Hoạt động trung ương hội

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC HỘI 2017

Tiêu đề BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC HỘI 2017 Ngày đăng 2017-01-10
Tác giả Admin Lượt xem 544

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số:283/HKT-VP                                            Hà Nội, ngày  30   tháng  12  năm 2016

                                            BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC HỘI 2017

I-    BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016

1. Công tác tổ chức, chỉ đạo và quản lý hội viên
Lãnh đạo Hội đã tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm:
–    Thực hiện Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết hội nghị TW lần thứ 4, 5,6 khóa V, tập trung vào nhiệm vụ phát triển Hội và nâng cao chất lượng hoạt động hội
–    Chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các UVBCHTW và các Hội thành viên tổ chức các hoạt động nghề nghiệp, quản lý hội viên và bồi dưỡng nghiệp vụ
–    Tổ chức Hội nghị Ban thường vụ và BCHTW để bàn các nhiệm vụ công tác lớn của Hội:Kiện toàn BCH TW VAA, tăng cường chỉ đạo của BCH TW Hội tới các Hội và Chi hội thành viên, phân công các Ủy viên BCH phụ trách các hội thành viên để kịp thời chỉ đạo, giúp đỡ các hội hoạt động có hiệu quả.
–    BCHTW đã nghị quyết để Bà Trần Hồ Lan, nguyên trưởng ban tài chính VCCI rút khỏi BCH TW VAA và bầu  bổ sung Ông Nguyễn Anh Đức, trưởng ban tài chính VCCI là Ủy viên BCH TW VAA khóa V
–    Đã có văn thư đê nghị Chủ tịch UBND và Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến tre cho ý kiến và hỗ trợ Hội kế toán tỉnh Bến tre tổ chức Đại hội nhiệm kỳ và củng cố phát triển Hội
–    Tổ chức làm việc và chỉ đạo phục hồi hoạt động của Phân hội kế toán ngành Xây dựng
–    Tổ chức thành công Đại hội VICA lần thứ 2. Đại hội đã nghị quyết nâng cấp VICA thành Hội Kế toán hành nghề Việt Nam, (Hội kế toán chuyên nghiệp)
–    Quyết định thành lập Ban nghiên cứu chương trình đào tạo chuẩn cho kế toán viên hành nghề
–    Thành lập mới Chi hội kế toán Trường Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội và Chi hội kế toán trường Đại học Vinh. Các Chi hội đã tổ chức Đại hộithông qua điều lệ hoạt động Hội, bầu BCH nhiệm kỳ và đề ra chương trình hoạt động.
–    Một số Hội thành viên đã duy trì tốt chế độ sinh hoạt BCH, BTV; kiện toàn BCH và đẩy mạnh các hoạt động của Hội (Hội Kế toán Hà Nội, HCM, Kho Bạc NN, Hội Kế toán hành nghề VN, Phân hội kế toán Công Thương, Câu lạc bộ KTTTQ…
Về tổ chức: Tính đến nay Hội KT&KTVN có 29tổ chức thành viên, gồm: 2 hội nghề nghiệp chuyên nghiệp, 10 Hội kế toán Tỉnh, Thành phố, 6 Hội/ Phân hội kế toán ngành, 9 chi hội kế toán trực thuộc,2 Hội viên tổ chức(Công ty CP Misa, Công ty Tư vấn TCKT NTC). (tăng so với 2015 hai Chi hội).

2- Công tác tư vấn khoa học, phản biện xã hội
– Đã phân công rõ trách nhiệm của các UVBCHTW trong việc tham gia công tác phản biện, tư vấn các chế độ, chính sách của Nhà nước
– Đã tham gia và tổ chức cho hội viên tham gia vào nhiều chính sách pháp luật quan trong của Nhà nước như các dự thảo Luật Hội, Luật quản lý và sử dụng tài sản công, Đề án tái cấu trúc ngân sách Nhà nước và công nợ, Đề án phát triển thị trường tài chính Việt Nam khi tham gia TPP, AEC, Nghị định của Chính phủ về quy định chi tiết luật kế toán trong lĩnh vực kinh doanh và kế toán Nhà nước, Kiểm toán nội bộ, lập Báo cáo Tài chính Nhà nước,Nghị định của Chính phủ về quy định chi thi hành luật doanh nghiệp …, các Dự thảo sửa đổi chính sách trong lĩnh vực thuế GTGT, TNDN, TNCN…và nhiều chính sách pháp luật khác
– Đã chủ trì và phối hợp với các tổ chức nghề nghiệp quốc tế ACCA, ICAEW, CPAA, CIMA, và Bộ Tài chính và các trường Đại học tổ chức5 hội thảo khoa học với 860 HV tham dự:
+ “20 năm cải cách kế toán kiểm toán Việt Nam và định hướng phát triển trong giai đoạn mới”, với 70 HV tham dự
+ “Vai trò của Tài chính trong quản trị doanh nghiệp” với 170 HV tham dự
+ “Kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, kinh nghiệm quốc tế và thực trạng ở Việt Nam” với 150 HV tham dự
+ “Kế toán quản trị, kinh nghiệm quốc tế và thực trạng ở Việt Nam” với 170 HV tham dự
+ “Định hướng và lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam, với 300 HV tham dự
– Đã triển khai các hoạt động phổ biến khoa học kỹ thuật: tổ chức phổ biến các nội dung mới về các Luật kế toán, Luật doanh nghiệp, Luật BHXH, BHYT, các quy định mới về các Luật thuế, các hiệp định thương mại về công đồng kinh tế Asean, TPP…

3. Công tác Quản lý Hành nghề kế toán
– Đã thẩm tra hồ sơ  và thông báo công khai danh sách các doanh nghiệp và kế toán viên đủ điều kiện hành nghề kế toán năm 2016cho 113 doanh nghiệp và cơ sở tư nhân với 273 cá nhân đủ điều kiện hành nghề kế toán
– Đã hoàn thành kiểm tra chất lượng dịch vụ kế toán và chất lượng hành nghề kế toán năm 2014, 2015 và 6 tháng 2016 tại 18 Công ty dịch vụ kế toán(kiểm tra trực tiếp 6, kiểm tra gián tiếp 12). Qua kiểm tra đã tiến hành chấm điểm, nhận xét đánh giá về chật lượng dịch vụ kế toán. Những tồn tại thiếu sót đã được chấn chỉnh kịp thời.
– Đã tổ chức tổng kết công tác quản lý hành nghề kế toán năm 2015, đề ra chương trình công tác quản lý hành nghề 2016.

4. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng
– Hội nghị BCHTW lần thứ 5 đã khẳng định các tổ chức và các cấp Hội phải tăng cường công tác đào tạo, đa dạng hóa hình thức đạo tạo, nội dung đào tạo, bổ sung những nội dung đào tạo mới theo quy định của Luật kế toán
– Các cơ quan thuộc trung ương Hội đã đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho hội viên. Kết quả: Đã tổ chức 56 khóa đào tạo cho trên 3000 hội viên và học viên. Cụ thể:
+ Đào tạo kiến thức nâng cao năng lực quản trị DN nhỏ và vừa: 20 lớp với khoảng 1000 HV
+ Đào tạo kiến thức khởi nghiệp: 5 lớp với 250 HV
+ Cập nhật kiến thức thuế, kế toán, luật DN, Luật lao động, BHXH, đạo đức nghề nghiệp: 19 lớp với 1300 HV
+ Ôn thi Kế toán viên: 4 lớp với 190 HV
+ Đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ kế toán trưởng: 3 lớp với 125 HV
+ Đào tạo kiểm toán viên nội bộ: 5 lớp với 270 HV
– Các Hội thành viên đã tổ chức nhiều lớp và khoá huấn luyện ngắn hạn và dài hạn cho các Hội vỉên như Hội KT TP HCM, Hội KT Thái Nguyên, Phân Hội kế toán Công Thương, Hội kế toán Hà Nội, Hội kế toán Kho bạc Nhà nước…

5. Hoạt động của CLBKTTTQ
Đã tổ chức thành công các kỳ sinh hoạt CLBKTTTQ lần thứ 45 tại Bà Rịa, Vũng Tàu, lần thứ 46 tại trụ sở Bộ Tài chính, với tổng số người tham dự: 550 HV. CLB đã tăng cường công tác quản lý và phát triển hội viên trong các ngành, duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt Ban chủ nhiệm CLB.

6. Công tác thông tin tuyên truyền
– Ban biên tập Tạp chí đã phối hợp với Ban thông tin tuyên truyền thuộc BCHTW VAA đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền.Hoạt động của Tạp chí cũng năng động, phong phú và hiệu quả hơn.
– Phát hành 12 sốTạp chí kế toán và kiểm toán với tổng số lượng phát hành 30 ngàn bản/năm. Chất lượng Tạp chí đã được nâng cao cả về hình thức và nội dung. Đã tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày phát hành số tạp chí đầu tiên (1996)
– Nhân dịp các hội thảo, đã Phát hành 4 cuốn kỷ yếu khoa học cấp quốc gia và quốc tế: Kế toán, kiểm toán Việt Nam 20 năm cải cách và hội nhập, những bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển;Kế toán quản trị – kinh nghiệm quốc tế và thực trạng ở Việt Nam; Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo kế toán, kiểm toán theo yêu cầu hội nhập; IFRS – Cơ hội và thách thức khi áp dụng tại Việt Nam.
– Đã duy trì tốt hai trang tin: website vaa.net.vn và trang https://www.facebook.com/hoiketoankiemtoanvaa.vn. . Việc vận hành 2 trang tin đã có nhiều tiến bộ. Chất lượng, nội dung hai trang tin được nâng cao và nhiều tin bài phong phú hơn (phổ biến thông tin về chế độ, chính sách, pháp luật, bài viết, bài trả lời câu hỏi của Hội viên,..).
–  Một số Hội thành viên đã xây dựng và vận hành trang website phục vụ cho hoạt động của Hội (Hội kế toán TP HCM, VICA …). Tuy niên việc phối hợp chia sẻ thông tin giữa các trang tin, và viết bài phản ảnh hoạt động của các Hội thành viên chưa được thường xuyên.
 
7. Công tác Đối ngoại và các Hoạt động khác
– Tham dự Hội nghị thường niên Ban chấp hành AFA 121 tại Lào, 122 tại Singapo. 123 tại Băng Kok, Thái Lan .
– Hoạt động đối ngoại: Đã triển khai hoạt động hợp tác với ACCA, CPA Úc, CIMA và ICEAW, thường xuyên trao đổi tin, bài, hợp tác tổ chức hội thảo, tham gia các hoạt của Hội bạn tại Việt Nam. Đã làm việc với các tổ chức quốc tế ACCA, ICAEW, CPAA, CIMA, IMA để chuẩn bị cho chương trình hợp tác với các Hội năm 2017
– Đã hoàn thành nghĩa vụ nộp niên niễm năm 2016 cho AFA và IFAC
Tồn tại và nguyên nhân
Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, Công tác Hội còn một số tồn tại sau:
–    Nhiều Hội thành viên chưa chấp hành chế độ báo cáo định kỳ hành quý cho TW Hội, chưa duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt BCH, BTV, chưa thường xuyên tổ chức các hình thức sinh hoạt phù hợp cho hội viên
–    Việc phối hợp hoạt động giữa các cấp Hội chưa thường xuyên
–    Một số nhiệm vụ công tác được các nghị quyết BCH đề ra chưa được triển khai kịp thời, một số UVBCH chưa chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.

II-    Chương trình công tác Hội năm 2016
Tiếp tục thực hiên NQ hội nghị BCH TW VAA lần thứ 5, 6 khóa V và nghị quyết Đại Hội nhiệm kỳ V, thực hiện phương trâm „Hội tụ – Chuyên nghiệp – Phát triển“, cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Kiện toàn tổ chức Hội các cấp
– Các Hội thành viên thường xuyên củng cố tổ chức, duy trì chế dộ sinh hoạt ban thường vụ, BCH. Tổ chức đại hội nhiệm kỳ, củng cố bộ máy tổ chức và nhân sự BCH, tổ chức các hình thức sinh hoạt, học tập, hội thảo đa dạng, sáng tạo, thu hút hội viên tham gia  
– Củng cố các Hội thành viên đang hoạt động:
+ Hỗ trợ Hội kế toán tỉnh Bến Tre tổ chức đại hội và hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động của Hội kế toán tỉnh An Giang (Bà Phạm Thị Kim Lệ);
+ Củng cố và đẩy mạnh hoạt động của Hội kế toán ngành Xây dựng, Nông nghiệp phát triển Nông thôn, Giao thông vận tải (Ông Trịnh Công Loan);
+ Kiện toàn tổ chức và tăng cường hoạt động của Chi hội kế toán Học viện tài chính (Ông Lưu Đức Tuyên)
+ Làm việc với các cơ quan NN hoàn thành thủ tục nâng cấp Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam thành Hội kế toán hành nghề Việt Nam (Ông Phạm Công Tham & Bà Hà Thị Tường Vy)
+ Các UVBCH TW sinh hoạt tại các Hội, Phân hội, Chi hội (gọi tắt là Hội) có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Hội nơi mình sinh hoạt, thực hiện chế độ sinh hoạt BCH và thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý và năm với TW Hội.
-Phát triển Hội thành viên mới:
–    Thành lập Hội Kiểm toán viên lĩnh vực công (Ông Lê Huy Trọng);
–    Thành lập Hội kế toán tỉnh Bình Định, Hòa Bình (Ông Đặng Văn Thanh);
–    Lập đề án xây dựng Hội kế toán Quản trị và Hội Kiểm toán viên Nội bộ (Ông Mai Thanh Tòng)
–     Phối hợp với các cơ quan, phục hồi hoạt động của Phân hội kế toán Xây dựng, GTVT và NN&PTNT, thúc đấy phát triển thêm một số tổ chức thành viên mới.

2- Công tác Đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho kế toán viên, hội viên và người làm kế toán
– Trung tâm NC&TVKHKT, Ban Quản lý hành nghề và các hội thành viên cần xây dựng chương trình kế hoach đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2017 cho hội viên, kế toán viên hành nghề và cán bộ kế toán,
– Tổ chức các lớp đào tạo, ôn thi và tham gia tổ chức thi Kế toán viên theo quy định của Bộ Tài chính; Chuẩn bị các điều kiện thực hiện nhiệm vụ khi Bộ Tài chính chuyển giao
– Xây dựng chương trình đào tạo, cấp chứng chỉ Kế toán viên, Kiểm toán viên nội bộ, Kế toán quản trị, đào tạo kỹ năng kế toán mang thương hiệu của VAA,
– Tổ chức các lớp cập nhật kiến thức cho kế toán viên hành nghề và cán bộ kế toán, tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng vàcấp chứng chỉ:Kế toán trưởng, Kiểm toán nội bộ, Kế toán quản trị, triển khai chương trình đào tạo thuộc dự án hỗ trợ DNN&V,bồi dưỡng kiến thức kinh tế tài chính cho cán bộ quản lý…
– Tăng cường quan hệ hợp tác giữa VAA với các Hội thành viên trong việc xây dựng, quản lý chương trình, tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ…
– Tăng cường chỉ đạo của Lãnh đạo Hội đối với hoạt động của các Ban nghiên cứu xây dựngchương trình đào tạo.

3- Công tác tư vấn khoa học, phản biện xã hội, và tư vấn cho hội viên các chế độ chính sách pháp luật
 – Tham gia tích cực vào các Luật và văn bản hướng dẫn luật, chính sách kinh tế, tài chính sửa đổi theo tinh thần mới của Hiến pháp. Tổ chức và động viên hội viên tham gia tích cực, có hiệu quả vào các dự án Luật kinh tế, tài chính. Phổ biến và tuyên truyền Luật kế toán, Luật kiểm toán Nhà nước, chuẩn mực kế toán, kiểm toán, đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, và các chế độ chính sách pháp luật khác
– Chủ động và phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện kế hoạch hành động chiến lược tài chính, chiến lược phát triển kế toán đến 2020, tầm nhìn 2030.
– Tổ chức để hội viên tham gia phản biện các chính sách kinh tế, tài chính, kế toán. Trực tiếp nhận với Bộ Tài chính triển khai một số nhiệm vụ về kế toán,
– Chủ trì tổ chức và phối hợp với một số tổ chức quốc tế tổ chức một số cuộc hội thảo về đào tạo và cấp chứng chỉ kế toán viên, kiểm soát thị trường dịch vụ kế toán, kế toán quản trị, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ.
– Đăng k‎ý, thực hiện một số đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở.
– Tăng cường công tác tư vấn cho các tổ chức và hội viên.

4- Công tác quản lý nghề nghiệp kế toán
– Tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ, tư vấn hành nghề và quản lý đạo đức nghề nghiệpkế toán kiểm toán, công tác khen thưởng và kỷ luật hội viên
– Tổ chức cập nhật kiến thức cho kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề kế toán,
-Tích cực tham gia công tác kiểm tra chất lượng dịch vụ kế toán theo yêu cầu của Bộ Tài chính
– Xây dựngcác hướng dẫn thực hiên hệ thống các quy trìnhquản lý và kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, quy trình thực hiện mỗi loại dịch vụ kế toán
– Xây dựng chương trình theo dõi và lưu trữ tư liệu cập nhật về kế toán viên và hội viên.

5- Hoạt động của CLBKTTTQ
     Đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, nâng cao chất lượng quản lý hội viên; Chuẩn bị tổ chức tốt các kỳ sinh hoạt CLB. Thường xuyên truyên truyền, phổ biến kết quả hoạt động của CLBKTTTQ. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, vinh danh kế toán trưởng mẫu mực theo quy chế của Hội, tổ chức các cuộc hội thảo cho kế toán trưởng theo ngành và theo chuyên đề.

6- Công tác thông tin tuyên truyền
– Đổi mới và phát triển Tạp chí Kế toán và Kiểm toán về hình thức, nội dung, duy trì số lượng phát hành. Củng cố, nâng cao chất lượng làm việc của Ban Biên tập và chất lượng bài tin
 – Nâng cao chất lượng thông tin trang Website http://www.vaa.net.vn và trang https://www.facebook.com/hoiketoankiemtoanvaa.vn của Hội. Tăng cường chuyên mục phổ biến pháp luật và giải đáp thắc mắc cho hội viên và độc giả
– Các thành viên BCH, Ban kiểm tra và các hội thành viên cần tích cực tham gia viêt bài cho chuyên mục giải đáp thắc mắc cho bạn đọc của tạp chí và các trang tin, phản ánh các hoạt động của Hội thành viên.

7- Công tác đối ngoại và công tác khác
– Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ cho Hiệp hội kế toán Đông Nam Á (AFA). và Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC)
– Tham gia với Bộ Tài chính chuẩn bị cho việc triển khai cam kết thừa nhận chứng chỉ hành nghề kế toán và kiểm toán giữa các nước trong khu vực ASEAN. Chủ động tham gia tích cực vào đề án hợp tác đào tạo trong khu vực và thừa nhận chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán giữa các nước ASEAN.
– Tăng cường giao lưu, hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp trong và ngoài khu vực (VACPA, Hội tư vấn Thuế, ACCA, CPA Australia, ICEAW, CIMA, Hội kế toán công chứng Nhật bản, Hội kế toán Thái Lan (FAP), Hội kế toán Malaixia (MIA), Hội kế toán Singapo… )  
– Quan hệ với các tổ chức, tranh thủ sự hç trî nguồn lùc cho Héi KÕ to¸n vµ KiÓm to¸n VN
– Tăng cường công tác thi đua khen thưởng, b¶o vệ quyền lợi chÝnh ®¸ng của hội viên và kiểm soát đạo đức nghề nghiệp kế toán kiểm toán,
– Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của hội viên

Nơi nhận:
                                                                             TM.BAN CHẤP HÀNH TW HỘI
– Liên hiệp các Hội KH&KTVN                                                 CHỦ TỊCH
– Bộ Tài chính (vụ CĐKT&KT)
– Bộ Nội vụ (vụ các tổ chức phi CP)                                             
– Các UVBCHTW, UVBKT                                                         (Đã ký)
– Các Hội, Phân hội, Chi hội TV
– Các bộ phận cơ quan hội, Lưu VP,VT                        PGS.TS ĐẶNG VĂN THANH
   

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *