Nghiên cứu trao đổi

Áp dụng Kế toán quản trị tại doanh nghiệp Việt Nam

Tiêu đề Áp dụng Kế toán quản trị tại doanh nghiệp Việt Nam Ngày đăng 2019-12-25
Tác giả Admin Lượt xem 3375

Khái niệm “Kế toán quản trị” chính thức được thừa nhận trong Luật Kế
toán 2003. Tuy nhiên, nhiều báo cáo nghiên cứu của các học giả cho
rằng, việc vận dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp Việt Nam vẫn
còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn.
Bài viết này dựa trên kết quả điều tra 542 doanh nghiệp để nghiên cứu
các nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng kế toán quản trị tại Việt Nam.
Kết quả khảo sát sẽ cung cấp một số thông tin khái quát về tình hình áp
dụng kế toán quản trị tại Việt Nam theo góc độ nhân khẩu học.
Từ khóa: Kế toán quản trị

The term “Management Accounting” was officially accepted in the Accounting
Law passed by the National Assembly on June 17, 2003.
Since then, the number of research related to Management Accounting
(MA) has been increasing, many enterprises are gradually realizing the
benefits of applying the MA. However, many research reports of scholars
still believe that the application of MA in enterprises is still limited
and faces many difficulties. This article is based on the results of a survey
of 542 enterprises to study the factors affecting the application of
MA in Vietnam at the beginning of 2019. The survey results will provide
some general information about the situation of applying the MA in Vietnam
based on a demographic perspective.
Keywords: Management accounting

(Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 9/2019 của Ths. Nguyễn Quốc Hưng*

Kính mời độc giả xem chi tiết tại file đính kèm)

File đính kèm

Ap-dung-KTQT-tai-DNVN.pdf

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *