Giải đáp thắc mắc

(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T12/2018)
>>Xem chi tiết

Đo lường lợi thế thương mại trên báo cáo tài chính hợp nhất

(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T12/2018)
>>Xem chi tiết

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam: Một năm sôi động và thành công

(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T12/2018)
>>Xem chi tiết

Kinh tế Việt Nam - Những việc cần làm

(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T12/2018)
>>Xem chi tiết

Nâng cao giá trị và chất lượng thông tin của Báo cáo tài chính

(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T11/2018),...
>>Xem chi tiết