Sự tuân thủ Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam trong quy trình đánh giá rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính. Thực trạng và giải pháp

(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T6/2018),...

Chuẩn mực kiểm toán (CMKT) số 135 - Xác định và xác định rủi ro (ĐGRR) có sai sót,...
>>Xem chi tiết

Kế toán sáng tạo nhằm thao túng báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T5/2018),...
>>Xem chi tiết

Cơ sở lý thuyết về công bố thông tin bộ phận của doanh nghiệp

(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T5/2018),...
>>Xem chi tiết

Thông tư 03/2016/TT-NHNN

Ngày 26/02/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp. 
>>Xem chi tiết
123