Tin trong nước

“Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030”

Tiêu đề “Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030” Ngày đăng 2013-03-25
Tác giả Admin Lượt xem 356

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là tạo lập một hệ thốngkế toán, kiểm toán hoàn chỉnh, phù hợp với cơ chế quản lý của Nhà nước Việt Nam và phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán khu vực và thế giới nhằm thỏa mãn yêu cầu thông tin cho quản lý, điều hành và kiểm kê, kiểm soát các nguồn lực của nền kinh tế, các hoạt động kinh tế- tài chính của đất nước.

Chiến lược này cũng nhằm xây dựng và phát triển một hệ thống khuôn khổ pháp lý về kế toán, kiểm toán trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu về cơ bản các thông lệ quốc tế vào điều kiện cụthể của Việt Nam, tạo môi trường pháp lý đầy đủ, chặt chẽ, phù hợp để thúc đẩy hoạt động kế toán, kiểm toán phát triển, đồng thời để quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng, đạo đức nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, Chiến lượccũng hướng tới nâng cao vai trò và năng lực quản lý Nhà nước về kế toán, kiểm toán, đẩy mạnh quản lý, giám sát hoạt động kế toán, kiểm toán; kiểm tra, giámsát thực thi pháp luật về kế toán, kiểm toán cũng như hoạt động hành nghề kếtoán, kiểm toán; đồng thời với việc đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức nghềnghiệp về kế toán, kiểm toán nhằm thúc đẩy quản lý nghề nghiệp, hỗ trợ pháttriển thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán; phát triển mạnh nguồn nhân lựctrong lĩnh vực kế toán, kiểm toán ngang tầm với các nước phát triển trong khuvực cả về số lượng và chất lượng.

Đặc biệt, với Chiến lượcnày, ngành kế toán- kiểm toán sẽ tăng cường quan hệ, hợp tác với các tổ chức quốc tế về kế toán- kiểm toán, tạo lập mối liên hệ chặt chẽ, thừa nhận lẫn nhau giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, trên thế giới.

Một trong các giải pháp thực hiện Chiến lược là xây dựng, ban hành chuẩn mực kế toán và kiểm toán của Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện của Việt Nam.

Cụ thể, đối với lĩnh vực kế toán, cập nhật và xây dựng mới các chuẩn mực kế toán doanh nghiệp. Trong đó giai đoạn 2012 – 2015 hoàn thành cập nhật 26 chuẩn mực kế toán đã ban hành;giai đoạn 2016 – 2020 xây dựng và ban hành đầy đủ các chuẩn mực kế toán còn lại, đồng thời xem xét hướng dẫn việc áp dụng chuẩn mực đối với các doanh nghiệp hoạt động đặc thù.

Đối với lĩnh vực kiểm toán độc lập, đánh giá việc áp dụng 37 chuẩn mực kiểm toán mới (ban hành thựcthi từ năm 2013); trong giai đoạn 2013 – 2015 nghiên cứu cập nhật bổ sung các chuẩn mực kế toán còn lại; giai đoạn 2016 – 2020 tiếp tục cập nhật chuẩn mựckiểm toán quốc tế, đảm bảo tuân thủ chuẩn mực kiểm toán quốc tế.

Chiến lược cũng đưa ra giảipháp phát triển thị trường dịch vụ kiểm toán, kế toán, trong đó, chỉ đạo cácđối tượng thuộc diện bắt buộc kiểm toán báo cáo tài chính thực hiện cơ chế kiểmtoán; đồng thời khuyến khích mở rộng các đối tượng thực hiện kiểm toán độc lậpnhằm nâng cao tính công khai, minh bạch các hoạt động kinh tế, tài chính.

Cùng với việc mở rộngquy mô số lượng và chất lượng các doanh nghiệp kiểm toán độc lập, các doanhnghiệp cung cấp dịch vụ kế toán thông qua hoàn thiện cơ chế và điều kiện hànhnghề; tăng cường đội ngũ kiểm toán viên và kiểm tra chất lượng dịch vụ kế toán,kiểm toán.

Phát triển thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán thông qua việc tham gia các thỏa thuận quốc tế và công nhận lẫn nhau đối với kiểm toán viên hành nghề… trong khối ASEAN và giữaViệt Nam với các nước như Anh, Úc… và các nước khác.

Phấn đấu đến năm 2020,các tổ chức nghề nghiệp của Việt Nam thực sự trở thành tổ chức nghề nghiệp tự quản, có đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động như các tổ chức nghền ghiệp kế toán quốc tế khác nhằm tăng cường phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động, vai trò của Hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ Tài chính,Kế toán, Kiểm toán.

 

HVV

Theo www.mof.gov.vn

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *