Ban tư vấn và kiểm soát nghề nghiệp kế toán kiểm toán

Danh sách các DN, cá nhân đủ điều kiện hành nghề kế toán từ năm 2008 đến năm 2011

Tiêu đề Danh sách các DN, cá nhân đủ điều kiện hành nghề kế toán từ năm 2008 đến năm 2011 Ngày đăng 2012-10-23
Tác giả Admin Lượt xem 192
DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2011 (ĐỢT 4) (Ngày cập nhật:04/11/2011)
Số hiệu

(mã số)

công ty,
cá nhân

Tên doanh nghiệp

 cá nhân

Chứng chỉ
KTV HN
hoặc KTV
Thời hạn đăng ký
Từ Đến
 DOANH NGHIỆP      
0053HN/DN Cty TNHH I-GLOCAL      
1 Yusuke Kaburagi N.0291/KTV 1/8/2011 31/12/2011
2 Takayuki Jitsuhara N.1898/KTV 1/8/2011 31/12/2011
0054HN/DN Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh      
3 Hoàng Thái Phương 0353/KTV 15/09/2011 31/12/2011
4 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 1171/KTV 15/09/2011 31/12/2011
0055HN/DN Công ty TNHH Dịch vụ tài chính kế toán và đại lý thuế Viettas      
5 Kiều Hồng Sơn 0102/APC 1/10/2011 31/12/2011
6 Phùng Văn Minh 0128/APC 1/10/2011 31/12/2011
0056HN/DN Công ty TNHH KCS Việt Nam      
7 Trịnh Thị Thanh Hà 0604/KTV 1/9/2011 31/12/2011
8 Phan Thị Thanh Nhàn 1046/KTV 1/9/2011 31/12/2011
0057HN/DN Công ty TNHH Giải pháp Quản lý doanh nghiệp Việt Trí      
9 Trần Lê Dũng 0110/APC 1/11/2011 31/12/2011
10 Chu Thị Ngọc Hải 0112/APC 1/11/2011 31/12/2011
         
 

DN ĐÃ CÔNG BỐ CÔNG KHAI, BỔ SUNG THÊM KTV HÀNH NGHỀ

0045HN/DN Cty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC      
11 Nguyễn Hồng Nhung 0202/APC 1/9/2011 31/12/2011

 

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2011 (ĐỢT 3)  (Ngày cập nhật:10/08/2011)
TT Số hiệu (mã số)

công ty, 
cá nhân

Tên doanh nghiệp, cá nhân Chứng chỉ
KTV HN
hoặc KTV
Thời hạn đăng ký
Từ Đến
I  DOANH NGHIỆP      
1 0021HN/DN Cty TNHH Tư vấn đầu tư Phú Minh      
  1 Hồ Thị Bích Lộc 0847/KTV 1/1/2011 31/12/2011
  2 Bùi Tấn hải 1845/KTV 1/5/2011 31/12/2011
2 0025HN/DN Cty TNHH Dịch vụ Doanh nghiệp
Nguồn Lực Việt
     
  3 Lê Thành Công 1376/KTV 1/1/2011 31/12/2011
  4 Hàn Ngọc Anh 1293/KTV 1/1/2011 31/12/2011
  5 Nguyễn Phương Hằng N.2039/KTV 23/2/2011 31/12/2011
           
3 0048HN/DN Cty TNHH Tư vấn quản lý Doanh nghiệp      
  6 Lê Văn Viên 1357/KTV 14/5/2011 31/12/2011
  7 Lê Phước Vinh 1207/KTV 14/5/2011 31/12/2011
4 0049HN/DN Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Sao vàng      
  8 Thuỷ Ngọc Thu 1546/KTV 5/5/2011 31/12/2011
  9 Phạm Thị Kim Loan 0145/APC 5/5/2011 31/12/2011
5 0050HN/DN Công ty TNHH dịch vụ tài chính kế toán thuế Rồng Việt      
  10 Trần Nhật Nam 0045/APC 29/1/2011 31/12/2011
  11 Triệu Thị Thuỷ 0166/APC 29/1/2011 31/12/2011
6 0051HN/DN Công ty TNHH dịch vụ kế toán Kiến Vàng      
  12 Trần Thị Yến Phượng 1192/KTV 1/1/2011 31/12/2011
  13 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 0118/APC 1/1/2011 31/12/2011
7 0052HN/DN Công ty TNHH dịch vụ doanh nghiệp Âu Việt      
  14 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1010/KTV 1/8/2011 31/12/2011
  15 Nguyễn Thị Xuân 0209/APC 1/8/2011 31/12/2011
           
II  DN ĐÃ CÔNG BỐ CÔNG KHAI, BỔ SUNG THÊM KTV HÀNH NGHỀ        
8 0002HN/DN Cty TNHH MAZARS Việt Nam      
  16 Nguyễn Huỳnh Phương Thảo 1885/KTV 23/2/2011 31/12/2011
  17 Nguyễn Thị Thuỳ Ngân 1816/KTV 23/2/2011 31/12/2011
9 0012HN/DN Cty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi      
  18 Lê Thị Minh Hoài 0219/APC 15/7/2011 31/12/2011
           
III CÁ NHÂN      
10 0004HN/CN Nguyễn Thị Mai      
  19 Nguyễn Thị Mai 0212/APC 23/2/2011 31/12/2011
11 0005HN/CN Trần Đình Long      
  20 Trần Đình Long 0208/APC 23/2/2011 31/12/2011
           

 

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN, DOANH NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2011 (ĐỢT 2) (Ngày cập nhật:05/05/2011)
TT Số hiệu (mã số) công ty,
cá nhân
Tên doanh nghiệp, cá nhân Chứng chỉ
KTV HN
hoặc KTV
Thời hạn đăng ký
Từ Đến
  I. DOANH NGHIỆP      
1 0010HN/DN Cty TNHH MTV Tư vấn Âu Pháp      
  1 Phạm Chánh Tâm Alain N1074/KTV 1/1/2011 31/12/2011
  2 Nguyễn Lưu Tuyền 1774/KTV 1/1/2011 31/12/2011
2 0028HN/DN Cty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán
Hoàng Kim Thủy
     
  3 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1197/KTV 1/1/2011 31/12/2011
  4 Võ Ngọc Ánh Nga 0069/APC 1/1/2011 31/12/2011
3 0033HN/DN Cty TNHH Tư vấn và Kế toán Tân Việt      
  5 Nguyễn Thị Tích Hương 0054/APC 1/1/2011 31/12/2011
  6 Phạm Thuý Nga 0057/APC 1/1/2011 31/12/2011
4 0036HN/DN Cty TNHH dịch vụ Tài chính Kế toán thuế HVM       
  7 Trần Việt Đức Đ.0494/KTV 1/1/2011 31/12/2011
  8 Phạm Ngọc Phương 1142/KTV 1/1/2011 31/12/2011
5 0045HN/DN Cty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC      
  9 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 0047/APC 1/1/2011 31/12/2011
  10 Vũ Mạnh Hải 0040/APC 1/1/2011 31/12/2011
6 0046HN/DN Cty TNHH DV tư vấn kế toán Triệu An      
  11 Nguyễn Thị Thuý Nga 0116/APC 1/1/2011 31/12/2011
  12 Trương Thị Hồng Phi 0161/APC 1/1/2011 31/12/2011
7 0047HN/DN Cty TNHH tư vấn và dịch vụ kế toán Mirai      
  13 Bùi Thị Hợp 0042/APC 25/1/2011 31/12/2011
  14 Đặng Thị Thuý Hoà 0079/APC 25/1/2011 31/12/2011
II DN ĐÃ CÔNG BỐ CÔNG KHAI, BỔ SUNG THÊM KTV HÀNH NGHỀ      
8 0013HN/DN Cty TNHH Tư vấn tài chính NTC      
  15 Nguyễn Mạnh Hùng 0214/APC 23/2/2011 31/12/2011

 

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2011 (ĐỢT 1) (Ngày cập nhật:02/01/2011)
 

