Hoạt động hội thành viên

Kết quả và những bài học kinh nghiệm sau 5 năm hoạt động Hội Kế toán – Kiểm toán tỉnh Nam Định

Tiêu đề Kết quả và những bài học kinh nghiệm sau 5 năm hoạt động Hội Kế toán – Kiểm toán tỉnh Nam Định Ngày đăng 2024-04-12
Tác giả Admin Lượt xem 115

CN. Nguyễn Thị Tuyết Mai *

*Ủy viên Ban Chấp hành VAA – Chủ tịch Hội Kế toán – Kiểm toán tỉnh Nam Định

Đại hội Đại biểu Hội Kế toán – Kiểm toán tỉnh Nam Định lần thứ II nhiệm kỳ 2023 – 2028, tổ chức vào ngày 09/12/2023 đã thành công tốt đẹp. Đại hội rất vui mừng, phấn khởi được đón tiếp đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đến tặng hoa và chúc mừng Đại hội. Tham dự Đại hội có PGS. TS. Đặng Văn Thanh – Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, GS.TS. Đoàn Xuân Tiên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam – Chủ tịch AFA nhiệm kỳ 2024 – 2025, … lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, lãnh đạo Cục và lãnh đạo các phòng, các Chi Cục thuộc Cục Thuế tỉnh Nam Định, lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Nam Định…

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội: PGS. TS. Đặng Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã biểu dương các thành tích đạt được của Hội Kế toán  -Kiểm toán tỉnh Nam Định trong nhiệm kỳ 2018 – 2023: Hội đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, đặc biệt là công tác bồi dưỡng đào tạo, là một trong những Hội tại địa phương cấp tỉnh hoạt động tích cực suất sắc hàng năm đều được Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam khen thưởng. Chủ tịch Hiệp hội giao nhiệm vụ và mong muốn Hội Kế toán – Kiểm toán tỉnh Nam Định tiếp tục phát huy kết quả của nhiệm kỳ trước, nêu cao tinh thần đoàn kết, tăng cường các giải pháp tích cực để xây dựng Hội Kế toán – Kiểm toán tỉnh Nam Định ngày càng phát triển vững mạnh. 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ đã được Sở Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 1531/QĐ-SNV ngày 17/12/2018: Tham gia với các cơ quan chức năng của tỉnh trong việc đóng góp ý kiến xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về: tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế; hướng dẫn, cụ thể hóa các chính sách, chế độ, chuẩn mực kế toán, kiểm toán – thuế. Tổ chức phổ biến các chế độ, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế; cung cấp thông tin các thành tựu khoa học kỹ thuật về tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế trong nước và ngoài nước cho hội viên và đội ngũ kế toán của các doanh nghiệp. Tham gia tư vấn về lĩnh vực tài chính, kế toán và thuế cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Tham gia quản lý hoạt động chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của hội viên; tuyên truyền, giáo dục hội viên chấp hành nghiêm chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định theo Điều lệ tổ chức hoạt động Hội. Tham gia tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, ôn và thi tuyển, cấp chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán và quản lý hành nghề đối với đội ngũ kế toán và kiểm toán theo sự ủy quyền (bằng văn bản) của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên giúp đỡ hội viên nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán và kiểm toán, thuế. Làm tròn trách nhiệm thành viên đối với Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các tổ chức thành viên và hội viên. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao theo quy định pháp luật…

* Sau 5 năm đi vào hoạt động, được sự quan tâm giúp đỡ của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, của lãnh đạo tỉnh và các Sở ban ngành của tỉnh, đặc biệt được sự đóng góp tích cực và trách nhiệm của các đồng chí trong Ban chấp hành Hội, sự ủng hộ nhiệt tình của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn, Hội đã đạt được kết quả sau:

