Hoạt động hội thành viên

ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN TỈNH QUẢNG BÌNH

Tiêu đề ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN TỈNH QUẢNG BÌNH Ngày đăng 2018-07-23
Tác giả Admin Lượt xem 542

Ngày 20/07/2017, Đại hội thành lập Hội Kế toán và Kiểm toán Quảng Bình đã được tổ chức thành công tại Hội trường Sở Tài chính Quảng Bình. Đến dự Đại hội có Ông Nguyễn Hữu Hoài – Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, Ông Trần Thuynh – Giám đốc Sở Tài chính, Ông Phạm Công Tham – Phó chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hội kế toán và Kiểm toán Việt Nam và cán bộ lãnh đạo các Sở ngành và Giám đốc một số doanh nhiệp trên địa bàn, cùng với trên 100 đại biểu, trong đó có 73 hội viên sáng lập đại diện cho hơn 500 cán bộ kế toán trên địa bàn tỉnh.

Đại Hội đã thảo luận và nghị quyết thông qua chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Điều lệ Hội Kế toán và Kiểm toán tỉnh Quảng Bình. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 21 thành viên, Ban Thường vụ 5 thành viên, Ông Võ Minh Doang – nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình được bầu làm Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán, tỉnh Quảng Bình.

Trong lời phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ông Phạm Công Tham đã đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Ban vận động và Ban tổ chức đại hội, đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của UBND tỉnh, sự hỗ trợ giúp đỡ có hiệu quả của Sở Tài chính, các Sở ngành của tỉnh và sự hỗ trợ của Công ty TNHH Sổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình; Việc tổ chức vận động thành lập Hội đã rất khó, nhưng việc duy trì và phát triển tổ chức Hội còn khó khăn gấp bội. Để Hội Kế toán và Kiểm toán Quảng Bình duy trì và phát triển có hiệu quả, Ban Thường vụ (BTV), Ban Chấp hành (BCH) và toàn thể hội viên phải cố gắng nỗ lực thực hiện tốt Chương trình hành động, Điều lệ Hội và Nghị quyết được đại hội thông qua. Thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đại hội: Kiện toàn tổ chức Hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Ủy viên BTV, BCH, xây dựng các quy chế hoạt động của BCH, quy chế tài chính của Hội; Tổ chức và duy trì có hiệu quả hoạt động của cơ quan thường trực Hội; Duy trì nền nếp sinh hoạt BTV, BCH; Phát triển các Chi hội trực thuộc; Tổ chức tốt các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, xem đây là hoạt động trọng tâm và tạo nguồn tài chính cho Hội; Tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước và các chủ trương chính sách của tỉnh; Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, sự hỗ trợ hợp tác của Sở Tài chính và các Sở ngành, doanh nghiệp, liên hiệp KHKT tỉnh, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam;

Trung ương Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam sẽ dành sự quan tâm hỗ trợ cho Hội Kế toán và Kiểm toán Quảng Bình: Cung cấp thông tin về chế độ chính sách mới của Nhà nước, về các hoạt động Hội; Hợp tác/ hỗ trợ mời giảng viên và cung cấp nội dung chương trình đào tạo; Bồi dưỡng các khóa/lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức,…

Với kết quả của Đại hội, sự quyết tâm của BTV, BCH và sự nhiệt tình của hội viên, sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh. Chúng ta tin tưởng, Hội Kế toán và Kiểm toán Quảng Bình sẽ có những bước phát triển tốt đẹp.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *