Hoạt động hội thành viên

Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc (VCCA) thuộc Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) phối hợp với CPA Australia và Công ty kiểm toán RSM tổ chức kỳ sinh hoạt lần 3/2023 với chủ đề “PHÒNG TRÁNH SAI SÓT KHI LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT”

Tiêu đề Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc (VCCA) thuộc Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) phối hợp với CPA Australia và Công ty kiểm toán RSM tổ chức kỳ sinh hoạt lần 3/2023 với chủ đề “PHÒNG TRÁNH SAI SÓT KHI LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT” Ngày đăng 2023-05-23
Tác giả Admin Lượt xem 657

Kỳ sinh hoạt chuyên môn lần thứ 03/2023 được tổ chức bởi Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc (VCCA) thuộc Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) phối hợp với CPA Australia và Công ty kiểm toán RSM với chủ đề “PHÒNG TRÁNH SAI SÓT KHI LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT” từ 08h30 đến 11h30 ngày 27/5/2023 (Thứ bảy).

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *