Hội nghị thường niên doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán

Ngày 23/2/2019, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổ chức Hội nghị thường niên doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán.
>>Xem chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH TỔNG ÔN KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2019

Thông báo Lịch Tổng ôn Kế toán viên năm 2019.

>>Xem chi tiết

Áp dụng IFRS tại các nước đang phát triển - kinh nghiệm và giải pháp cho Việt Nam

Ngày 6/8/2019, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam phối hợp với Hội Kế toán Công chứng Australia (CPAA) tổ chức Hội thảo khoa học mang tính huấn luyện về một số Chuẩn mực quốc tế về báo cáo tài chính.
>>Xem chi tiết

THƯ MỜI HỘI THẢO: ÁP DỤNG IFRS TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN - KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP CHO VIỆT NAM

THƯ MỜI HỘI THẢO: ÁP DỤNG IFRS TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN - KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP CHO VIỆT NAM

Thời gian: 8h00, ngày 06/8/2019 (thứ ba)
Địa điểm: Kho bạc Nhà nước Hà Nội - Số 18 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội

>>Xem chi tiết

Tăng trưởng GDP Việt Nam đạt mức 6,7% trong năm 2019 nhờ vốn FDI và lực cầu trong nước tăng mạnh.

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ giảm xuống 6,7% trong năm 2019,...
>>Xem chi tiết

HỘI THẢO KẾ TOÁN VIỆT NAM - TƯƠNG LAI VÀ TRIỂN VỌNG

Với mục đích nhận diện, đánh giá tác động, chuẩn bị những việc phải làm trong tương lai và chủ động nắm bắt những triển vọng phát triển của kế toán, kiểm toán Việt Nam,...
>>Xem chi tiết

Dự kiến Chương trình Hội thảo "KẾ TOÁN VIỆT NAM - TƯƠNG LAI VÀ TRIỂN VỌNG"

Dự kiến Chương trình Hội thảo "Kế toán Việt Nam - Tương lai và triển vọng",...
>>Xem chi tiết

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kính gửi: Lãnh đạo, kế toán các Doanh nghiệp,...
>>Xem chi tiết