Kế toán chi phí môi trường (Environmental cost accounting)

(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T10/2017),...
>>Xem chi tiết

Điểm mới của Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế số 15 và những thách thức, tác động đối với ngành viễn thông

(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T7/2017)

Ths. Đinh Thị Thủy *
* Đại học Công Đoàn
>>Xem chi tiết