Đại hội đại biểu TQ lần thứ V

Danh sách Ban Chấp hành TW Hội khóa V (2014 – 2019)

Tiêu đề Danh sách Ban Chấp hành TW Hội khóa V (2014 – 2019) Ngày đăng 2014-05-07
Tác giả Admin Lượt xem 142

DANH SÁCH ĐỀ CỬ VÀO BCH TRUNG ƯƠNG HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VN
 Khóa V (nhiệm kỳ 2014-2019)

TT

Họ và tên

 Năm sinh

 Tốt nghiệp ĐH

Học hàm,
học vị

Chức vụ  Hội

 Chức vụ
 chính quyền

Nam

Nữ

Trường; Chuyên ngành

Năm

1

Lê Phi

Bằng

1958

 

 ĐH Kinh tế TP HCM ;
CN: Tài chính XDCB.
ĐH Bách Khoa TPHCM; CN: Xây dựng dân dụng


1982

1994

CN

UVBCH TW Hội;
Chủ tịch HKT Bến Tre

Giám đốc Sở Tài chính
 Bến Tre

2

Phạm Công  

Bình

1957

 

ĐH Tài chính kế toán HN

 

CN

UVTV BCH TW Hội KT&KT VN,
Chủ tịch Hội KT Hà Nội

Phó GĐ Sở Tài chính
 Hà Nội

3

Vũ Đức 

Chính

1965

 

Học viện tài chính;
CN:  Kế toán

1996

TS

Chủ tịch Hội Kế toán
KBNN

Vụ trưởng Vụ Kế toán NN
Kho bạc Nhà nước

4

Bùi Bằng 

Đoàn

1951

 

ĐH Nông nghiệp HN;
CN: Kinh tế

1978

PGS.TS

UVBCH Chi hội KT  
ĐH Nông nghiệp Hà Nội

 Giảng viên
ĐH Nông nghiệp Hà Nội

5

Ngô Đức 

Đoàn

1957

 

ĐH Tài chính kế toán HN;
CN: Kế toán

1983

CN

UVBCH TW Hội KT&KT VN;
 UVBCH VACPA

Chủ tịch HĐTV,
TGĐ Hãng Kiểm toán AASC

6

Đàm Thị Lệ 

Dung

 

1980

Học viện tài chính;
CN: Kế toán

2005

CN

Trưởng phòng, Tạp chí Kế toán và Kiểm toán
(thuộc Hội KT&KT Việt Nam) 

Trưởng ban Biên tập
Tạp chí KT&KT

7

Lê Quang  

Dũng

1948

 

ĐH Tài chính kế toán HN;
CN: Tài chính

1987

Th.S

Hội viên Phân hội Kế toán
Công Thương

Trưởng ban Kế toán
Tập đoàn Than Khoáng sản VN

8

Nguyễn Phú 

1972

 

ĐH Tài chính kế toán HN;
CN: Kế toán

1994

CN

Chi hội viên, Chi hội KT
C.ty Hợp danh Kiểm toán VN; UVBCH VACPA

Tổng giám đốc,
C.ty Hợp danh Kiểm toán VN

9

Nguyễn Ngọc

Hải

 

 

ĐH Tài chính; ĐH Luật
 

1982
1993

CN

Phó Chủ tịch  kiêm Thư ký Hội
Kế toán TP Hải Phòng

Phó ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển DN Hải Phòng

10

Nguyễn Năng

Hoàn

1966

 

ĐH Kinh tế Quốc dân

1988

CN

UVBCH Hội Kế toán
tỉnh  Hải Dương

Phó Cục trưởng, Cục Thuế
tỉnh Hải Dương

11

Trương Viết

Hùng

1952

 

ĐH Tài chính TP HCM;
CN: Tài chính ngân sách.
Bằng 2: ĐH Luật HN

1986

1993

CN

UVBCH TW Hội KT&KTVN;
 Chủ tịch Hội KT&KT Cần Thơ 

Nguyên Vụ trưởng, Trưởng đại diện TC Thuế tại TP HCM

12

Đặng Thái

Hùng

1956

 

ĐH Tài chính kế toán HN;
CN: Kế toán

 

PGS.TS

Phó Chủ tịch Hội Kế toán và
Kiểm toán VN

Vụ trưởng Vụ Chế độ
Kế toán và Kiểm toán,
Bộ Tài chính

13

Nguyễn Đăng

Huy

1977

 

ĐH KD và Công nghệ HN
CN: Kế toán

 

TS

 

Phó CN Khoa Kế toán
ĐH Kinh doanh Công nghệ

14

Trần Hồ

Lan

 

1966

ĐH Kinh tế Quốc dân
CN: Kinh tế công nghiệp

 

TS

UVBCH TW Hội KT&KT VN
Kế toán và Kiểm toán VN

Trưởng Ban Tài chính
Phòng TM&CN Việt Nam

15

Phạm Thị Kim

Lệ

 

1955

ĐH Tài chính kế toán

1979

Th.S

UVTV BCH TW Hội KT&KTVN Chủ tịch Hội KTTP Hồ Chí Minh

 Nguyên PGĐ Sở Tài chính
TP Hồ Chí Minh

16

Trịnh Công

Loan

1951

 

ĐH Tài chính kế toán HN;
CN: Kế toán

1972

Th.S

UVBCH TW Hội KT&KT VN;
Phó GĐ Trung tâm NC và TV
 khoa học kế toán

 Nguyên Trưởng ban Kiểm soát
TCT Xi măng Việt Nam 

17

Trần Bá

Mẫn

1965

 

ĐH Kinh tế;
CN: Hành chính

1988
1999

CN

UVBCHTW Hội KT&KT VN
Tổng Thư ký HKT Thừa Thiên Huế

Phó Giám đốc Sở Tài chính
tỉnh Thừa Thiên Huế

18

Vũ Hữu

Nam

1950

 

ĐH Tài chính kế toán HN;
CN: Kế toán

1972

CN

UVTV BCH TW Hội KT&KT VN;
 Giám đốc Trung tâm NC và TV
 khoa học kế toán

Nguyên GĐ Dự án TC công
 Bộ Tài chính

19

Huỳnh Tấn 

Nam

1958

 

ĐH Kinh tế TPHCM;
CN: Ngân sách – TCTD

1996

CN

UVTV BCH Hội Kế toán
tỉnh Đắk Lắk

Chánh Văn phòng
Sở Tài chính Đắk Lắk

20

Nguyễn Văn

Phụng

1961

 

ĐH Tài chính Kế toán
CN: NH Kiến thiết

1981

Th.S

 

Phó Vụ trưởng,Vụ
Chính sách thuế Bộ Tài chính
  

21

Phạm

Quang

1964

 

ĐH KTQD;
CN: Ngân hàng tài chính

1986

PGS,TS

Hội viên

Viện trưởng, Viện Kế toán Kiểm toán ĐH KTQD

22

Phạm Thanh 

Sơn

1972

 

Học viện Tài chính

1993

CN

 

Phó TGĐ
TCT VINASHIN 

23

Lê Minh

Tài

1959

 

ĐH Tài chính kế toán TP Hồ Chí Minh;
CN: Xây dựng cơ bản

 

CN

UV BCH Chi hội Kế toán
hành nghề Việt Nam

Giám đốc, Cty TNHH
dịch vụ Kế toán và Tư vấn
Đồng Khởi

24

Phạm Công

Tham

1949

 

ĐH Kinh tế Quốc dân;
CN: Kinh tế CN

1976

CN

UVTV BCH TW Hội KT&KT VN;Trưởng Ban QLHN Kế toán

 Nguyên Vụ trưởng Vụ
Tài chính, Bộ Công Thương

25

Vũ Văn

Thắng

1963

 

ĐH Tài chính kế toán HN;
CN: Kế toán

1996

 

Phó Chủ tịch
Hội Kế toán Địa chất

Phó Vụ trưởng Vụ KHTC;
Kế toán trưởng Tổng cục
 Địa chất khoáng sản-
 Bộ Tài nguyên Môi trường

26

Nguyễn Xuân

Thắng

1955

 

ĐH Quản trị kinh doanh

1977

TS

Phó Chủ nhiệm CLB
 Kế toán trưởng toàn quốc

Thành viên HĐ Thành viên,
Tập đoàn Dầu khí VN  

27

Đặng Văn

Thanh

1947

 

ĐH Tài chính Kế toán;
CN: Kế toán

1970

PGS.TS

Chủ tịch Hội KT & KT VN; UV đoàn Chủ tịch Liên hiệp các hội
Khoa học & Kỹ thuật VN

Nguyên Chuyên gia Cao cấp
Quốc hội

28

Nguyễn Thị Lệ

Thanh

1950

 

ĐH Tài chính Kế toán;
CN: Kế toán

 

CN

KTT Văn phòng Hội KT&KT VN;
 UV  Ban Chủ nhiệm CLB KTTTQ

Nguyên KTT Tổng công ty
  XNK và Đầu tư Hà Nội

29

Đinh Thị

Thúy

 

1976

Học viện tài chính;
CN: Kế toán

1998

CN

Ủy viên BCH Hội Kế toán
TP Hà Nội

Phó TGĐ thường trực,
Cty Cổ phần MISA

30

Chung Thành

Tiến

1976

 

ĐH Kinh tế TP HCM
CN: Kế toán kiểm toán

1999

CN

UV BCH Chi hội Kế toán
hành nghề Việt Nam

Giám đốc Công ty TNHH
Dịch vụ kế toán Đồng Hưng

31

Đặng Quyết

Tiến

1974

 

Học viện Tài chính.
CN: Kế toán DN

1995

CN

 

Phó cục trưởng,Cục TCDN
Bộ Tài chính  

32

Mai Thanh

Tòng

1942

 

ĐH Luật;
CN: Kinh tế

1968

CN

Cán bộ Hội Kế toán TP HCM

Cán bộ hưu

33

Lê Huy

Trọng

1960

 

ĐH Tài chính kế toán HN;
CN: Thuế

1981

PGS.TS

 

Vụ trưởng, Vụ Pháp chế
 Kiểm toán Nhà nước

34

Lưu Đức

Tuyên

1970

 

Học viện Tài chính
CN: Kế toán

1991

TS

Hội viên

 Phó CN Khoa Kế toán
Học viện Tài chính

35

Hà Thị Tường

Vy

 

1955

ĐH Tài chính kế toán HN;
CN: Kế toán

1978

Th.S

Phó ban QL HNKT; UVBCH
Chi hội Kế toán hành nghề VN 

 Nguyên Trưởng phòng Vụ Chế độ KT&KT Bộ Tài chính

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *