Nghiên cứu trao đổi

ĐỘNG LỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH – THƯƠNG MẠI HUTECH

Tiêu đề ĐỘNG LỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH – THƯƠNG MẠI HUTECH Ngày đăng 2021-03-12
Tác giả Admin Lượt xem 78

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu về động lực học tập của Sinh viên Khoa Tài chính – Thương mại, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech). Công bố này là một phần trong đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên, một phần nhỏ của công trình nghiên cứu này đã được công bố trên Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, số tháng 12/2019, dưới dạng đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên. Bài báo sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, dưới sự trợ giúp của phần mềm SPSS22.
Từ khóa: Động lực; động lực học tập; sinh viên; kế toán; tài chính.

{Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 207, Tháng 12/2020 của Trịnh Xuân Hưng và Trần Nam Trung – Khoa Tài chính – Thương mại, Đại học Công nghệ TP.HCM}.
 
(Email: banbientapvaa@gmail.com)
 
– Theo BBT 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *