CLB Kế toán trưởng toàn quốc

CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC MÔI TRƯỜNG PHẤN ĐẤU TRƯỞNG THÀNH CỦA NHỮNG NGƯỜI TÂM HUYẾT VỚI NGHỀ NGHIỆP

Tiêu đề CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC MÔI TRƯỜNG PHẤN ĐẤU TRƯỞNG THÀNH CỦA NHỮNG NGƯỜI TÂM HUYẾT VỚI NGHỀ NGHIỆP Ngày đăng 2015-03-16
Tác giả Admin Lượt xem 676

Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc
(CLB) – tổ chức tiền thân và là hạt nhân của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam,
được thành lập năm 1989. Ngày 09/04/2010, Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ
2010-2014) của CLB đã được tổ chức tại Hà Nội. Những năm qua nền kinh tế nước
ta gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp bị thua lỗ, mất khả năng thanh toán,
phải đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động. Trước tình hình đó Chính phủ đã có
nhiều giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, cơ cấu lại nền kinh tế, đặc biệt là
cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.
Lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng cũng bộc lộ nhiều vấn đề nổi cộm (nợ xấu, đầu tư
dàn trải, đầu tư ngoài ngành SXKD chính…); lĩnh vực kế toán, kiểm toán cũng
đang trong quá trình hoàn thiện, bổ sung các quy định của pháp luật ; lĩnh vực
chính sách Thuế sửa đổi bổ sung thường xuyên. Trong điều kiện đó Ban chủ nhiệm
(BCN) CLB đã cố gắng duy trì và thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt, phát
triển hội viên, giữ mối liên hệ với hội viên, nhằm động viên, chia sẻ, tháo gỡ
khó khăn vướng mắc và hỗ trợ hội viên trong điều kiện có thể.

Thực
hiện Nghị quyết Đại hội và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ V đã được Đại hội V
thông qua, BCN đã:

1- Tổ chức đều đặn mỗi năm hai kỳ
sinh hoạt CLB, với chất lượng ngày càng cao và thường xuyên đổi mới phương thức
điều hành mỗi kỳ sinh hoạt

            –
Kỳ sinh hoạt lần thứ 35 ngày 09/04/2010 tại Trung tâm hội nghị quốc tế, Hà Nội,
với chủ đề: “Chức danh Kế toán và Kế
toán trưởng trong kinh tế thị trường hội nhập”;

            –
Kỳ sinh hoạt lần thứ 36 (ngày 16, 17/07/2010) tại Nhà khách Tỉnh Bến Tre với
chủ đề “Kế toán trưởng với công tác kiểm toán”

            –
Kỳ sinh hoạt lần thứ 37 (ngày 08,09/04/2011) tại Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng
với chủ đề Kế toán trưởng với các chính sách, chế độ mới”

– Kỳ sinh hoạt lần thứ 38 (ngày 30/09
và 01/10/2011) tại thành phố Đà Nẵng với chủ đề “Vị thế kế toán trưởng trong các
loại hình doanh nghiệp và đơn vị HCSN”.

            –
Kỳ sinh hoạt lần thứ 39 (ngày 20, 21/04/2012) tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm
Đồng với chủ đề “Các chính sách mới về Tài chính, Kế toán, Thuế và những vướng mắc cần
tháo gỡ”.

            –
Kỳ sinh hoạt lần thứ 40 (ngày 14,15/09/2012) tại Hội trường Bộ tài chính, Thành
phố Hà Nội với chủ đề “Kinh nghiệm thực
tiễn của Kế toán trưởng và những vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình
thanh tra, kiểm tra, kiểm toán”

            –
Kỳ sinh hoạt lần thứ 41 (ngày 17,18/05/2013) tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ
đề “Đối thoại về những cơ chế chính sách
mới về tài chính, thuế , kế toán và kiểm toán”.

            –
Kỳ sinh hoạt lần thứ 42 (ngày 18,19/10/2013) Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
với chủ đề Thông tin và đối thoại về những nội dung mới trong chính sách tài
chính, thuế và kế toán đối với Doanh nghiệp và đơn vị HCSN
,

            –
Kỳ sinh hoạt lần thứ 43 (ngày26, 27/7/2014) tại Thành phố Nha Trang với chủ đề
tọa đàm và đối thoại về những chế độ chính sách mới”

Nhìn
chung, nội dung các kỳ sinh hoạt xoay quanh việc giới thiệu, trao đổi, thảo
luận các vấn đề lớn mang tính thời sự và cấp thiết thuộc các lĩnh vực kinh tế,
tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, và vị thế của Kế toán , Kế toán trưởng,
Giám đốc Tài chính trong kinh tế thị trường.
Trong
điều kiện Ban chủ nhiệm cũng như hội viên là những người đương chức, bận rộn
nhiều công việc tại cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt nhiệm kỳ này diễn ra trong
bối cảnh nền kinh tế và sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn gây không ít trở
ngại cho hoạt động của CLB. Tuy nhiên với tâm huyết nghề nghiệp vốn có của đa
số anh chị em hội viên,  sự quan tâm tạo
điều kiện của các cấp, các ngành và lãnh đạo các đơn vị, chúng ta đã vượt qua
khó khăn trở ngại để tiến hành khá đều đặn các kỳ sinh họat. Số hội viên tham
gia mỗi kỳ sinh họat ngày càng đông đủ hơn, thời gian sinh hoạt 2 ngày/kỳ, nội
dung và hình thức sinh hoạt thường xuyên đổi mới, phong phú, thiết thực, bổ ích
và lý thú, không chỉ nghe phổ biến chế độ chính sách mới mà còn tăng cường đối
thoại, trao đổi thảo luận, không chỉ sinh họat chuyên môn nghề nghiệp mà còn tổ
chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thăm quan di tích lịch sử và phong cảnh của đất
nước 3 miền. 

2. Tạo
điều kiện và tăng cường cơ hội cho hội viên CLB được tham gia vào việc xây dựng
cơ chế chính sách về tài chính, kế toán, kiểm toán

Thông qua việc phổ biến, đối thoại
về các chế độ chính sách mới và các vướng mắc, bất hợp lý trong thực tiễn áp
dụng, một mặt tạo cho hội viên có cơ hội đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các
chính sách, chế độ mới về tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, mặt khác, bản
thân mỗi hội viên cũng được nâng cao nhận thức, quan điểm và trình độ chuyên
môn và kinh nghiệm xử lý các vấn đề trong thực tiễn. Nhiều ý kiến của hội viên
tham gia và phát hiện những mâu thuẫn, bất cập về chế độ chính sách, bất hợp lý
trong thực tế áp dụng có ý nghĩa thực tiễn rất lớn cho các cơ quan hoạch định
chế độ chính sách 
 Sau mỗi kỳ sinh hoạt Ban thường trực
CLB đã tổng hợp ý kiến tham gia và kiến nghị của hội viên báo cáo với Bộ Tài
chính để nghiên cứu hoàn thiện chế độ chính sách

Mặt khác, đông đảo kế toán trưởng
đồng thời là hội viên Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, trong nhiẹm kỳ qua đã
nêu cao vị trí nòng cốt trong các họat động của Hội từ Trung ương đến địa
phương và cơ sở. Nhiều hội viên CLB đã thường xuyên tham gia sinh họat ở các
cấp hội, thường xuyên tuyên truyền hoạt động cuả Hội và CLB, tham gia viết bài
đăng trên Tạp chí Kế toán và các ấn phẩm khác để bình luận, trao đổi thảo luận
về nghề nghiệp chuyên môn .

3. Củng
cố và hoàn thiện tổ chức Câu lạc bộ

3.1. Thường xuyên rà soát danh sách
hội viên, cho nghỉ sinh hoạt những hội viên không đủ điều kiện tham gia, đồng
thời phối hợp với các Tập đoàn, Tổng công ty tuyên truyền kết nạp nhiều hội
viên mới 

            Trong 5 năm đã kết nạp thêm 513 hội
viên mới, và đưa ra khỏi danh sách hội viên 320 người không có điều kiện hoặc
không nhiệt tình tham gia CLB là 320 người. Tổng số hội viên tính đến đầu năm
2015 là 703 người, trong đó: Tập doàn Dầu khí VN 72, Tập đoàn Điện lực VN 223, Tập
đoàn Than khoáng sản VN 68, TCT CP Bia Hà Nội 48, TCT Xây dựng Công nghiệp VN
22, các đơn vị HCSN 80

3.2. Phát triển tổ chức cơ sở của CLB

Theo đề nghị của Chánh kế toán Xí
nghiệp Liên doanh Dầu khí Việt-Nga Vietsovpetro và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam,
Ban chủ nhiệm CLB đã Quyết định thành lập Chi hội kế toán trưởng CLBKTTTQ tại
Liên doanh Dầu khí Việt-Nga Vietsovpetro gồm 17 hội viên do Ông Võ Quang Huy,
Chánh kế toán

XNLD, làm Chi hội trưởng. Sau khi thành lập, Chi hội đã tích cực hoạt đông,
tham gia đều đăn các kỳ sinh hoạt của CLB

3.3. Họat
động của Ban chủ nhiệm CL
Ban chủ nhiệm đăc biệt là thường trực Ban chủ nhiệm đã hoạt động chủ
động, tích cực, bám sát phương hướng nhiệm vụ họat động, đã duy trì chế độ sinh
hoạt thường kỳ mỗi năm 2 lần, đã chuẩn bị chu đáo nội dung sinh hoạt gửi cho
các thành viên trước kỳ họp. Ban chủ nhiệm đã dành nhiều thời gian cho công tác
chuẩn bị nội dung chương trình và phương thức điều hành cho từng kỳ sinh hoạt
CLB, tạo điều kiện cho hội viên thảo luận, đối thoại, trao đổi trực tiếp với
lãnh đạo và chuyên viên các Cục, Vụ, Tổng cục của Bộ Tài chính. Do vậy các kỳ sinh
hoạt CLB đều phong phú đa dạng, được hội viên và lãnh đạo các địa phương nơi
CLB tổ chức sinh hoạt đánh giá cao

Sau
mỗi kỳ họp Ban chủ nhiệm và sau mỗi kỳ sinh họat CLB, Thường trực Ban chủ nhiệm
đã ra thông báo nghị quyết cuộc họp của Ban chủ nhiệm và báo cáo kết quả và các
kiến nghị của hội viên với Bộ tài chính và được đăng tải trên trang Web của Hội
cũng như trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán.  

4. Công tác tư vấn bảo vệ quyền lợi
cho hội viên và các đơn vị

Trong 5 năm hoạt động, ngoài việc tổng hợp các kiến nghị của hội viên
trong 11 kỳ sinh hoạt CLB, Thường trực ban chủ nhiệm đã tiếp nhận đề nghị của
các hội viên và đơn vị có hội viên, nghiên cứu báo cáo Hội kế toán và kiểm toán
Việt Nam có nhiều văn bản kiến nghị lên các cơ quan Nhà nước về các vấn đề: như
tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp sau cổ phần hóa, thực hiện chính sách ưu
đãi thuế thu nhập cho doanh nghiệp cổ phần niêm yết chứng khoán giai đoạn từ
2004-2006, thời hạn áp dụng chính sách quản lý và khấu hao TSCĐ, xem lại quyết
định xử phạt của một số cục thuế địa phương với doanh nghiệp cổ phần…Đây là ưu
điểm nổi bật trong hoạt động của Ban chủ nhiệm và của CLB nhiệm kỳ qua, thông
qua đó, nhiều doanh nghiệp và hội viên đã gắn bó và ủng hộ nhiệt tình cho hoạt
đông của CLB

5. Công tác xét và vinh danh danh
hiệu “Sổ Vàng” cho kế toán trưởng mẫu mực
Thực hiên chủ trương Vinh danh danh hiệu
“Sổ Vàng” cho kế toán trưởng mẫu mực (Quyết định số 28/HKT-VP ngày 24-02-2010
và Quyết định số 30/HKT-VP ngµy 05  th¸ng
03 n¨m 2012 của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam), Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ đã
đề nghị Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổ chức xét  và vinh danh danh hiệu “Sổ Vàng” cho kế toán
trưởng 4 lần, với tổng số 59 kế toán trưởng thuộc các ngành trong cả nước được
vinh danh trong các năm 2010: 11 người, 2011: 13 người, 2012: 21 người, 2013:
14 người. Việc tổ chức xét vinh danh kế toán trưởng đã có tác dụng tích cực
thúc đẩy đội ngũ kế toán và kế toán trưởng thi đua phấn đấu rèn luyện đạo đức
nghề nghiệp, chấp hành tốt chính sách, pháp luật kinh tế, tài chính, kế toán và
kiểm toán của Nhà nước.

Với
nhiều hình thức hoạt động và tổ chức sinh hoạt, CLBKTTTQ thực sự là môi trường
cho kế toán trưởng phấn đấu rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn và
phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, nhiều đồng chí đã trưởng thành, trở thành các
cán bộ cao cấp trong các cấp các ngành.

Với
khí thế thắng lợi của nhiệm kỳ 5, Ban chủ nhiệm CLB đang tích cực  chuẩn bị để tổ chức thành công đại hội CLB
nhiệm kỳ 6 vào tháng 5/2015 
                                                                                                            ( Phạm Công Tham,Phó chủ nhiệm Thường trực CLB)


Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *