Nghiên cứu trao đổi

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ HẢI

Tiêu đề HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ HẢI Ngày đăng 2021-02-04
Tác giả Admin Lượt xem 224

Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh sẽ giúp cho doanh nghiệp nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty. Đồng thời, nhận thấy được các nhân tố tác động đến hoạt động kinh doanh của công ty từ đó đề ra biện pháp, phương hướng hoạt động kinh doanh thích hợp cho từng điều kiện cụ thể, mạng lại lợi nhuận nhiều nhất cho công ty và giúp công ty đứng vững và phát triển trên thị trường. Do đó, kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết đối với hầu hết tất cả các doanh nghiệp. Với tầm quan trọng của công tác kế toán, xác định kết quả hoạt động kinh doanh nêu trên, bài viết đề xuất các giải pháp oàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Phú Hải, giúp hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.
Từ khóa: Kế toán tiêu thụ; Xác định kết quả kinh doanh, Phú Hải; Du lịch; Đại học Bà Rịa- Vũng Tàu (BVU).
Abstract.
The accountant determines the business results will help the business grasp the company’s operations and recognize the factors affecting the company’s business, thereby proposing measures, business operation direction is suitable for each specific condition to bring the most profit for the company and help the company stand firm and develop in the market. As a result, business performance accounting is becoming increasingly important and essential for almost all businesses. With the importance of the accounting work, determining the business results mentioned above, the author proposes solutions to perfect the consumption accounting and determine the business results in the liability company trade term of tourism services in Phu Hai, in order to help improve the accounting work at the unit and operate more and more effectively.
Key words: Consumption accounting; Determination of business results, Phu Hai; Travel; Ba Ria Vung Tau University (BVU).

{Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 206, Tháng 11/2020 của Nguyễn Hòa Thuận và Nguyễn Thị Đức Loan – Khoa Kinh tế, Luật, Logistics – Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU)}.

(Email: banbientapvaa@gmail.com)
 
– Theo BBT 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *