Hoạt động trung ương hội

Bộ trưởng Bộ Tài chính làm việc với VAA

Tiêu đề Bộ trưởng Bộ Tài chính làm việc với VAA Ngày đăng 2012-10-05
Tác giả Admin Lượt xem 199

Ông Hà Ngọc Son, thay mặt BCH Trung ương Hội, báo cáo và xin ý kiến Bộ trưởng về nội dung và các công việc chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ IV (2009-2014) của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 16/4/2009 tại Thủ đô Hà Nội. Trong đó có dự thảo Báo cáo tổng kết họat động nhiệm kỳ III và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV; Báo cáo sửa đổi Điều lệ Hội; Báo cáo kiểm điểm BCH nhiệm kỳ III; dự kiến nhân sự BCH Trung ương Hội nhiệm kỳ IV…

Bộ trưởng Vũ Văn Ninh rất nhất trí với những nội dung cơ bản của các Báo cáo, đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc và chu đáo của Hội cho Đại hội sắp tới. Bộ trưởng nhấn mạnh: Trong 15 năm qua, kể từ ngày thành lập, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích của Hội, duy trì hoạt động thường xuyên và từng bước nâng cao hiệu quả họat động, chủ động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kế toán- kiểm toán, có đóng góp quan trọng cho ngành Tài chính nói riêng và cho đất nước nói chung. Về một số nội dung công việc do Bộ Tài chính đã chuyển giao, Hội cũng đã làm tốt trách nhiệm của mình. Trong thời gian tới Bộ cũng sẽ tiếp tục chuyển giao cho Hội thực hiện những nội dung công việc khác có liên quan đến chức năng quản lý nghề nghiệp, trong đó có việc chuyển giao cho Hội tổ chức thi và cấp chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán.

Trong phần kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh biểu dương và hoan nghênh những cố gắng của Hội Kế toán và Kiểm toán trong thời gian qua. Đồng chí lưu ý rằng để Hội phát triển mạnh hơn, trong thời gian tới về phía các Vụ chức năng của Bộ, đặc biệt là Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán cần chủ động tham mưu giúp Bộ đề xuất những nội dung, biện pháp nhằm gắn hoạt động của Hội Hội với Bộ thường xuyên hơn nữa. Về phía Hội Kế toán và Kiểm toán cần nghiên cứu để xây dựng Quy chế hội viên nhằm nâng cao chất lượng hội viên và đảm bảo cho họat động của Hội có hiệu quả. 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *