TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN ĐOÀN KẾ TOÁN ASEAN (AFA)

TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN ĐOÀN KẾ TOÁN ASEAN (AFA)

Hội nghị Hội đồng Liên đoàn kế toán ASEAN ( AFA) lần thứ 123 đã diễn ra tại thủ đô Bang Kok- Thái Lan ngày 22/10/2016, với sự tham gia đầy đủ của 10 nước thành viên chính thức (Brunei, Cambodia, Indonesia, Lao, Malaysia, Myanmar, Philipinnes, Singapore, Thailand, Vietnam), và 5 thành viên liên kết: ICAEW