Liên đoàn Kế toán Đông Nam Á (AFA) thăm và làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam và Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA)

Liên đoàn Kế toán Đông Nam Á (AFA) thăm và làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam và Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA)

Liên đoàn Kế toán Đông Nam Á (AFA) thăm và làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam và Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA).
Nhân dịp tham dự Hội thảo "Kế toán Việt Nam - Tương lai và triển vọng" và Đại hội của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam lần thứ VI, Chủ tịch Liên đoàn Kế toán Đông Nam Á (AFA), ông Kon Yin Tong đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam vào chiều ngày 24/5/2019 và VAA vào chiều 26/5/2019.