I. Những kết quả đạt được

  1. Công tác phát triển Hội

 Hội Kế toán – Kiểm toán tỉnh Nam Định được thành lập theo Quyết định số 1318/QĐ-SNV ngày 08/10/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định. BCH Hội gồm 19 đồng chí, trong đó: chủ tịch và 2 phó chủ tịch. Trong quá trình hoạt động, Hội thường xuyên quan tâm đến việc xây dựng và phát triển hội viên cả về số lượng và chất lượng, tăng cường các hoạt động với các nội dung hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực, chất lượng để nâng cao uy tín của Hội. Bằng nhiều giải pháp tích cực để phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội nên Hội đã thu hút được nhiều hội viên tham gia. Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 Hội Kế toán Kiểm toán tỉnh Nam Định đã kết nạp được 110 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 185 hội viên.

  1. Công tác tư vấn, hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp tổ chức đào tạo.

– Hội Kế toán Kiểm toán tỉnh Nam Định hàng năm đều tổ chức các cuộc hội thảo cho các Hội viên và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nam Định về: Luật Kế toán, Luật Thuế, các chính sách chế độ hiện hành. Đồng thời giải đáp vướng mắc cho các đơn vị nhằm giúp đỡ các đơn vị tránh sai sót, rủi ro trong quá trình kê khai, quyết toán thuế và nắm bắt đầy đủ, chính xác các quy định mới về thuế, tạo thuận lợi trong việc thực hiện đúng nghĩa vụ thuế đối với ngân sách Nhà nước. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tổ chức 5 cuộc hội thảo cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Nam Định, tổng số 600 người.

– Hội thường xuyên hướng dẫn trong kê khai quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính, cập nhật chính sách thuế và hóa đơn điện tử.

 – Hội đã phối hợp triển khai 05 Hội nghị trên địa bàn các huyện thành phố để hướng dẫn chế độ kế toán cho các doanh nghiệp siêu nhỏ trên địa bàn  theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính, tổng số 500 học viên.

 – Để đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, Hội đã phối hợp với Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổ chức thành công 12 lớp bồi dưỡng để thi cấp chứng chỉ kế toán trưởng cho các cá nhân trong các đơn vị hành chính sự nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tổng số 188 học viên.

 – Phối hợp mở 04 lớp đào tạo thực hành kế toán với nhiều hình thức: trực tiếp, trực tuyến.

– Phối hợp với trường bồi dưỡng cán bộ Tài chính thuộc Bộ Tài chính mở 05 lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên cho các công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nam Định, tổng số 461 học viên.

 – Phối hợp tổ chức 03 lớp Quản trị kinh doanh cơ bản để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tổng số 120 học viên.

– Phối hợp tổ chức 19 lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng quản lý tài chính cho các lãnh đạo quản lý và những người làm công tác kế toán tài chính trong các đơn vị HCSN và các doanh nghiệp, tổng số 703 học viên.

 – Phối hợp với Học viện tài chính chiêu sinh lớp ôn thi bổ sung kiến thức phục vụ tuyển sinh thạc sỹ.

 – Phối hợp với Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam trong công tác chiêu sinh các học viên ôn thi để thi cấp chứng chỉ Kế toán viên hành nghề, Kiểm soát viên nội bộ cho các cá nhân làm dịch vụ kế toán và kế toán trong các doanh nghiệp.

– Đã phối hợp với Công ty Cổ phần Misa và Trung tâm kinh doanh VNPT Nam Định triển khai phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử và chữ ký số trên địa bàn tỉnh Nam Định.

– Bên cạnh các lớp đào tạo bồi dưỡng như trên, Hội vẫn thường xuyên tư vấn, hướng dẫn thực hành, bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, thuế cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu trên địa bàn tỉnh.

  1. Công tác tuyên truyền

Hội đã tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức:

– Tuyên truyền qua báo, Đài truyền hình Nam Định, thường xuyên trên trang web của Hội để giới thiệu hình ảnh và các hoạt động của Hội.

 – Tạp chí Kế toán và Kiểm toán cũng thường xuyên đưa tin về hoạt động của Hội.

