HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM GỬI THIỆP CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2017

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam gửi thiệp chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017.
>>Xem chi tiết

Mời viết bài Kỷ yếu và tham dự Hội thảo phối hợp giữa Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam và Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Kính gửi: - Các Nhà khoa học
              - Các Giảng viên
              - Các chuyên gia: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán,...
>>Xem chi tiết

Thư mời tham dự khóa đào tạo "CHUẨN MỰC QUỐC TẾ VỀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH": Kính gửi các Công ty Dịch vụ Kế toán, Hội viên Chi hội hành nghề kế toán Việt Nam, các Tập đoàn, Tổng công ty, Doanh nghiệp, Các trường Đại học, Cao đẳng

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực có trình độ, kỹ năng theo Chuẩn mực quốc tế, phục vụ cho công việc kế toán, tại các Tập đoàn, doanh nghiệp, các tổ chức tại Việt Nam,...
>>Xem chi tiết

THÔNG BÁO CHIÊU SINH, LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2017, TẠI TP VĨNH YÊN - TỈNH VĨNH PHÚC

Thông báo chiêu sinh lớp ôn thi Chứng chỉ hành nghề Kế toán năm 2017, tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
>>Xem chi tiết

THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO: KIỂM TOÁN NỘI BỘ THEO CHUẨN MỰC QUỐC TẾ VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Kính gửi: Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Doanh nghiệp
Ngân hàng thương mại, Bảo hiểm,
Các Công ty Dịch vụ Kế toán
>>Xem chi tiết

Liên đoàn Kế toán thế giới thăm và làm việc với Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Ngày 12/7/2017, đại diện Lãnh đạo Liên đoàn Kế toán thế giới (IFAC) đã tới thăm và làm việc với Lãnh đạo Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA),..
>>Xem chi tiết

Thông báo khai giảng lớp ôn thi chứng chỉ kế toán viên hành nghề, kỳ thi 2017, tại Hà Nội

Thông báo khai giảng lớp ôn thi chứng chỉ kế toán viên hành nghề, kỳ thi 2017.
>>Xem chi tiết