Tin trong nước

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV

Tiêu đề Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV Ngày đăng 2015-07-20
Tác giả Admin Lượt xem 436

Ngày 17/7/2015, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính
lần thứ XXIV chính thức khai mạc.
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương
Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính dự và phát biểu chỉ đạo.

 

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán
sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu chỉ đạo.

Trong diễn văn khai mạc,
đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài
chính nhiệt liệt chào mừng 270 đại biểu tham dự Đại hội được bầu ra từ 48 tổ
chức Đảng thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính, đại diện cho 3.953 đảng viên của Đảng Bộ
đã về tham dự đầy đủ, tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của
toàn Đảng bộ Bộ Tài chính.

Đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn
đề nghị, Đại hội có trách nhiệm đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã
đạt được, những tồn tại hạn chế, kể cả những yếu kém, rút ra những bài học kinh
nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính
nhiệm kỳ vừa qua; phát huy cao độ trí tuệ của tập thể; đề ra phương hướng,
nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Đồng thời xây dựng
Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, vai trò hạt nhân
chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng
viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính giai
đoạn 2015-2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ
2015-2020. Xây dựng ngành Tài chính cải cách, hội nhập, phát triển hiện đại,
luôn đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân
giao phó.

Ngay sau khi Bí thư Đoàn
Thanh niên cơ quan Bộ Tài chính Nguyễn Văn Cơ, đại diện 2.500 đoàn viên, thanh
niên phát biểu và tặng lẵng hoa tươi thắm chào mừng đại hội, Đại hội cũng đã
được nghe báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015, phương hướng,
nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm
kỳ 2010-2015.

 

Thay
mặt hơn 2.500 đoàn viên, thanh niên cơ quan Bộ Tài chính, đồng chí Nguyễn Văn
Cơ (bên phải) tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phát biểu tại đại
hội, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thứ
Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính bày tỏ vui mừng
tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ 24. Đại hội của chúng ta diễn
ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt, toàn Đảng, toàn dân ta đang hướng tới các
ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của ngành, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc
lần thứ 12 của Đảng.

Thay mặt Ban cán sự Đảng,
Lãnh đạo Bộ Tài chính, đồng chí Đinh Tiến Dũng biểu dương, ghi
nhận và chúc mừng những kết quả nổi bật quan trọng mà toàn Đảng bộ, công chức,
viên chức và người lao động trong khối cơ quan Bộ Tài chính đã đạt được trong
nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Đinh Tiến
Dũng cho rằng, chúng ta đã quán triệt đầy đủ mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ
quan Trung ương lần thứ 11 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ
23 nhiệm kỳ 2011-2015.

 

Toàn
cảnh Đại hội.

“Chúng ta đã hoàn thành
tốt các nhiệm vụ tài chính- NSNN quan trọng được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao
với những kết quả nổi bật là: thu ngân sách và quản lý NSNN; các kết quả về cải
cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng; về quản lý
giá cả; về tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa DNNN; về quản lý nợ công. Bên cạnh
đó, công tác xây dựng Đảng được tăng cường và đạt được những kết quả tích cực,
nhất là trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác xây dựng, củng cố,
kiện toàn tổ chức đảng; công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh
đạo các đoàn thể quần chúng”, đồng chí Đinh Tiến
Dũng phát biểu.

Bí thư Ban Cán
sự Đảng bộ Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng
định, những kết quả nổi bật tiếp tục khẳng định đã quán triệt sâu sắc các Nghị
quyết của Đảng, sự phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự, Lãnh đạo Bộ
Tài chính, thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, sự năng động, sáng tạo của Ban
Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính; sự đoàn kết chặt chẽ của
đội ngũ đảng viên; sự đồng thuận, ủng hộ của các công chức, viên chức và người
lao động trong quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

 

Thay
mặt Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng
Anh Tuấn (hàng đầu, bên trái) đón nhận Cờ của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương.

Trong giai đoạn 2015-2020, tại
Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ Bộ
Tài chính Đinh Tiến Dũng lưu ý một số nhiệm vụ cơ bản nhất,
bức thiết nhất của nhiệm kỳ 2015-2020 mà Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu
sắc các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 12
của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ 24 và căn cứ những nhiệm vụ
trọng tâm để xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, các Nghị quyết
chuyên đề, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ và
giải pháp đã đề ra.

Hai là, quan tâm xây dựng
Đảng bộ Bộ Tài chính thực sự trong sạch, vững mạnh.

Ba là, việc xây dựng và ban
hành Nghị quyết của Đảng, các nghị quyết chuyên đề cần lựa chọn vấn đề trọng
tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời phải quán triệt và
gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước, các nhiệm vụ
chính trị của ngành Tài chính.

Bốn là, Đảng bộ cần
tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trong đó chú trọng
đổi mới lề lối làm việc, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm
cá nhân của từng đồng chí bí thư đảng bộ cơ sở và từng đồng chí cấp ủy viên
trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị thuộc phạm vi phụ trách. Nâng cao
hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là trong việc thực hiện các nghị
quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng uỷ Bộ.

Năm là, nâng cao hiệu quả
công tác thông tin tuyên truyền chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng, cơ
chế chính sách tài chính, các hoạt động của ngành Tài chính; tăng cường và nâng
cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần
chúng.

Sáu là, cấp uỷ Đảng các cấp
phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào
thi đua của cơ quan, đơn vị mình; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể
quần chúng trong việc chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng,
làm cho phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị trở thành phong trào
hành động thu hút được mọi người tích cực tham gia. Mỗi cán bộ lãnh đạo, đảng
viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, đi đầu, là hạt nhân trong
các phong trào thi đua ở cơ sở, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
được giao.

 

Phó
Bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương – đồng chí Lê Mạnh Hùng
phát biểu chúc mừng đại hội.

Tại đại hội, thay mặt
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó Bí thư thường
trực đã gợi mở 3 vấn đề để Đại hội quan tâm thực hiện; trong đó, Ban Chấp hành
khóa XXIV Đảng bộ Bộ Tài chính cần tiếp tục phối hợp chặt
chẽ với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo cơ quan Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo, tiếp
tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng…;

Đảng ủy Bộ Tài chính cần
tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong việc tham mưu cho Đảng,
Nhà nước, ngành Tài chính trong việc hoạch định những chủ trương, chính sách về
công tác tài chính; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, hoàn thiện
văn bản quy phạm pháp luật tài chính.

Tiếp tục tập trung nâng cao
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, để tổ chức Đảng thực sự trở
thành hạt nhân chính trị. Tăng cường và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng Bộ.

 

Bộ
trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng bỏ lá phiếu đầu tiên bầu Ban chấp hành Đảng
bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015 -2020.

Tại đại hội, Đảng bộ Bộ
Tài chính đã đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo văn kiện trình Đại
hội đại biểu lần thứ 12 của Đảng và Đại hội đại biểu lần thứ 12 của Đảng bộ
Khối các cơ quan Trung ương.

Phát huy dân chủ, bám sát
Quy định về bầu cử trong Đảng, trong sáng 17/7, các đại biểu đã sáng suốt lựa
chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính khóa XXIV đủ số lượng, có
cơ cấu hợp lý, thật sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, có uy tín, trách
nhiệm cao, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; đồng
thời, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu của Đảng bộ Bộ Tài chính để bầu
tham gia Đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu lần thứ 12 của Đảng
bộ Khối các cơ quan Trung ương.

(Theo: thoibaotaichinhvietnam)

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *