TP. Hồ Chí Minh và ngày 4/10/2018 tại TP. Hà Nội, với chủ đề: “Vai trò kế toán quản trị trong việc nâng cao hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp”

Nhân dịp này, Hội thảo có xuất bản kỷ yếu khoa học có chỉ số quốc tế.

Ban tổ chức hội thảo rất mong nhận được sự cộng tác viết bài của các nhà khoa học.

Mọi thông tin xin liên hệ:
bà Đàm Thị Lệ Dung,
email: tapchi.vaa@gmail.com,
ĐT: 0243.8689347,
DĐ: 0985.961.828
trước ngày 28/9/2018.

Trân trọng!