TT Số hiệu (mã số) công ty,
cá nhân
Tên doanh nghiệp, cá nhân Chứng chỉ
KTV HN
hoặc KTV
Thời hạn đăng ký
Từ Đến
  I. DOANH NGHIỆP      
1 0001HN/DN Cty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam      
  1 Nhữ Văn Hoan 0011/APC 1/1/2011 31/12/2011
  2 Nguyễn Thu Vân 0020/APC 1/1/2011 31/12/2011
2 0017NH/DN Công ty TNHH PSC Việt Nam      
  3 Lê Ngọc Hùng 0094/APC 1/1/2011 31/12/2011
  4 Nguyễn Hải Yến 0021/APC 1/1/2011 31/12/2011
  5 Tạ Thị Nhạn 0077/APC 1/1/2011 31/12/2011
3 0013HN/DN Cty TNHH Tư vấn tài chính NTC      
  6 Trần Nhật Nam 0045/APC 1/1/2011 31/12/2011
  7 Dương Thị Trúc Quỳnh 0930/KTV 1/1/2011 31/12/2011
4 0007HN/DN Cty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC      
  8 Nguyễn Đào Tùng 1335/KTV 1/1/2011 31/12/2011
  9 Hoàng Thu Trang 0060/APC 1/1/2011 31/12/2011
5 0039HN/DN Công ty TNHH TTA      
  10 Bùi Thanh Phượng 0129/APC 1/1/2011 31/12/2011
  11 Nguyễn Thị Minh Thuần 0017/APC 1/1/2011 31/12/2011
6 0012HN/DN Cty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi      
  12 Lê Minh Tài Đ.0084/KTV 1/1/2011 31/12/2011
  13 Nguyễn Thúc Tân 1271/KTV 1/1/2011 31/12/2011
7 0002HN/DN Cty TNHH MAZARS & GUERARD Việt Nam      
  14 Jean- Marc Deschamps N1297/KTV 1/1/2011 31/12/2011
  15 Nguyễn Thuý Hải 0004/APC 1/1/2011 31/12/2011
  16 Lê Thị Nhung 0973/KTV 1/1/2011 31/12/2011
  17 Nguyễn Thị Kim Phú 0026/APC 1/1/2011 31/12/2011
  18 Phan Thị Thanh Nhàn 1046/KTV 1/1/2011 31/12/2011
  19 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 1515/KTV 1/1/2011 31/12/2011
  20 Nguyễn Thành Trung 0518/KTV 1/1/2011 31/12/2011
  21 Cao Thị Hồng Thuý 1749/KTV 1/1/2011 31/12/2011
  22 Hồ Tiểu Thư 1740/KTV 1/1/2011 31/12/2011
  23 Nguyễn Ngọc Diễm 1745/KTV 1/1/2011 31/12/2011
  24 Ngô Thị Sơn 1658/KTV 1/1/2011 31/12/2011
8 0011HN/DN Cty TNHH Dịch vụ Kế toán Ngân Giang      
  25 Chung Thành Tiến 0076/APC 1/1/2011 31/12/2011
  26 Nguyễn Ngọc Phương Ngân 0070/APC 1/1/2011 31/12/2011
9 0026HN/DN Cty TNHH Tư vấn Tài chính
và Kế toán FAC
     
  27 Kiều Thị Hạt 0007/APC 1/1/2011 31/12/2011
  28 Bùi Phương Huyền 0080/APC 1/1/2011 31/12/2011
  29 Trần Thị Quỳnh Yên 0049/APC 1/1/2011 31/12/2011
10 0027HN/DN Cty TNHH TMF Việt Nam      
  30 Nguyễn Hoàng Yến 1095/KTV 1/1/2011 31/12/2011
  31 Suresh G Kumar N.0558/KTV 1/1/2011 31/12/2011
  32 Nguyễn Thị Vân Anh 1368/KTV 1/1/2011 31/12/2011
11 0022HN/DN Cty TNHH Kế toán Tư vấn Vũ Lâm      
  33 Huỳnh Mỹ Loan 0610/KTV 1/1/2011 31/12/2011
  34 Nguyễn Thị Hương 1256/KTV 1/1/2011 31/12/2011
12 0019HN/DN Cty TNHH Tư vấn đầu tư Tri Thức      
  35 Nguyễn Minh Tuyết 0036/APC 1/1/2011 31/12/2011
  36 Trần Thị Kim Dung 0063/APC 1/1/2011 31/12/2011
13 0041HN/DN Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam      
  37 Nguyễn Văn Phong 0765/KTV 1/1/2011 31/12/2011
  38 Lý Trí Hùng 1648/KTV 1/1/2011 31/12/2011
  39 Trần Hoàng Yến 1490/KTV 1/1/2011 31/12/2011
14 0014HN/DN Cty TNHH Giải pháp tài chính
chuyên nghiệp
     
  40 Phạm Thị Hồng Liên 0001/APC 1/1/2011 31/12/2011
  41 Nguyễn Thị Việt Yến 0029/APC 1/1/2011 31/12/2011
15 0035/HNDN Cty TNHH Kế toán Thuỷ Chung      
  42 Nguyễn Mỹ Lý 0226/KTV 1/1/2011 31/12/2011
  43 Phạm Gia Bảo Ngọc 1267/KTV 1/1/2011 31/12/2011
16 0023HN/DN Cty TNHH Một thành viên Kế toán LEO      
  44 Lê Viết Dũng Linh 0024/APC 1/1/2011 31/12/2011
  45 Hà Huyền Nhung 0119/APC 1/1/2011 31/12/2011
  46 Nguyễn Thị Diệu 0050/APC 1/1/2011 31/12/2011
17 0009HN/DN Cty TNHH Dịch vụ Kế toán
và Tư vấn Việt Ánh
     
  47 Phan Quang Đức 0527/KTV 1/1/2011 31/12/2011
  48 Nguyễn Thành Tâm 0695/KTV 1/1/2011 31/12/2011
18 0040HN/DN Công ty TNHH dịch vụ tài chính – Kế toán ACV      
  49 Nguyễn Thị Thuỷ 1224/KTV 1/1/2011 31/12/2011
  50 Nguyễn Văn Huân 1696/KTV 1/1/2011 31/12/2011
19 0042HN/DN Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế Atax      
  51 Nguyễn Thị Đông Đ.0116/KTV 1/1/2011 31/12/2011
  52 Võ Thị Thu 1702/KTV 1/1/2011 31/12/2011
  53 Nguyễn Thị Cúc 1594/KTV 1/1/2011 31/12/2011
20 0043HN/DN Công ty TNHH DVTV Kế toán – Thuế Đồng Nai      
  54 Trần Anh Tuấn 0125/APC 1/1/2011 31/12/2011
  55 Nguyễn Minh Thức 0075/APC 1/1/2011 31/12/2011
21 0044HN/DN Công ty TNHH Tư vấn & Kiểm toán Quốc tế      
  56 Nguyễn Bá An 1645/KTV 1/1/2011 31/12/2011
  57 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1677/KTV 1/1/2011 31/12/2011
  58 Nguyễn Thu Hiền 1399/KTV 1/1/2011 31/12/2011
  59 Hoàng Văn Phúc 0136/APC 1/1/2011 31/12/2011
           
           
  II. CÁ NHÂN      
22 0001HN/CN Cơ sở Dịch vụ Kế toán Thanh Xuân       
  60 Phan Thị Thanh Xuân 0043/APC 1/1/2011 31/12/2011
23 0003HN/CN Cơ sở Dịch vụ Kế toán & Tư vấn Thuế Chiến Thuật       
  61 Trần Thiện Thuật 0155/APC 1/1/2011 31/12/2011
24 0002HN/CN Cơ sở dịch vụ kế toán và tư vấn thuế Sao Vàng      
  62 Thuỷ Ngọc Thu 1546/KTV 1/1/2011 31/12/2011

 

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2010 (ĐỢT 5)  (Ngày cập nhật:20/11/2010)
TT Số hiệu (mã số) công ty,
cá nhân
Tên doanh nghiệp, cá nhân Ngày thành lập Chứng chỉ
KTV HN
hoặc KTV
Thời hạn đăng ký
Từ Đến
I DOANH NGHIỆP        
1 0041HN/DN Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam        
  1 Nguyễn Văn Phong   0765/KTV 1/11/2010 31/12/2010
  2 Lý Trí Hùng   1648/KTV 1/11/2010 31/12/2010
  3 Trần Hoàng Yến   1490/KTV 1/11/2010 31/12/2010

 

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP VÀ CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNHNGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2010 (ĐỢT 4) 

 

TT Số hiệu (mã số) công ty,
cá nhân
Tên doanh nghiệp, cá nhân Ngày thành lập Điện thoại Chứng chỉ
KTV HN
hoặc KTV
I DOANH NGHIỆP      
1 0039HN/DN Công ty TNHH TTA   T:0435872673
F: 0436403361
 
  1 Bùi Thanh Phượng     0129/APC
  2 Nguyễn Thị Minh Thuần     0017/APC
2 0011HN/DN Cty TNHH Dịch vụ Kế toán Ngân Giang N.G.A.S    
  3 Chung Thành Tiến   0 913167000 0076/APC
  4 Nguyễn Ngọc Phương Ngân     0070/APC
3 0040HN/DN Công ty TNHH dịch vụ tài chính – Kế toán AVC   0462872617 0983598586 (thuỷ)  
  5 Nguyễn Thị Thuỷ     1224/KTV
  6 Nguyễn Thị Xuân Mai     1694/KTV
II CÁ NHÂN      
  0003HN/CN Cơ sở Dịch vụ Kế toán & Tư vấn Thuế Chiến Thuật      
4 7 Trần Thiện Thuật   74.3841361 0155/APC
III CÁC DN ĐÃ CÔNG BỐ CÔNG KHAI BỔ SUNG THÊM KTV HÀNH NGHỀ      
5 0026HN/DN Cty TNHH Tư vấn Tài chính
và Kế toán FAC
  T:046.3294996
F: 043.5577068
 
  8 Nguyễn Ánh Tuyết     0106/APC

 

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2010 (ĐỢT 3)  (Ngày cập nhật:07/06/2010)
 

 

 

(Kèm theo công văn số 124 /HKT-QLHN ngày 03/06/2010 về việc công khai lần 3 danh sách hành nghề kế toán năm 2010 của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam)

 

 

TT Số hiệu (mã số) công ty, 
cá nhân
Tên doanh nghiệp, cá nhân Ngày thành lập Chứng chỉ
KTV HN
hoặc KTV
Thời hạn đăng ký
Từ Đến
I DOANH NGHIỆP        
1 0026HN/DN Cty TNHH Tư vấn Tài chính 
và Kế toán FAC
       
  1 Kiều Thị Hạt   0007/APC 1/1/2010 31/12/2010
  2 Bùi Phương Huyền   0080/APC 1/1/2010 31/12/2010
  3 Trần Thị Quỳnh Yên   0049/APC 1/1/2010 31/12/2010
2 0036HN/DN Cty TNHH dịch vụ Tài chính Kế toán thuế HVM        
  4 Trần Việt Đức   Đ.0494/KTV 1/1/2010 31/12/2010
  5 Phạm Ngọc Phương   1142/KTV 1/1/2010 31/12/2010
3 0037HN/DN Công ty TNHH Kiểm toán U&I        
  6 Phạm Nguyễn Trường Sơn   0853/KTV 1/1/2010 31/12/2010
  7 Mai Thanh Bình   1096/KTV 1/1/2010 31/12/2010
4 0038HN/DN Cty TNHH Kiểm toán Âu Lạc        
  8 Nguyễn Ngọc Quang   0140/APC 1/1/2010 31/12/2010
  9 Nguyễn Thị Thanh Thảo   0103/APC 1/1/2010 31/12/2010

 

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2010 ( ĐỢT 2)  (Ngày cập nhật:10/02/2010)
TT Số hiệu (mã số) công ty, 
cá nhân
Tên doanh nghiệp, cá nhân Chứng chỉ
KTV HN
hoặc KTV
Thời hạn đăng ký
Từ Đến
I DOANH NGHIỆP      
1 0010HN/DN Cty TNHH 1TV xử lý dữ liệu Chánh Tuấn      
  1 Phạm Chánh Tâm Alaim N1074/KTV 1/1/2010 31/12/2010
  2 Nguyễn Thị Nam Phương 1051/KTV 1/1/2010 31/12/2010
2 0013HN/DN Cty TNHH Tư vấn tài chính NTC      
  3 Trần Nhật Nam 0045/APC 1/1/2010 31/12/2010
  4 Dương Thị Trúc Quỳnh 0930/KTV 1/1/2010 31/12/2010
3 0014HN/DN Cty TNHH Giải pháp tài chính 
chuyên nghiệp
     
  5 Phạm Hồng Liên 0001/APC 1/1/2010 31/12/2010
  6 Nguyễn Thị Việt Yến 0029/APC 1/1/2010 31/12/2010
4 0017NH/DN Công ty TNHH PSC Việt Nam      
  7 Lê Ngọc Hùng 0094/APC 1/1/2010 31/12/2010
  8 Nguyễn Hải Yến 0021/APC 1/1/2010 31/12/2010
  9 Tạ Thị Nhạn 0077/APC 1/1/2010 31/12/2010
5 0021HN/DN Cty TNHH Tư vấn đầu tư Phú Minh      
  10 Trần Văn Quí 1193/KTV 1/1/2010 31/12/2010
  11 Hồ Thị Bích Lộc 0847/KTV 1/1/2010 31/12/2010
6 0025HN/DN Cty TNHH Dịch vụ Doanh nghiệp 
Nguồn Lực Việt
     
  12 Lê Thành Công 1376/KTV 1/1/2010 31/12/2010
  13 Hàn Ngọc Anh 1293/KTV 1/1/2010 31/12/2010
7 0001HN/DN Cty Tư vấn VFAM Việt Nam      
  14 Nhữ Văn Hoan 0011/APC 1/1/2010 31/12/2010
  15 Nguyễn Thu Vân 0020/APC 1/1/2010 31/12/2010
8 0009HN/DN Cty TNHH Dịch vụ Kế toán 
và Tư vấn Việt Ánh
     
  16 Phan Quang Đức 0527/KTV 1/1/2010 31/12/2010
  17 Nguyễn Thành Tâm 0695/KTV 1/1/2010 31/12/2010
9 0028HN/DN Cty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán
Hoàng Kim Thủy
     
  18 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1197/KTV 1/1/2010 31/12/2010
  19 Võ Ngọc Ánh Nga 0069/APC 1/1/2010 31/12/2010
10 0033HN/DN Cty TNHH Tư vấn và Kế toán Tân Việt      
  20 Nguyễn Thị Tích Hương 0054/APC 1/1/2010 31/12/2010
  21 Phạm Thuý Nga 0057/APC 1/1/2010 31/12/2010
11 0034HN/DN Cty TNHH Immanuel      
  22 Vũ Mạnh Hải 0040/APC 1/1/2010 31/12/2010
  23 Lê Anh Thuỷ 0104/APC 1/1/2010 31/12/2010
12 0035HN/DN Cty TNHH Kế toán Thuỷ Chung      
  24 Nguyễn Mỹ Lý 0226/KTV 1/1/2010 31/12/2010
  25 Phùng Thị Thanh Thuỷ 0126/KTV 1/1/2010 31/12/2010
  26 Lê Phương Thảo 0033/APC 1/1/2010 31/12/2010
  27 Phạm Gia Bảo Ngọc 1267/KTV 1/1/2010 31/12/2010
  28 Lâm Vi Hùng 1593/KTV 1/1/2010 31/12/2010
  29 Đặng Quang Minh 1530/KTV 1/1/2010 31/12/2010

 

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2010 ( ĐỢT 1)  (Ngày cập nhật:15/12/2009)
Số hiệu (mã số) công ty, 
cá nhân
Tên doanh nghiệp, cá nhân Chứng chỉ
KTV HN
hoặc KTV
Thời hạn đăng ký
Từ Đến
DOANH NGHIỆP      
0005HN/DN Cty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VIHA      
1 Đỗ Mạnh Hàn Đ.0383/KTV 1/1/2010 31/12/2010
2 Phạm Ngọc Hữu 1300/KTV 1/1/2010 31/12/2010
         
0006HN/DN Cty TNHH Kiểm toán và 
Tư vấn tài chính Quốc tế
     
3 Nguyễn Quang Minh 0044/APC 1/1/2010 31/12/2010
         
0007HN/DN Cty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC      
4 Nguyễn Đào Tùng 1335/KTV 1/1/2010 31/12/2010
5 Hoàng Thu Trang 0060/APC 1/1/2010 31/12/2010
         
0012HN/DN Cty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi      
6 Lê Minh Tài Đ.0084/KTV 1/1/2010 31/12/2010
7 Nguyễn Thúc Tân 1271/KTV 1/1/2010 31/12/2010
         
0019HN/DN Cty TNHH Tư vấn đầu tư Tri Thức   1/1/2010 31/12/2010
8 Nguyễn Minh Tuyết 036/APC 1/1/2010 31/12/2010
9 Trần Thị Kim Dung 0063/APC    
         
0022HN/DN Cty TNHH Kế toán Tư vấn Vũ Lâm      
10 Huỳnh Mỹ Loan 0610/KTV 1/1/2010 31/12/2010
11 Nguyễn Thị Hương 1256/KTV 1/1/2010 31/12/2010
         
0023HN/DN Cty TNHH Một thành viên Kế toán LEO      
12 Lê Viết Dũng Linh 0024/APC 1/1/2010 31/12/2010
13 Hà Huyền Nhung 0119/APC 1/1/2010 31/12/2010
0024HN/DN Cty TNHH 1 TV Dịch vụ Kế toán
Tin học Sao Mai
     
14 Đoàn Kim Liên 0199/KTV 1/1/2010 31/12/2010
15 Nguyễn Thị Thu Hương 0023/APC 1/1/2010 31/12/2010
16 Nguyễn Văn Tốn 0736/KTV 1/1/2010 31/12/2010
0002HN/DN Cty MAZARS & GUERARD Việt Nam      
17 Jean- Marc Deschamps N1297/KTV 1/1/2010 31/12/2010
18 Nguyễn Thuý Hải 0004/APC 1/1/2010 31/12/2010
19 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1010/KTV 1/1/2010 31/12/2010
20 Lê Thị Nhung 0973/KTV 1/1/2010 31/12/2010
21 Nguyễn Thị Kim Phú 0026/APC 1/1/2010 31/12/2010
22 Nguyễn Diễm Thuỳ Khanh 0968/KTV 1/1/2010 31/12/2010
23 Phan Thị Thanh Nhàn 1046/KTV 1/1/2010 31/12/2010
24 Đoàn Hồng Vân 1354/KTV 1/1/2010 31/12/2010
25 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 1515/KTV 1/1/2010 31/12/2010
26 Nguyễn Thành Trung 0518/KTV 1/1/2010 31/12/2010
27 Trịnh Thị Ánh Minh 1434/KTV 1/1/2010 31/12/2010
0027HN/DN Cty TNHH TMF Việt Nam      
28 Nguyễn Hòang Yến 1095/KTV 1/1/2010 31/12/2010
29 Suresh Kumar N.0058/KTV 1/1/2010 31/12/2010
30 Nguyễn Thị Vân Anh 1368/KTV 1/1/2010 31/12/2010
0029HN/DN Cty TNHH Mirai Viet Nam      
31 Bùi Thị Hợp 0042/APC 1/10/2010 31/12/2010
32 Đặng Thị Thuý Hoà 0079/APC 1/10/2010 31/12/2010
0030HN/DN Cty TNHH Kiểm toán Tiêu chuẩn      
33 Hồ Bửu Phương 0201/KTV 1/5/2009 31/12/2010
34 Lê Minh Toàn 0689/KTV 1/5/2009 31/12/2010
35 Nguyễn Việt Tuấn 0407/KTV 1/5/2009 31/12/2010
36 Lê Viết Anh Phong N1072/KTV 1/5/2009 31/12/2010
0031HN/DN Cty TNHH Độc lập Quốc gia Việt Nam      
37 Nguyễn Thanh Nam 0645/KTV 1/1/2010 31/12/2010
38 Trần Hoàng Yến 1490/KTV 1/1/2010 31/12/2010
0032HN/DN Cty TNHH Tri Thức Việt      
39 Hoàng Lê Đăng Khoa      
40 Phạm Như Đồng 1520/KTV    
CÁ NHÂN 1243/KTV    
0001HN/CN Cơ sở Dịch vụ Kế toán Thanh Xuân      
41 Phan Thị Thanh Xuân 0043/APC 1/1/2010 31/12/2010
0002HN/CN Cơ sở dịch vụ kế toán và tư vấn thuế

Sao Vàng

     
42 Thuỷ Ngọc Thu 1546/KTV 1/1/2010 31/12/2010

 

DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ NĂM 2009 (TÍNH ĐẾN 04/2009)  (Ngày cập nhật:08/01/2009)

 

Số hiệu (mã số) công ty, 
cá nhân

Tên doanh nghiệp, cá nhân

Chứng chỉ
KTV HN
hoặc KTV

Thời hạn đăng ký

Từ

Đến

I

DOANH NGHIỆP

 

 

 

1

0005HN/DN

Cty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VIHA

 

 

 

 

1

Đỗ Mạnh Hàn

Đ.0383/KTV

1/1/2009

31/12/2009

 

2

Phạm Ngọc Hữu

1300/KTV

1/1/2009

31/12/2009

 

 

 

 

 

 

2

0006HN/DN

Cty TNHH Kiểm toán và 
Tư vấn tài chính Quốc tế

 

 

 

 

3

Nguyễn Quang Minh

0044/APC

1/1/2009

31/12/2009

 

