Nghiên cứu trao đổi

Cách xác định thu nhập chịu thuế đối với cá nhân nhận thu nhập NET

Tiêu đề Cách xác định thu nhập chịu thuế đối với cá nhân nhận thu nhập NET Ngày đăng 2014-09-24
Tác giả Admin Lượt xem 270

Nhằm giúp các doanh nghiệp đang gặp vướng mắc trong việc áp dụng chính sách tiền thuế, tiền nhà giả định khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN, ngày 06/9/2014, Bộ Tài chính ban hành công vănsố 12495/BTC-TCT hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với tiền thuế giả định,tiền nhà giả định.

Theo đó, Bộ Tài chính căn cứ vào khoản 4, điều 7, Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn việc quy đổi để xác định thu nhập chịu thuế đối với tiền thuế, tiền nhà giả định. Cụ thể như sau:

Đối với tiền thuế giả định thìkhi doanh nghiệp thực hiện chính sách cân bằng thuế có khấu trừ thuế giả địnhtrước khi trả thu nhập cho người lao động và nộp thay thuế TNCN theo thực tếphát sinh cho người lao động thì thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu nhậptính thuế không gồm thuế giả định đã khấu trừ. Sau khi tính số thuế thực tếphải nộp tại Việt Nam, doanh nghiệp thực hiện thanh toán cân bằng thuế, nếu cóphát sinh khấu trừ thêm thuế giả định hoặc hoàn lại số thuế giả định đã khấutrừ thì tính giảm hoặc tăng thu nhập làm căn cứ quy đổi (thu nhập không gồmtiền thuế giả định) của người lao động tại thời điểm nhận được khoản tiền chênhlệch để xác định thu nhập chịu thuế TNCN.

Đối với tiền nhà giả định thì khidoanh nghiệp thực hiện chính sách tiền nhà giả định (khấu trừ tiền nhà giả địnhtrước khi trả thu nhập và trả tiền nhà thực tế phát sinh cho người lao động)thì thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế không gồm tiền nhàgiả định đã khấu trừ. Việc xác định tiền nhà tính vào thu nhập  làm căn cứquy đổi thành thu nhập tính thuế bằng tiền nhà thực tế phát sinh nhưng khôngvượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà thực tế phát sinhvà tiền nhà giả định).

Tuy nhiên, trong trường hợp doanhnghiệp đồng thời thực hiện khấu trừ tiền thuế giả định, tiền nhà giả định vàtrả tiền nhà, tiền thuế TNCN thực tế phát sinh tại Việt Nam thì thu nhập làmcăn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế không gồm loại tiền giả định đã khấutrừ. Việc xác định tiền nhà tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thunhập tính thuế bằng tiền nhà thực tế phát sinh nhưng không vượt quá 15% tổngthu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuế giả định, tiền nhà giả định, tiền nhà thựctế phát sinh).

TCT

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *