Các tổ chức thành viên của Hội

Các tổ chức thành viên của Hội


a. HộiKế toán tỉnh, thành phố

1,Hội Kế toán TP Hà Nội;

2,Hội Kế toán TP Hồ Chí Minh;

3,Hội Kế toán TP Hải Phòng;

4,Hội Kế toán TP Cần Thơ;

5,Hội Kế toán tỉnh Thừa Thiên Huế;

6,Hội Kế toán tỉnh Đắk Lắk;

7,Hội Kế toán Kiểm toán tỉnh Hải Dương;

8,Hội Kế toán Kiểm toán tỉnh Thái Nguyên;

9,Hội Kế toán tỉnh Bến Tre.

 

b. Hội Kế toán (Kiểm toán ) chuyên ngành Trung ương

1,Hội Kế toán Kho bạc nhà nước Việt Nam;

2,Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam.

 

c. Phân hội Kế toán ngành

1,Phân hội Kế toán Công Thương;

2,Phân hội Kế toán Bưu điện;

3,Phân hội Kế toán Giao thông vận tải; 

4,Phân hội Kế toán Nông nghiệp và PTNN;

5,Phân hội Kế toán Địa chất.

 

d. Chi hội Kế toán trực thuộc Hội

  1, Chi Hội Kế toán Học viện Tài chính;

  2, Chi hội Kế toán Đại học Kinh tếquốc dân;

  3,Chi hội Kế toán Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

  4, Chi hội Kế toán công ty gang thépThái Nguyên;

  5, Chi hội Kế toán công ty hợp danhkiểm toán Việt Nam;

  6, Chi hội Kế toán côngty TNHH tư vấn VFAM Việt Nam;

  7, Chi hội Kế toán công ty TNHH kiểmtoán độc lập quốc gia Việt Nam;

  8, Chi hội Kế toán Trung tâm tư vấnphát triển nguồn nhân lực.

  

e. Hội viên tổ chức

  1, Cty cổ phần MISA;

  2, Cty TNHH tư vấn tàichính kế toán NTC. 

 

g, Câulạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc.

h, Các Ban chuyên môn

   1, Ban Quản lý và phát triển hội viên

   2, Ban Phương pháp và chuẩn mực kếtoán, kiểm toán

   3, Ban Nghiên cứu khoa học và pháttriển nguồn nhân lực

   4, Ban Thông tin tuyên truyền và cậpnhật kiến thức

   5, Ban Quan hệ quốc tế

 

 i. Các tổ chức trực thuộc

    1,Ban Quản lý hành nghề kế toán

    2,Trung tâm nghiên cứu và Tư vấn khoa học kế toán

    3,Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

    

Về kế toán hàng tồn kho theo Thông tư 200

Về kế toán hàng tồn kho theo Thông tư 200

Thực hiện kế toán hàng tồn kho (HTK) theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC và QĐ/48/2006 của Bộ Tài chính ban hành, trên thực tế vẫn tồn tại những điểm chưa phù hợp như việc hạch toán hàng xuất kho khuyện mại, quảng cáo nên đưa vào chi phí hay ghi nhận vào doanh thu nội bộ, Thông tư 200/2014/TT-BTC, ban hành ngày 22/12/2014 đã giải quyết được phần nào những vướng mắc về kế toán HTK phù hợp với hướng dẫn mới nhất về cách xử lý thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo TT219/2013; TT78/2014 & TT119/2014. Bài viết nêu một số điểm thay đổi về kế toán HTK theo TT200/2014 và đưa ra một số ý kiến khi các doanh nghiệp (DN) vận dụng hạch toán vào thực tế.