 – Tuyên truyền hoạt động của Hội thông qua các cuộc hội thảo cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  1. Công tác Đảng, đoàn thể

Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định đã có Quyết định thành lập Chi bộ Hội Kế toán – Kiểm toán tỉnh Nam Định. Quyết định công bố ngày 08/7/2022. Số Đảng viên sinh hoạt trong Chi bộ là 08 đồng chí.

* Tổng hợp một số chỉ tiêu hoạt động của Hội qua các năm tại bảng dưới đây:

(Nguồn tác giả tổng hợp)

II. Bài học kinh nghiệm

Từ những kết quả trong nhiệm kỳ đầu (2018 – 2023) hoạt động, Hội Kế toán –  Kiểm toán tỉnh Nam Định rút ra được những bài học kinh nghiệm sau:

– Phải tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện của lãnh đạo Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành cùng với sự ủng hộ nhiệt tình của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

– Phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao vai trò của ban lãnh đạo, Ban Chấp hành Hội, tập trung sức lực và trí tuệ, sức mạnh của tập thể góp phần cho hoạt động Hội ngày một phát triển.

– Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu Hội: Gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

– Hoạt động của Hội phải luôn bám sát nhiệm vụ trong Điều lệ Hội đã được phê duyệt, Nghị quyết Đại hội, phương hướng nhiệm vụ thông qua Đại hội. Từ đó, cụ thể hóa trong phương hướng nhiệm vụ, chương trình hoạt động của từng tháng, từng quý trong năm.

– Quan tâm đến việc xây dựng và phát triển hội, đảm bảo tăng về số lượng và chất lượng hội viên.

– Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các hội trên địa bàn tỉnh và hội kế toán kiểm toán các tỉnh bạn.

– Thường xuyên quan tâm xây dựng và phát triển Hội để Hội Kế toán – kiểm toán tỉnh Nam Định phải thực sự là nơi hội tụ của những người làm công tác kế toán, kiểm toán, Tài chính, thuế để sẻ chia kinh nghiệm, cùng nhau phát triển, nâng cao giá trị đạo đức nghề nghiệp, là địa chỉ đáng tin cậy trong lĩnh vực nghề nghiệp để thường xuyên tư vấn, hướng dẫn, bồi dưỡng thực hành nghiệp vụ kế toán, thuế và giải đáp thắc mắc cho các hội viên và các các đối tượng có nhu cầu trên địa bàn tỉnh.

– Tích cực phát triển công tác bồi dưỡng và phối hợp tổ chức công tác đào tạo liên quan đến nghề nghiệp để tăng cường nguồn lực tài chính đảm bảo duy trì sự chủ động trong hoạt động và chăm lo lợi ích của hội viên:

– Thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp để các hoạt động của Hội ngày càng phát triển lớn mạnh.

Phát huy kết quả đã đạt được và những bài học kinh nghiệm sau 5 năm hoạt động. Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Kế toán – Kiểm toán tỉnh Nam Định rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, của lãnh đạo tỉnh, các Sở ban ngành trong tỉnh, sự ủng hộ nhiệt tình của các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh cùng sự đóng góp nhiệt tình, trách nhiệm của các hội viên. Hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường các giải pháp để thu hút hội viên tham gia ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Quyết tâm phấn đấu xây dựng Hội Kế toán – Kiểm toán tỉnh Nam Định là địa chỉ hội tụ tin cậy, thiết thực của những người làm công tác kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế; nơi giải đáp thắc mắc, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ trợ, bồi dưỡng thực hành nghiệp vụ kế toán, thuế; nâng cao giá trị đạo đức nghề nghiệp, vì sự phát triển và hoàn thiện của công tác kế toán, kiểm toán trong nền kinh tế thị trường góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Hội Kế toán – Kiểm toán tỉnh Nam Định. Đó là những hoạt động thiết thực góp phần chào mừng Đại hội VII nhiệm kỳ 2024 – 2029 của trung ương Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam./.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *