Cơ sở lý thuyết về công bố thông tin bộ phận của doanh nghiệp

(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T5/2018),...
>>Xem chi tiết

Thông tư 03/2016/TT-NHNN

Ngày 26/02/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp. 
>>Xem chi tiết

Mời mua Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 2016

Để Tạp chí ngày càng phát triển, phục vụ tốt sự nghiệp Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Tạp chí kính mời Quý cơ quan đặt mua ấn phẩm Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. Sự quan tâm và hợp tác của Quý cơ quan sẽ góp phần quan trọng vào việc quảng bá nghề nghiệp kế toán và kiểm toán Việt Nam
Phieu dat mua TCKT nam 2016-1.doc.

>>Xem chi tiết

Giải pháp nâng cao chất lượng thông tin kế toán trong quá trình hội nhập

Hệ thống thông tin kế toán (TTKT) có vai trò quan trọng trong quản lý kinh tế cả ở tầm vĩ mô và vi mô, đặc biệt, trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới và khu vực. Vì thế, tổ chức hệ thống TTKT trong các doanh nghiệp (DN) như thế nào có chất lượng phục vụ cho công tác quản lý, cho quá trình ra quyết định là một tất yếu khách quan. Do đó, tổ chức hệ thống TTKT là một nội dung mà hiện nay các DN rất chú trọng và quan tâm. Đặc biệt là, Việt Nam đang từng bước hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Với sự phát triển khoa học, công nghệ và thông tin như hiện nay, đòi hỏi việc cung cấp TTKT phải được thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác và đáng tin cậy, để phục vụ cho quản lý và việc ra quyết định. Vì vậy, tổ chức hệ thống TTKT trong các DN có chất lượng là một vấn đề rất đáng quan tâm. 

>>Xem chi tiết

Về kế toán hàng tồn kho theo Thông tư 200

Thực hiện kế toán hàng tồn kho (HTK) theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC và QĐ/48/2006 của Bộ Tài chính ban hành, trên thực tế vẫn tồn tại những điểm chưa phù hợp như việc hạch toán hàng xuất kho khuyện mại, quảng cáo nên đưa vào chi phí hay ghi nhận vào doanh thu nội bộ, Thông tư 200/2014/TT-BTC, ban hành ngày 22/12/2014 đã giải quyết được phần nào những vướng mắc về kế toán HTK phù hợp với hướng dẫn mới nhất về cách xử lý thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo TT219/2013; TT78/2014 & TT119/2014. Bài viết nêu một số điểm thay đổi về kế toán HTK theo TT200/2014 và đưa ra một số ý kiến khi các doanh nghiệp (DN) vận dụng hạch toán vào thực tế. 

>>Xem chi tiết

Về Kế toán doanh thu bán hàng theo Thông tư 200

Thông tư 200/2014/TT - BTC (viết tắt là TT200) thay thế QĐ15/2006/BTC, nhằm giải quyết những vướng mắc, bất cập trong công tác kế toán thực tiễn. Tuy nhiên, Thông tư cũng làm phát sinh những vấn đề mới cần được làm rõ và có giải pháp khắc phục. Bài viết này, đề cập về kế toán doanh thu bán hàng và đưa ra một số khuyến nghị đối với hướng dẫn theo TT200 nhằm giúp doanh nghiệp (DN) cũng như các nhà làm chính sách tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh theo hướng hội nhập sâu hơn với thông lệ kế toán quốc tế và phù hợp với thực tiễn công tác kế toán trong các DN
>>Xem chi tiết

Bàn về những bất cập của Thông tư 200 và những kiến nghị

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT - BTC, hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp (DN), Thông tư này thay thế Chế độ kế toán DN ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ- BTC và Thông tư số 244/2009/TT- BTC. Tuy nhiên, có một số vấn đề còn bất cập khi áp dụng thông tư vào thực tiễn công tác tài chính kế toán của các DN ở Việt Nam hiện nay.

>>Xem chi tiết

Tổ chức hệ thống dự toán ngân sách tại Công ty CP Dược phẩm Bidiphar 1

Dự toán là công cụ của nhà quản lý nhằm thực hiện các chức năng quản lý của mình để hoàn thành mục tiêu của tổ chức trong quá trình quản lý. Nhu cầu thông tin dự toán rất đa dạng tùy từng giai đoạn, thời kỳ, từng mục đích khác nhau sẽ lập dự toán khác nhau.
>>Xem chi tiết

Phân tích tình hình tài chính của các Cty du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai - Thực trạng và phương hướng hoàn thiện

Cùng với việc Tổng cục Du lịch lựa chọn năm du lịch Quốc gia 2014, Tây Nguyên – Đà Lạt với tên gọi “Đại ngàn Tây Nguyên”, các doanh nghiệp (DN) du lịch tại Gia Lai đang đứng trước cơ hội rất lớn để phát huy tiềm năng và sở trường của mình, nhằm đưa các DN lên một bước phát triển mới. Trong những năm gần đây, các DN trên địa bàn tỉnh đã không ngừng phát triển cả về mặt quảng bá hình ảnh cũng như tăng cường năng lực tài chính nhằm tăng cường sức mạnh tài chính. Một trong những điều kiện ban đầu để nâng cao năng lực tài chính đó là, đánh giá năng lực tài chính thông qua phân tích tình hình tài chính (PTTHTC). Các DN du lịch tại Gia Lai nhận thức được vấn đề này nên trong những năm vừa qua đã có sự chú ý đến PTTHTC nhưng thực sự công tác này vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mực. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung nêu thực trang PTTHTC của các Cty du lịch tại Gia Lai. Bên cạnh đó, bài viết cũng nêu một số phương hướng nhằm hoàn thiện PTTHTC của các Cty du lịch tại Gia Lai.

>>Xem chi tiết

Nội dung cơ bản của IFRS 3 - Hợp nhất kinh doanh

Xác định các giao dịch Hợp nhất kinh doanh (HNKD), IFRS 3 cung cấp các hướng dẫn dựa trên tiêu chuẩn xác định việc HNKD và kế toán các khoản này theo yêu cầu của nó, hướng dẫn này bao gồm HNKD có thể xảy ra theo nhiều cách như sự chuyển giao tiền, phát sinh các khoản nợ phải trả, phát hành các công cụ nợ hoặc không phát hành tất cả. HNKD có thể thực hiện theo quy định của pháp luật, thuế hoặc những mục đích khác như một doanh nghiệp (DN) trở thành Cty con của DN khác, chuyển giao tài sản thuần từ một DN đến một DN mới khác. HNKD phải liên quan đến giao dịch mua DN, gồm ba vấn đề cơ bản đầu vào là nguồn lực kinh tế, nhằm tạo ra đầu ra khi một hoặc nhiều quá trình được áp dụng. Quá trình là một hệ thống, tiêu chuẩn, công ước và các luật lệ khi áp dụng đầu vào và đầu ra. Đầu ra là kết quả đầu vào và quá trình áp dụng những đầu vào này.

>>Xem chi tiết
123