Nghiên cứu trao đổi

CÁC BẢN TIN VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/04/2015

Tiêu đề CÁC BẢN TIN VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/04/2015 Ngày đăng 2015-03-27
Tác giả Admin Lượt xem 366

Doanh nghiệp

1.

Thông tư 07/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 196/2013/NĐ-CP quy
định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định
52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ
việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao
động – Thương binh và Xã hội ban hành
 
Ngày hiệu lực: 10/04/2015

2.

Thông tư 30/2015/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và
quyết toán khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính
sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Bộ
trưởng Bộ Tài chính ban hành
 
Ngày hiệu lực: 27/04/2015

Đầu tư

1.

Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 
Ngày hiệu lực: 10/04/2015

2.

Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm,
Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và
Đầu tư ban hành
 
Ngày hiệu lực: 15/04/2015

3.

Thông tư 30/2015/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và
quyết toán khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính
sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Bộ
trưởng Bộ Tài chính ban hành
 
Ngày hiệu lực: 27/04/2015

Thương mại

1.

Nghị định 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phá sản về Quản tài viên và
hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
 
Ngày hiệu lực: 06/04/2015

2.

Thông tư 36/2014/TT-BKHCN Quy định hoạt động đào tạo chuyên gia đánh
giá hệ thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm của tổ chức
đánh giá sự phù hợp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 
Ngày hiệu lực: 15/04/2015

3.

Quyết định 07/2015/QĐ-TTg về Quy chế quản lý và thực hiện Chương
trình phát triển thương mại điện tử quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban
hành
 
Ngày hiệu lực: 20/04/2015

Xuất nhập
khẩu

1.

Quyết định 485/QĐ-BNN-BVTV năm 2015 tạm ngừng nhập khẩu lạc nhân từ
Ấn Độ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 
Ngày hiệu lực: 07/04/2015

Tiền tệ –
Ngân hàng

1.

Thông tư 47/2014/TT-NHNN quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo
mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng do Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước ban hành
 
Ngày hiệu lực: 01/04/2015

Thuế – Phí –
Lệ Phí

1.

Quyết định 69/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý
và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích
Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 
Ngày hiệu lực: 01/04/2015

2.

Thông tư 29/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và
sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 604+700, Quốc lộ 1, tỉnh
Quảng Bình do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 
Ngày hiệu lực: 21/04/2015

Bảo hiểm

1.

Quyết định 03/2015/QĐ-UBND về Quy trình thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y
tế cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh
 
Ngày hiệu lực: 01/04/2015

Lao động –
Tiền lương

1.

Thông tư 01/2015/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp
hàng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo
Quyết định 130-CP và Quyết định 111-HĐBT do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 
Ngày hiệu lực: 01/04/2015

2.

Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ,
công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số
lương từ 2,34 trở xuống
 
Ngày hiệu lực: 06/04/2015

3.

Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH về Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm
cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các
nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Quản trị mạng máy tính; Kỹ thuật
xây dựng; Cắt gọt kim loại; Hàn; Công nghệ ô tô; Điện dân dụng; Điện công
nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Điện tử dân dụng; Điện tử
công nghiệp; May thời trang; Nghiệp vụ nhà hàng – Quản trị nhà hàng; Kỹ
thuật chế biến món ăn do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban
hành
 
Ngày hiệu lực: 10/04/2015

4.

Thông tư 07/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 196/2013/NĐ-CP quy
định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định
52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ
việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao
động – Thương binh và Xã hội ban hành
 
Ngày hiệu lực: 10/04/2015

5.

Thông tư 09/2015/TT-BLĐTBXH Quy định chương trình khung trình độ
nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 06 nghề: Nề – Hoàn
thiện; Sửa chữa, vận hành tàu cuốc; Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay; Sửa
chữa cơ khí động lực; Sửa chữa máy nâng chuyển; Xếp dỡ cơ giới tổng hợp do
Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
 
Ngày hiệu lực: 14/04/2015

6.

Thông tư 08/2015/TT-BLĐTBXH quy định chương trình, giáo trình môn học
Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề, trình độ
cao đẳng nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
 
Ngày hiệu lực: 14/04/2015

7.

Nghị định 21/2015/NĐ-CP quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác
phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật
biểu diễn khác
 
Ngày hiệu lực: 15/04/2015

8.

Thông tư 11/2015/TT-BLĐTBXH Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp
về Lao động, Thương binh và Xã hội
 
Ngày hiệu lực: 25/04/2015

Công nghệ
thông tin

1.

Thông tư 01/2015/TT-BTTTT quy định chỉ định phòng thử nghiệm phục vụ
quản lý chất lượng chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông
 
Ngày hiệu lực: 01/04/2015

2.

Thông tư 12/2014/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất” do Bộ
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 
Ngày hiệu lực: 01/04/2015

3.

Quyết định 07/2015/QĐ-TTg về Quy chế quản lý và thực hiện Chương
trình phát triển thương mại điện tử quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban
hành
 
Ngày hiệu lực: 20/04/2015

4.

Thông tư 04/2015/TT-BTTTT quy định triển khai hệ thống thông tin di
động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785
MHz và 1805-1880 MHz do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 
Ngày hiệu lực: 24/04/2015

Dịch vụ pháp

1.

Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao
từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
 
Ngày hiệu lực: 10/04/2015

Bộ máy hành
chính

1.

Thông tư 01/2015/TT-BTTTT quy định chỉ định phòng thử nghiệm phục vụ
quản lý chất lượng chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông
 
Ngày hiệu lực: 01/04/2015

2.

Thông tư 01/2015/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp
hàng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo
Quyết định 130-CP và Quyết định 111-HĐBT do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 
Ngày hiệu lực: 01/04/2015

3.

Quyết định 06/2015/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ do Thủ tướng
Chính phủ ban hành
 
Ngày hiệu lực: 01/04/2015

4.

Quyết định 05/2015/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội
vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 
Ngày hiệu lực: 01/04/2015

5.

Nghị định 16/2015/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp
công lập
 
Ngày hiệu lực: 06/04/2015

6.

Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ,
công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số
lương từ 2,34 trở xuống
 
Ngày hiệu lực: 06/04/2015

7.

Thông tư 12/2015/TT-BCA quy định quy trình giải quyết tố cáo trong
Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 
Ngày hiệu lực: 20/04/2015

8.

Thông tư 11/2015/TT-BCA quy định quy trình giải quyết khiếu nại trong
Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 
Ngày hiệu lực: 20/04/2015

9.

Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn tuyển sinh và chế
độ tài chính thực hiện Quyết định 599/QĐ-TTg về Đề án “Đào tạo cán bộ ở
nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 – 2020 do Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính ban hành
 
Ngày hiệu lực: 24/04/2015

10.

Thông tư 11/2015/TT-BLĐTBXH Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp
về Lao động, Thương binh và Xã hội
 
Ngày hiệu lực: 25/04/2015

Tài chính nhà
nước

1.

Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BTC-BGTVT Hướng dẫn quản lý, sử dụng
và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho công tác
bảo đảm an ninh hàng không dân dụng do Bộ trưởng Bộ Tài chính – Bộ Giao
thông vận tải ban hành
 
Ngày hiệu lực: 01/04/2015

2.

Nghị định 20/2015/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với
người có công với cách mạng
 
Ngày hiệu lực: 01/04/2015

3.

Nghị định 16/2015/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp
công lập
 
Ngày hiệu lực: 06/04/2015

4.

Thông tư liên tịch 03/2015/TTLT-BGTVT-BTC hướng dẫn quản lý tài
chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay do Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải – Bộ Tài chính ban hành
 
Ngày hiệu lực: 12/04/2015

5.

Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC hướng dẫn chi tiết mặt
hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện bình ổn
giá và kê khai giá do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ
Tài chính ban hành
 
Ngày hiệu lực: 20/04/2015

6.

Thông tư 03/2015/TT-BKHCN Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ
phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Khoa học
và Công nghệ ban hành
 
Ngày hiệu lực: 23/04/2015

7.

Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn tuyển sinh và chế
độ tài chính thực hiện Quyết định 599/QĐ-TTg về Đề án “Đào tạo cán bộ ở
nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 – 2020 do Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính ban hành
 
Ngày hiệu lực: 24/04/2015

Giao thông –
Vận tải

1.

Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BTC-BGTVT Hướng dẫn quản lý, sử dụng
và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho công tác
bảo đảm an ninh hàng không dân dụng do Bộ trưởng Bộ Tài chính – Bộ Giao
thông vận tải ban hành
 
Ngày hiệu lực: 01/04/2015

2.

Thông tư liên tịch 03/2015/TTLT-BGTVT-BTC hướng dẫn quản lý tài
chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay do Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải – Bộ Tài chính ban hành
 
Ngày hiệu lực: 12/04/2015

3.

Thông tư 73/2014/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị
giám sát hành trình của xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
 
Ngày hiệu lực: 15/04/2015

4.

Nghị định 14/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
số điều của Luật Đường sắt
 
Ngày hiệu lực: 15/04/2015

5.

Thông tư 29/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và
sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 604+700, Quốc lộ 1, tỉnh
Quảng Bình do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 
Ngày hiệu lực: 21/04/2015

Giáo dục

1.

Thông tư 03/2015/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ
chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 
Ngày hiệu lực: 13/04/2015

2.

Thông tư 02/2015/TT-BGDĐT về Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia
do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 
Ngày hiệu lực: 13/04/2015

3.

Thông tư 09/2015/TT-BLĐTBXH Quy định chương trình khung trình độ
nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 06 nghề: Nề – Hoàn
thiện; Sửa chữa, vận hành tàu cuốc; Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay; Sửa
chữa cơ khí động lực; Sửa chữa máy nâng chuyển; Xếp dỡ cơ giới tổng hợp do
Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
 
Ngày hiệu lực: 14/04/2015

4.

Thông tư 08/2015/TT-BLĐTBXH quy định chương trình, giáo trình môn học
Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề, trình độ
cao đẳng nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
 
Ngày hiệu lực: 14/04/2015

5.

Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn tuyển sinh và chế
độ tài chính thực hiện Quyết định 599/QĐ-TTg về Đề án “Đào tạo cán bộ ở
nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 – 2020 do Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính ban hành
 
Ngày hiệu lực: 24/04/2015

6.

Thông tư liên tịch 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị
định 143/2013/NĐ-CP quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo do Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính ban hành
 
Ngày hiệu lực: 24/04/2015

7.

Nghị định 27/2015/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu ‘Nhà giáo Nhân
dân’, ‘Nhà giáo Ưu tú’
 
Ngày hiệu lực: 25/04/2015

Tài nguyên –
Môi trường

1.

Thông tư 04/2015/TT-BTNMT quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng,
cấp tài nguyên khoáng sản chì – kẽm do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường ban hành
 
Ngày hiệu lực: 01/04/2015

2.

Thông tư 03/2015/TT-BTNMT quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng,
cấp tài nguyên khoáng sản vàng gốc do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
ban hành
 
Ngày hiệu lực: 01/04/2015

3.

Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 
Ngày hiệu lực: 01/04/2015

4.

Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh
giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ
môi trường
 
Ngày hiệu lực: 01/04/2015

5.

Quyết định 485/QĐ-BNN-BVTV năm 2015 tạm ngừng nhập khẩu lạc nhân từ
Ấn Độ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 
Ngày hiệu lực: 07/04/2015

6.

Thông tư 06/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật công tác điều tra, đánh
giá địa chất môi trường khu vực có khoáng sản độc hại do Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường ban hành
 
Ngày hiệu lực: 15/04/2015

7.

Thông tư 08/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong
điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và
Môi trường ban hành
 
Ngày hiệu lực: 15/04/2015

Thể thao – Y
tế

1.

Thông tư 08/2015/TT-BNNPTNT quy định về kiểm tra, giám sát vệ sinh
thú y, an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh mật ong xuất khẩu do
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 
Ngày hiệu lực: 15/04/2015

2.

Thông tư 01/2015/TT-BYT hướng dẫn tư vấn phòng, chống HIV/AIDS tại cơ
sở y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 
Ngày hiệu lực: 15/04/2015

3.

Thông tư 03/2015/TT-BYT quy định chế độ báo cáo công tác phòng, chống
HIV/AIDS do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 
Ngày hiệu lực: 29/04/2015

Văn hóa – Xã
hội

1.

Quyết định 03/2015/QĐ-UBND về Quy trình thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y
tế cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh
 
Ngày hiệu lực: 01/04/2015

2.

Quyết định 69/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý
và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích
Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 
Ngày hiệu lực: 01/04/2015

3.

Nghị định 20/2015/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với
người có công với cách mạng
 
Ngày hiệu lực: 01/04/2015

Lĩnh vực khác

1.

Thông tư 07/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn chấp thuận tiêu chuẩn quốc tế,
tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động thuộc phạm vi
quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
Ngày hiệu lực: 02/04/2015

2.

Thông tư 05/2015/TT-BTNMT về Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và
công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 
Ngày hiệu lực: 10/04/2015

3.

Thông tư 09/2015/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện điểm a khoản 1 Điều 6
Quyết định 50/2014/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi
nông hộ giai đoạn 2015-2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn ban hành
 
Ngày hiệu lực: 20/04/2015
                                                                                                                                                                  Theo thư viện pháp luật

   
   

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *