KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ "SỬ DỤNG DỮ LIỆU & CÔNG NGHỆ TRONG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ- CHÌA KHÓA NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG & GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP"

Ngày tạo: 02/10/2018 4:33:13 CH - Số lần đọc: 383

Hội thảo khoa học quốc tế diễn ra tại khách sạn Fortuna, 6B Láng Hạ, Q.Ba Đình, Hà Nội ngày 03/10/2018 và tại khách sạn Kimdo Royal Saigon, 133 Nguyễn Huệ, Q1, TP.HCM ngày 04/10/2018; Với chủ đề: "Sử dụng dữ liệu & Công nghệ trong Kế toán quản trị - Chìa khóa nâng cao hiệu quả hoạt động & giá trị doanh nghiệp". Hội thảo do Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) phối hợp với Tổ chức Đào tạo Smart Train và Hiệp Hội Kế toán quản trị Hoa Kỳ (IMA) tổ chức.
Kỷ yếu hội thảo chi tiết theo file đính kèm:
KY YEU HT KTQT.pdf
Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) - Hiệp Hội Kế toán quản trị Hoa Kỳ IMA - SMART TRAIN