HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM (VAA) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC, NHIỆM KỲ VI (2019 - 2024)

Ngày tạo: 14/05/2019 5:38:03 CH - Số lần đọc: 524
Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Bộ Nội Vụ, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam quyết định tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc, nhiệm kỳ VI (2019 - 2014) và Kỷ niệm 25 năm thành lập Hội.

- Thời gian: 7h30 Chủ nhật, ngày 26/5/2019.
- Địa điểm: Hội trường Kiểm toán Nhà nước, số 116 Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy, Hà Nội.


Đại hội nhằm mục đích tôn vinh nghề nghiệp kế toán, kiểm toán và xác định phương hướng nhiệm vụ hoạt động nghề nghiệp của Hội trong giai đoạn 2019 – 2024 và bầu Ban Chấp hành khóa VI.