Định hướng áp dụng kế toán môi trường trong các doanh nghiệp Việt Nam

Ngày tạo: 10/09/2019 10:50:40 SA - Số lần đọc: 38
Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đang là một vấn nạn đe dọa chất lượng sống của con người cũng như ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích kinh tế của các doanh nghiệp, quốc gia. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm tới việc bảo vệ môi trường, với việc xây dựng Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia được Thủ tướng Chính phủ ban hành vào năm 2012. Theo đó, các doanh nghiệp ngoài quá trình sản xuất ra các sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu thị trường, còn phải tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường và đảm bảo quá trình xử lý các đầu ra khác bao gồm các chất thải theo đúng quy định. Để thực hiện các quy định pháp lý về môi trường và thể hiện trách nhiệm xã hội, doanh nghiệp phát sinh nhiều loại chi phí liên quan đến bảo vệ môi trường như xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm không khí... Thực tiễn này đòi hỏi các nhà quản trị doanh nghiệp phải có thông tin kế toán về hoạt động bảo vệ môi trường phát sinh tại doanh nghiệp kịp thời, đầy đủ, tin cậy và có hệ thống, nhằm quản lý hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Từ khóa: Kế toán môi trường, bảo vệ môi trường, thông tin kế toán môi trường.
(bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 7/2019 của TS. Nguyễn Thị Thanh Hòa)
                                                                                          Kính mời độc giả xem file đính kèm.
Dinh huong KTMT trong DNVN.pdf