Hoạt động trung ương hội

Áp dụng IFRS tại các nước đang phát triển – kinh nghiệm và giải pháp cho Việt Nam

Tiêu đề Áp dụng IFRS tại các nước đang phát triển – kinh nghiệm và giải pháp cho Việt Nam Ngày đăng 2019-08-07
Tác giả Admin Lượt xem 452

Trong bối cảnh kinh tế quốc tế mới, trong xu thế hội nhập các nền kinh tế và yêu cầu mới đòi hỏi các nước cũng như Việt Nam cần lựa chọn phương án và xây dựng lộ trình để đưa hệ thống IFRS vào áp dụng. Việt Nam đã và đang tính toán cho công việc này và cần sớm có đề án trình Chính phủ phê duyệt để áp dụng IFRS sao cho hài hòa với thông lệ và chuẩn mực kế toán quốc tế, đồng thời phải phù hợp với thể chế kinh tế, đặc điểm và trình độ phát triển của nền kinh tế, trình độ nghề nghiệp kế toán, kiểm toán của Việt Nam.

Để chuẩn bị cho lộ trình triển khai IFRS ở Việt nam những năm sau 2020, có nhiều việc phải làm và phải làm ngay từ bây giờ. Vì vậy, ngày 6/8/2019, Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam phối hợp với Hội kế toán công chứng Australia (CPAA) tổ chức Hội thảo khoa học mang tính huấn luyện về một số Chuẩn mực quốc tế về Báo cáo tài chính, với hơn 130 khách mời tham dự, trước hết để nâng cao sự hiểu biết về chuẩn mực báo cáo tài chính, sau đó là tham gia cùng các cơ quan chức năng nhà nước lựa chọn phưng thức phù hợp tối ưu để áp dụng IFRS ở Việt nam. Tại Hội thao khoa học mang tính huấn luyện hôm nay chúng ta sẽ nghe Ông Trịnh Đức Vinh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý,giám sát kế toán, kiểm toán – Bộ Tài chính chia sẻ về Đề án áp dụng IFRS và sửa đổi VAS theo định hướng áp dụng IFRS tại Việt Nam và Ông Ram Subramanian, Cố vấn chính sách đến từ CPA Australia trình bay hai chuẩn mực báo cáo tài chính: IFRS 15 – Doanh thu và IFRS 16 – Thuê tài sản. Đây là hai chuẩn mực quan trọng liên quan nhiều chỉ tiêu trình bày trên báo cáo tài chính, Báo cáo hợp nhất kinh doanh, trực tiếp là Bảng Cân đối kế toán, là Báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp…

Ông Subramanian tập trung phân tích những ý nghĩa thực tế của việc áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính IFRS 15 và IFRS 16. Hội thảo chia sẻ về công tác kiểm tra một số vấn đề ứng dụng thực tế phát sinh từ các tiêu chuẩn mới và những giải pháp mà người lập báo cáo và kiểm toán viên cần biết.

Theo ông Subramanian, “cộng đồng IFRS toàn cầu đang ngày càng mở rộng, vươn tới 144 quốc gia trên thế giới. Việt Nam cũng đang trên đường gia nhập vào cộng đồng IFRS và tận hưởng những lợi ích kinh tế to lớn khi cùng chung ngôn ngữ báo cáo tài chính toàn cầu như nhiều khu vực pháp lý khác trên thế giới.”/.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *