Tin trong nước

Thông tư 200/2014/TT-BTC

Tiêu đề Thông tư 200/2014/TT-BTC Ngày đăng 2015-01-22
Tác giả Admin Lượt xem 10584

Thông tư  200/2014/TT- BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành vào
ngày 22/12/2014. TT200_22122014BTC.zip


Theo đó, Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh
nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. 

Ngoài ra, còn có nhiều quy định mới về sổ sách, chứng từ kế
toán, báo cáo tài chính cũng như một số tài khoản kế toán.

Thông tư này có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký
ban hành và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2015.

Thông tư 200 thay thế Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành
kèm theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC.

Theo Thư viện Pháp luật

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *