Nghiên cứu trao đổi

Có tăng phí đường bộ đối với xe máy?

Tiêu đề Có tăng phí đường bộ đối với xe máy? Ngày đăng 2014-11-12
Tác giả Admin Lượt xem 170

Gửi thư đến Cổng TTĐT Chính phủ, ông Lê Vinh (vinhttbp412@…) phản ánh, việc tăng mức phí sử dụng
đường bộ đối với xe máy (từ 100.000 đồng lên 150.000 đồng) kể từ ngày 1/11/2014
theo quy định mới tại Thông tư số 133/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính sẽ ảnh
hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Ông Vinh đề nghị cơ quan chức năng
xem xét lại việc điều chỉnh này.
Vấn đề ông Vinh phản ánh, Quỹ Bảo trì đường
bộ Trung ương có ý kiến phản hồi như sau:

Ông Vinh đã có sự hiểu lầm về việc tăng phí đối với xe máy. Trước
đây phí sử dụng đường bộ đối với xe máy được quy định trong Thông tư số197/2012/TT-BTC ngày
15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện như sau: Loại có dung tích xy lanh đến
100 cm3 là từ
50.000 đồng đến 100.000 đồng; Loại có dung tích xy lanh trên 100 cm3từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng.

Từ ngày 1/11/2014 khi Thông tư số 133/2014/TT-BTC bắt đầu có hiệu
lực và thay thế Thông tư số 197/2012/TT-BTC thì mức phí sử dụng đường bộ đối
với xe máy chỉ quy định mức tối đa, không quy định mức tối thiểu và giao quyền
chủ động lựa chọn mức thu phí phù hợp cho các địa phương. Mức phí tại từng địa
phương sẽ do HĐND cấp tỉnh quyết định. Theo đó, xe loại có dung tích xy lanh
đến 100 cm3 mức
phí tối đa 100.000 đồng; Loại có dung tích xy lanh trên 100 cm3 mức
phí tối đa là 150.000 đồng.

Như vậy, thực chất mức thu phí sử dụng đường bộ vẫn theo quy định
cũ và không vượt qua mức 100.000 đồng đối với xe có dung tích xilanh đến 100 cm3 
150.000 đồng đối với xe có dung tích xilanh trên 100 cm3. Đồng thời, đã bỏ mức tối thiểu và giao quyền chủ
động xác định mức thu cho các địa phương. Có thể khẳng định một lần nữa là
không có việc tăng phí sử dụng đường bộ đối với xe máy.

 Theo Chinhphu.vn

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *