Giải đáp thắc mắc

(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T11/2018)
>>Xem chi tiết

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC (đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T4/2018)

Hỏi:
Trường hợp công ty trả lương cho người lao động bằng sản phẩm, hàng hóa thì kế toán phải ghi sổ như thế nào?,...
>>Xem chi tiết

Nên hạch toán như nào cho đúng với khoản truy thu, sau khi phát hiện ra sai sót?

Hỏi:
Kính thưa Qúy Bộ. Hiện nay, tôi có một thắc mắc xin Qúy Bộ dành chút thời gian để giải đáp,...
>>Xem chi tiết

Từ năm 2017, các cấp ngân sách có được giao ứng trước dự toán chi chuyển giao cho ngân sách cấp dưới và chi thường xuyên cho đơn vị dự toán không?

Hỏi:
Điều 57, Luật NSNN số 83/2015/QH13 và Điều 37 NĐ 63/2016/NĐ-CP đã quy định về ứng trước dự toán cho ngân sách (NS) năm sau,...
>>Xem chi tiết

Kiểm toán Nội bộ - Hoạt động phòng thủ thứ ba của đơn vị

Nhằm giúp tài chính của doanh nghiệp lành mạnh hơn, hạn chế tối đa sự thất thoát không đáng có và đặc biệt cần sớm hình thành 3 vòng hiệu lực mang tính cương tỏa ở các tổ chức kinh tế, ở các doanh nghiệp,...
>>Xem chi tiết

TRONG TRƯỜNG HỢP BÊN BÁN ĐÃ LẬP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NHƯNG KHÁCH HÀNG LẠI HỦY BỎ KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ NỮA

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài Chính. Tôi có một câu hỏi liên quan đến Cách thức xử lý hóa đơn điện tử như sau: Theo khoản 1 điều 9 Thông tư 32/2011/TT-BTC quy định: “Điều 9. Xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập 1. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua. 
>>Xem chi tiết

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI BỔ SUNG THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Mới đây, Bộ Tài chính nhận được thư hỏi của độc giả Trần Thị Hoa ở Lạng Sơn về những nội dung liên quan đến kê khai và khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.
>>Xem chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN

(y) Bạn Lê Thị Thanh Thùy (thanhthuyf@gmail.com) hỏi:
Kính gửi Bộ Tài Chính: Công ty chúng tôi muốn hỏi về sự phân bổ cuối năm của chi phí tài chính về khoản chênh lệch ngoại tệ như sau: Trong năm 2015 Công ty chúng tôi có khoản chênh lệch tỷ giá lổ: 2 tỷ đồng do cuối năm 2015 công ty cúng tôi còn tồn kho chiếm 40% hàng đã bán nên công ty phân bổ chi phí tài chính trong năm là: 2 tỷ đồng x 60% = 1,2 tỷ đồng, số còn lại 2 tỷ đồng x 40% =0,8 tỷ đồng chúng tôi đưa vào hàng hóa nhập kho năm 2016. Vậy cho công ty chúng tôi hỏi kế toán hạch toán vậy có hợp lý không? Công ty rất mong hồi âm sớm nhất có thể
>>Xem chi tiết
123