THÔNG BÁO LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2019 (Đợt 2)

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam là Hội nghề nghiệp của các tổ chức cá nhân làm nghề kế toán và kiểm toán ở Việt Nam,...
>>Xem chi tiết

THÔNG BÁO ĐỔI ĐỊA ĐIỂM LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2018, ngày 19 và 20/5/2018

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) xin được thông báo đến toàn thể học viên của lớp ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2018,...
>>Xem chi tiết

Thông báo lớp đào tạo CĐKT mới DNNVV (TT133/2016/TT-BTC thay thế cho QĐ 48/2006/TT-BTC)

Phiếu đăng ký đào tạo:
Phiếu đăng ký đào tạo (Số 10).doc

Thông báo lớp đào tạo CĐKT mới DNNVV
(TT133/2016/TT-BTC thay thế cho QĐ 48/2006/TT-BTC)  
 
>>Xem chi tiết

Thông báo lớp tập huấn các quy định pháp luật mới nhất và giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong quyết toán thuế 2016.

Phiếu đăng ký tập huấn (Số 09).doc

Thông báo lớp tập huấn các quy định
pháp luật mới nhất và giải pháp phòng ngừa,
hạn chế rủi ro trong quyết toán thuế 2016.   


>>Xem chi tiết

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG CHÍNH THỨC LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2016

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam là Hội nghề nghiệp của các tổ chức cá nhân làm nghề kế toán và kiểm toán ở Việt Nam. Hội được Bộ Tài chính ủy nhiệm để tổ chức ôn thi để thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán và làm các thủ tục đăng ký ôn thi, phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi theo đúng quy định của Hội đồng thi Bộ Tài chính.

Phiếu đăng ký ôn thi Chứng chỉ hành nghề kế toán 2016.doc
>>Xem chi tiết

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG CHÍNH THỨC LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2016

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam là Hội nghề nghiệp của các tổ chức cá nhân làm nghề kế toán và kiểm toán ở Việt Nam. Hội được Bộ Tài chính ủy nhiệm để tổ chức ôn thi để thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán và làm các thủ tục đăng ký ôn thi, phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi theo đúng quy định của Hội đồng thi Bộ Tài chính.

>>Xem chi tiết

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2016

PHIẾU ĐĂNG KÝ ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2016   phieu đăng ký.doc
Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam là Hội nghề nghiệp của các tổ chức cá nhân làm nghề kế toán và kiểm toán ở Việt Nam. Hội được Bộ Tài chính ủy nhiệm để tổ chức ôn thi để thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán và làm các thủ tục đăng ký ôn thi, phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi theo đúng quy định của Hội đồng thi Bộ Tài chính.
>>Xem chi tiết

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam trân trọng kính mời các đơn vị cử cán bộ kế toán hoặc cá nhân có nhu cầu đăng ký tham dự khoá đào tạo kế toán trưởng do Hội tổ chức
>>Xem chi tiết

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Căn cứ khoản 2 Điều 53 Luật Kế toán số 03/2003/QH11, ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Quốc hội về tiêu chuẩn bổ nhiệm kế toán trưởng: “Người làm kế toán trưởng phải có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng”;
>>Xem chi tiết
12