Hoạt động hội

Hoạt động hội

STT. Tên bài viết Ngày đăng Lượt xem
355 Kỷ niệm 10 năm thành lập VICA (2012 – 2022) vào ngày 09/09/2022 tại Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa 19/09/2022 80
354 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hiệp Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) khóa VI, lần thứ 8 05/09/2022 251
353   PGS.TS. Đặng Văn Thanh – Chủ tịch VAA vừa được trao tặng “HUY HIỆU 40 NĂM TUỔI ĐẢNG” 18/08/2022 240
352 Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) Ký Biên bản Ghi nhớ hợp tác với Công ty Cổ phần MISA 15/08/2022 241
351 HIỆP HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM – Triển khai Chiến lược Kế toán và Kiểm toán đến năm 2030 22/07/2022 302
350 Điều lệ Hiệp hội – TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI – VĂN PHÒNG HIỆP HỘI (Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số Tháng 5/2022, 224)                       01/07/2022 348
349 Điều lệ Hiệp hội – TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI (Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số Tháng 4/2022, 223) 30/06/2022 352
348 Điều lệ Hiệp hội – TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI (Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số Tháng 3/2022, 222) 30/06/2022 340
347 Điều lệ Hiệp hội – Tự hào là Hội viên của Hiệp hội (Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số Tháng 1+2/2022, 220+221) 30/06/2022 324