VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC NHIỆM KỲ V (2014-2019)

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), (trước đây là Hội Kế toán Việt Nam) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những người làm nghề kế toán và kiểm toán tại Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 12/TTg ngày 10 tháng 01 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ. Hội là thành viên chính thức của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC) và Liên đoàn Kế toán các nước Đông Nam Á (AFA).

>>Xem chi tiết

Phương hướng nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ IV (2009 - 2014)

Nhiệm kỳ 2009-2014 là nhiệm kỳ diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế xã hội có nhiều khó khăn thách thức nhưng sẽ tiếp tục phát triển, bền vững, hội nhập sâu và toàn diện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm và công cuộc Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước đến năm 2020. Phương hướnghoạt động của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam là tiếp tục phát triển, đổi mớivà nâng cao chất lượng hoạt động, thực sự là một tổ chức nghề nghiệp trong nền kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập. Nhiệm vụ và nội dung hoạt động trong nhiệm kỳ IV cần tập trung vào những việc sau:
>>Xem chi tiết

Chương trình và nội dung hoạt động nhiệm kỳ IV (2009 - 2014)

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam lần thứ IV và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ IV (2009-2014) đã được Đại hội nhất trí thông qua ngày 16/4/2009 tại Hà Nội, BCH Trung ương Hội đề ra Chương trình và nội dung hoạt động chủ yếu của Hội trong nhiệm kỳ IV như sau:

 

>>Xem chi tiết

Hội viên của Hội

Hội viên của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam bao gồm: Hội viên chính thức, Hội viênl iên kết và Hội viên danh dự. Hội viên liên kết và Hội viên danh dự  không  tham gia ứng cử, đề cử, bầu cử vào Ban Lãnh đạo Hội và không biểu quyết các vấn đề của Hội.

 

Hội viên chính thức:

 

1. Hội viên cá nhân :Là công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vựctài chính, kế toán, kiểm toán tán thành Điều lệ Hội, có phẩm chất đạo đức nghềnghiệp, yêu nghề, nhiệt tình hoạt động Hội, tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội,có thể trở thành hội viên chính thức nếu có hai điều kiện dư­ới đây:

 

- Người đang làm kế toán, kiểm toán có trình độ đại học chuyênngành Tài chính - kế toán, kiểm toán hoặc tương đương trở lên, có tối thiểu 03năm công tác thực tế; người tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành tài chính kếtoán hoặc tương đương có tối thiểu 05 năm công tác thực tế.

 

- Giảng viên, cán bộ nghiên cứu, quản lýtài chính, kế toán, kiểm toán có trình độ đại học tài chính, kế toán, kiểm toánhoặc tương đương, có tối thiểu 03 năm công tác thực tế.

 

- Có chứng chỉ kiểm toán viên  hoặcchứng chỉ hành nghề kế toán  được cơ quan nhà nước có thẩmquyền cấp.

 

2. Hội viên tổ chức: Là người đại diện của tổ chức Việt Nam (doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, cơquan nghiên cứu khoa học, cơ sở giáo dục, đào tạo) thuộc lĩnh vực tài chính, kếtoán và kiểm toán.

 

Hội viên liên kết

 

Công dân, tổ chức Việt Nam không có điều kiện trở thành hội viênchính thức của Hội  như­ngcó nhiều đóng góp xây dựng Hội, tán thành Điều lệ Hội thì được công nhận là hộiviên liên kết.

 

Hội viên danh dự

  

Công dân Việt Nam là những người có uy tín, có năng lực hoạt độngvề tài chính, kế toán, kiểm toán, có nhiệt tình và quan tâm giúp đỡ hoạt độngcủa Hội đ­ược Hội mời làm hội viên danh dự.

 

 

Thể thức gia nhập Hội

 

Công dân Việt Namcó đủ điều kiện trở thành hội viên chính thức, muốn gia nhập Hội phải làm đơnxin gia nhập Hội kèm theo bản sao các chứng chỉ nghề nghiệp, gửi tổ chức cơ sởcủa Hội. Tổ chức cơ sở của Hội xét đơn và đề nghị chủ tịch Hội xem xét và quyếtđịnh kết nạp.

 

Tổ chức Việt Nam có đủ điều kiện trở thành hội viên chính thức,muốn gia nhập Hội thì người đại diện của tổ chức phải làm đơn xin gia nhập Hội, gửi chủ tịch BCH Hội xem xét quyết định kết nạp.

 

Công dân, tổ chức Việt Nam muốn trở thành hội viên liên kết thìlàm đơn xin gia nhập gửi Chủ tịch Hội xem xét công nhận.

 

 

Thể thức xoá tên Hội viên  

 

1.Hội viên sẽ bị xoá tên trong các trường hợp sau:

 

a, Tổ chức ngừng hoạt động, bị sáp nhập, giải thể hoặc phá sản;

 

b, Cá nhân không còn nguyện vọng, không đủ sức khoẻ hoặc qua đời;

 

c, Hội viên vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp  hoặc Điều lệ Hội, bị xoá tên; 

2. Quyết định xoá tên hội viên do Ban thường vụ đề nghị Chủ tịchHội quyết định. 

 

Nhiệm vụ của Hội viên

 

 1. Chấp hànhĐiều lệ Hội, thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Hội, tích cực hoạt động choHội.       

 

 2. Chấp hànhmọi qui định của Nhà nư­ớc về tài chính, kế toán, kiểm toán.

 

 3. Tuyên truyền phát triển Hội viên mới, phát triển các tổchức thành viên mới của Hội.

 

 4. Tham giasinh hoạt và đóng Hội phí đầy đủ.

 

 5. Không ngừngnâng cao trình độ, khả năng về mọi mặt, đặc biệt là trình độ nghiệp vụ kế toán,kiểm toán, tài chính và trình độ quản lý.

 

6. Giữ gìn và đề cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

 

7. Bảo vệ danh dự và lợi ích hợp pháp của Hội, vận động mọi ngườihưởng ứng các hoạt động của Hội.

 

Quyền của Hội viên

 

1. Đ­ược tham gia các hoạt động của Hội.

2. Đư­ợc hội giúp đỡ, bồi d­ưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn,nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán; đ­ược tạo điều kiện để phát huy khảnăng về mọi mặt có liên quan đến nghề nghiệp.

3. Đ­ược Hội bảo trợ, tạo điều kiện để thực hiện các sáng kiến,phát minh hoặc công trình nghiên cứu của mình theo khả năng của Hội.

4. Đư­ợc Hội bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong hoạt động nghề nghiệpthu?c phạm vi quyền hạn của Hội.

5. Đ­ược kiến nghị với Hội để đề nghị với cơ quan nhà nước nhữngvấn đề cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách, chế độ tài chính, kếtoán, kiểm toán.

6. Đư­ợc tham gia thảo luận, biểu quyết mọi công việc của Hội;được ứng cử, đề cử và bầu cử vào cơ quan lãnh đạo của Hội.Riêng hội viêncủa Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam gồm: hội viên chính thức, hội viênliên kết và hội viên danh dự.

7. Đư­ợc làm đơn xin ra khỏi Hội .
>>Xem chi tiết

Các tổ chức thành viên của Hội


a. HộiKế toán tỉnh, thành phố

1,Hội Kế toán TP Hà Nội;

2,Hội Kế toán TP Hồ Chí Minh;

3,Hội Kế toán TP Hải Phòng;

4,Hội Kế toán TP Cần Thơ;

5,Hội Kế toán tỉnh Thừa Thiên Huế;

6,Hội Kế toán tỉnh Đắk Lắk;

7,Hội Kế toán Kiểm toán tỉnh Hải Dương;

8,Hội Kế toán Kiểm toán tỉnh Thái Nguyên;

9,Hội Kế toán tỉnh Bến Tre.

 

b. Hội Kế toán (Kiểm toán ) chuyên ngành Trung ương

1,Hội Kế toán Kho bạc nhà nước Việt Nam;

2,Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam.

 

c. Phân hội Kế toán ngành

1,Phân hội Kế toán Công Thương;

2,Phân hội Kế toán Bưu điện;

3,Phân hội Kế toán Giao thông vận tải; 

4,Phân hội Kế toán Nông nghiệp và PTNN;

5,Phân hội Kế toán Địa chất.

 

d. Chi hội Kế toán trực thuộc Hội

  1, Chi Hội Kế toán Học viện Tài chính;

  2, Chi hội Kế toán Đại học Kinh tếquốc dân;

  3,Chi hội Kế toán Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

  4, Chi hội Kế toán công ty gang thépThái Nguyên;

  5, Chi hội Kế toán công ty hợp danhkiểm toán Việt Nam;

  6, Chi hội Kế toán côngty TNHH tư vấn VFAM Việt Nam;

  7, Chi hội Kế toán công ty TNHH kiểmtoán độc lập quốc gia Việt Nam;

  8, Chi hội Kế toán Trung tâm tư vấnphát triển nguồn nhân lực.

  

e. Hội viên tổ chức

  1, Cty cổ phần MISA;

  2, Cty TNHH tư vấn tàichính kế toán NTC. 

 

g, Câulạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc.

h, Các Ban chuyên môn

   1, Ban Quản lý và phát triển hội viên

   2, Ban Phương pháp và chuẩn mực kếtoán, kiểm toán

   3, Ban Nghiên cứu khoa học và pháttriển nguồn nhân lực

   4, Ban Thông tin tuyên truyền và cậpnhật kiến thức

   5, Ban Quan hệ quốc tế

 

 i. Các tổ chức trực thuộc

    1,Ban Quản lý hành nghề kế toán

    2,Trung tâm nghiên cứu và Tư vấn khoa học kế toán

    3,Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

    

>>Xem chi tiết

Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội

          Quyền hạn của Hội

           1. Đại diện cho các tổ chức thành viên và hội viên trong các hoạt độngcó liên quan đến tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ của Hội Kế toán và Kiểm toánViệt Nam.

2. Nhận và triển khai nghiêncứu các đề tài khoa học, cung cấp dịch vụ về tài chính, kế toán và kiểm toáncho các tổ chức, cá nhân và hội viên khi có nhu cầu theo qui định của phápluật.

3. Được tổ chức các lớp bồi dưỡng, huấnluyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phổ biến chính sách, chế độ tàichính, kế toán, kiểm toán, các thành tựu khoa học kỹ thuật về tài chính, kếtoán, kiểm toán trong n­ước và ngoài n­ước cho hội viên và đội ngũ những ngườilàm kế toán, kiểm toán.

  4. Được bảo trợ, giúp đỡ hội viêntrong các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia đánh giá các công trình khoahọc, các dự án thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán. Bảo vệ quyền lợihợp pháp của các tổ chức hội và  hộiviên khi có khiếu kiện hoặc tranh tụng pháp lý

5. Được xuất bản sách, tài liệu chuyênmôn, tạp chí của Hội theo qui định của pháp luật để huấn luyện, bồi dư­ỡng,nâng cao kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật thông tin, trau dồi đạo đứcnghề nghiệp.

6. Phát triển tổ chức và hoạt động của Hộiđúng với điều lệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

           7. Đ­ược gia nhập làm thành viên và tham gia các hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp trong nước, khu vựcvà thế giới theo quy định của pháp luậ

Nhiệm vụ của Hội

   1. Điều hòa, phối hợp hoạt động của các thành viên, các tổ chứctrực thuộc để đảm bảo thực hiện điều lệ Hội.

2. Tham gia với các cơ quan chức năng nhà n­ước trong việcxây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về tài chính, kế toán, kiểmtoán và cụ thể hoá, hướng dẫn các chính sách, chế độ kế toán, kiểm toán.

3. Tổ chức và tham gia nghiên cứu khoa học về tài chính, kếtoán, kiểm toán.

4. T­ư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các dự ánphát triển kinh tế - xã hội của Nhà nư­ớc có liên quan đến lĩnh vực tài chính,kế toán và kiểm toán khi có yêu cầu.

5. Tổ chức thông tin, cập nhật kiến thức cho hội viên; tậphợp, đoàn kết, động viên hội viên giúp đỡ nhau nâng cao năng lực công tác,trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán và kiểm toán.

6. Thực hiện các nhiệm vụ được cơ quan Nhà nước có thẩmquyền giao theo qui định của pháp luật.

7. Thực hiện  vai trò là thành viên của các tổ chứcmà Hội là thành viên. Hợp tác với các hội khoa học - kỹ thuật trong n­ước, cácliên đoàn kế toán quốc tế, khu vực và hội kế toán các nư­ớc theo qui định củaNhà nư­ớc.

           8. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các tổ chứcthành viên và hội viên.>>Xem chi tiết

Nguyên tắc hoạt động và tổ chức Hội

Nguyên tắc hoạt động

  Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, tự nguyện, tự quản, tự trang trải về tài chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tổchức của Hội 

           1. Cơ quan lãnh đạo của Hội, gồm:

           a) Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội;

           b) Ban Chấp hành Trung ương Hội;

           c) Ban Thường vụTrung ương Hội;

           d) Ban Kiểm tra.

           2. Văn phòng, các ban chuyên môn và tổchức trực thuộc.

3. Các hộithành viên, bao gồm: hội kế toán hoặc kiểm toán chuyên ngành Trung ương và hộikế toán hoặc hội kế toán và  toán tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh).

Việc thành lậpcác hội kế toán hoặc kiểm toán chuyên ngành Trung ương, hội kế toán hoặc hội kếtoán và kiểm toán tỉnh theo quy định của pháp luật.

    4. Chi hội: các đơn vị cơsở có từ 10 hội viên trở lên, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ kế toán, kiểm toánthì được thành lập chi hội

>>Xem chi tiết

TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

Hội Kế toán thành lập ngày 10/01/1994 trên cơ sở quyết định số 12/TTg của Thủ tướng Chính phủ và đến ngày18/5/ 2004 đổi tên thành  Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam  (QĐ số 35/2004/QĐ – BNV của Bộ Nội vụ)
 Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức và cá nhân làm nghề Kế toán và Kiểm toán ở Việt Nam.
    Tên giao dich quốc tế: Vietnam Association of Accountants and Auditors
    Tên viết tắt:  VAA, hoặc HKT
Địa chỉ: số 192 Đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Website: www.vaa.net.vn
và trang www.facebook.com/hoiketoankiemtoanvaa.vn
Điện thoại: 0438686721, Fax: 0438686722
Email: vaavietnam@gmail.com

Tên gọi
 
1. Tên Tiếng Việt:Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

2. Tên giao dịch quốc tế là : Vietnam Association of  Accountants and Auditors.

3. Tên viết tắt  là VAA.

Tôn chỉ, mục đích 
Hội Kế toán và Kiểm toán  Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các tổ chức và cá nhân làm nghề kế toán và kiểm toán ở Việt Nam. 
Mục đích của Hội tập hợp, đoàn kết các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán ở Việt Nam vì sự nghiệp duy trì và phát triển nghề nghiệp; nâng cao chất lượng nghiệp vụ chuyên môn; giữ gìn phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu  quản lý kinh tế tài chính của đất nước, hội nhập với các tổ chức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán các nước trong khu vực và  thế giới .

Vị trí 
Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam hoạt động theo pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và theo Điều lệ của Hội. Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong hoạt động nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Hội là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), là thành viên chính thức của Liên đoàn Kế toán Quốc tế  (IFAC) và Hiệp hội Kế toán Đông Nam Á (AFA).  

Phạm vi hoạt động 
Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam hoạt động trong phạm vi cả nước, có trụ sở chính tại Hà Nội, có tư cách pháp nhân, tự trang trải và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của mình. 
Cơ quan ngôn luận Trung ương Hội là Tạp chí Kế toán và Kiểm toán.
Hội có biểu tượng, con dấu, tài sản, tài chính và tài khoản riêng (tiền Việt Nam và ngoại tệ) tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước.

>>Xem chi tiết
1