Luật Quản lý Thuế (sửa đổi) Những xung đột Luật pháp cần tránh

(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T10/2018)
>>Xem chi tiết