THÔNG BÁO LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỢT 9, NĂM 2018 TẠI HÀ NỘI

Thông báo lớp cập nhật kiến thức đợt 9, năm 2018 tại Hà Nội,...
>>Xem chi tiết

Các chuyên gia kinh tế nói gì về “khu vực kinh tế chưa được quan sát”?

"Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát" đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện,...
>>Xem chi tiết

THÔNG BÁO 04/TB-HDT VỀ DANH SÁCH: ĐỦ KIỀU KIỆN; KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN; LỊCH THU VÀ ĐỊA ĐIỂM KỲ THI KIỂM TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN 2017

Hội đồng thi đã lưu hành Thông báo 04/TB-HDT về danh sách: Đủ điều kiện; Không đủ điều kiện; Lịch thi và Địa điểm kỳ thi Kiểm toán viên, Kế toán viên năm 2017 (nội dung cụ thể trong file đính kèm):
>>Xem chi tiết

Thông báo Lớp đào tạo chính sách BHXH, BHYT, áp dụng từ 1/7/2017

Kính gửi: Các công ty Dịch vụ Kế toán/ Kế toán viên/ Kiểm toán viên hành nghề/ Hội viên VICA,... Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam, thông báo Lớp CNKT đợt 1/2018 như sau:
,...
>>Xem chi tiết

Cuộc họp Ban chấp hành VICA mở rộng phía Bắc tháng 8/2017, tại văn phòng VAA

Theo tinh thần cuộc họp BCH VICA mở rộng phía Bắc tháng 8/2017, tại văn phòng VAA, sáng ngày 14/9/2017, các thành viên Ban chấp hành bà Ban kiểm tra của VICA phía Bắc, đã có buổi gặp mặt lần thứ nhất,...
>>Xem chi tiết

Thông báo lớp cập nhật kiến thức đợt 8 (bổ sung giờ CNKT cho KTV)

Thông báo lớp cập nhật kiến thức đợt 8 (bổ sung giờ CNKT cho KTV)
>>Xem chi tiết

Lớp ôn thi lấy Chứng chỉ Kế toán viên hành nghề năm 2017, tại TP Hồ Chí Minh

Sáng ngày 01/7/2017, Ông Võ Tấn Hữu, trưởng Ban đối ngoại VICA đã thay mặt cho BCH và Văn phòng VICA TP Hồ Chí Minh, khai giảng lớp ôn thi Chứng chỉ Kế toán viên hành nghề năm 2017, cho gần 70 học viên.
>>Xem chi tiết

CHI HỘI KẾ TOÁN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VICA) TỔ CHỨC LUYỆN ĐỀ THI CHO NHỮNG NGƯỜI DỰ THI KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIÊN NĂM 2016

Chi Hội kế toán hành nghề Việt Nam  (VICA) tổ chức luyện đề thi các môn tại phòng 313 tầng 3 số 1 Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội (góc đường Lê Văn Lương và Hoàng Đạo Thúy) cho những người dự thi Kế toán, Kiểm toán viên năm 2016, như sau:

>>Xem chi tiết