 

 

 

 

 

3

0007HN/DN

Cty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC

 

 

 

 

4

Nguyễn Đào Tùng

1335/KTV

1/1/2009

31/12/2009

 

5

Hoàng Thu Trang

0060/APC

1/1/2009

31/12/2009

 

 

 

 

 

 

4

0010HN/DN

Cty TNHH 1TV xử lý dữ liệu Chánh Tuấn

 

 

 

 

6

Phạm Chánh Tâm Alaim

N1074/KTV

1/1/2009

31/12/2009

 

7

Nguyễn Thị Nam Phương

1051/KTV

1/1/2009

31/12/2009

 

 

 

 

 

 

5

0011HN/DN

Cty TNHH Dịch vụ Kế toán Ngân Giang

 

 

 

 

8

Chung Thành Tiến

0076/APC

1/1/2009

31/12/2009

 

9

Nguyễn Ngọc Phương Ngân

0070/APC

1/1/2009

31/12/2009

 

 

 

 

 

 

6

0012HN/DN

Cty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi

 

 

 

 

10

Lê Minh Tài

Đ.0084/KTV

1/1/2009

31/12/2009

 

11

Nguyễn Thúc Tân

1271/KTV

1/1/2009

31/12/2009

 7

0013HN/DN 

Cty TNHH Tư vấn tài chính NTC

 

 

 

 

12

Lê Mạnh Thắng

 

 

 

 

13

Dương Thị Trúc Quỳnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0014HN/DN

Cty TNHH Giải pháp tài chính 
chuyên nghiệp

 

 

 

 

14

Phạm Hồng Liên

0001/APC

1/1/2009

31/12/2009

 

15

Nguyễn Thị Việt Yến

0029/APC

1/1/2009

31/12/2009

 

 

 

 

 

 

9

0015HN/DN

Cty TNHH Tư vấn tài chính Nhất Minh

 

 

 

 

16

Cao Minh Trí

0981/KTV

1/1/2009

31/12/2009

 

17

Nguyễn Thị Diệu

0050/APC

1/1/2009

31/12/2009

 

 

 

 

 

 

10

0017NH/DN

Công ty TNHH PSC Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Vũ Mạnh Hải

0040/APC

1/1/2009

31/12/2009

 

19

Nguyễn Hải Yến

0021/APC

1/1/2009

31/12/2009

 

20

Tạ Thị Nhạn

0077/APC

 

 

11

0018HN/DN

Cty Cổ phần tư vấn đầu tư APEC

 

 

 

 

21

Đào Vân Anh

0037/APC

1/1/2009

31/12/2009

 

22

Nguyễn Thị Minh Thuần

0017/APC

1/1/2009

31/12/2009

 

 

 

 

 

 

12

0019HN/DN

Cty TNHH Tư vấn đầu tư Tri Thức

036/APC

1/1/2009

31/12/2009

 

23

Nguyễn Minh Tuyết

0063/APC

1/1/2009

31/12/2009

 

24

Trần Thị Kim Dung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

0020HN/DN

Cty TNHH Kế toán U & I

1096/KTV

1/1/2009

31/12/2009

 

25

Mai Thanh Bình

1263/KTV

1/1/2009

31/12/2009

 

26

Võ Đình Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

0021HN/DN

Cty TNHH Tư vấn đầu tư Phú Minh

 

 

 

 

27

Lê Thị Cẩm Vân

1206/KTV

1/1/2009

31/12/2009

 

28

Hồ Thị Bích Lộc

0847/KTV

1/1/2009

31/12/2009

 

 

 

 

 

 

15

0022HN/DN

Cty TNHH Kế toán Tư vấn Vũ Lâm

 

 

 

 

29

Huỳnh Mỹ Loan

0610/KTV

1/1/2009

31/12/2009

 

30

Nguyễn Thị Hương

1256/KTV

1/1/2009

31/12/2009

 

 

 

 

 

 

16

0023HN/DN

Cty TNHH Một thành viên Kế toán LEO

 

 

 

 

31

Lê Viết Dũng Linh

0024/APC

1/1/2009

31/12/2009

 

32

Nguyễn Thị Thu Thảo

0051/APC

1/1/2009

31/12/2009

 

 

 

 

 

 

17

0024HN/DN

Cty TNHH 1 TV Dịch vụ Kế toán
Tin học Sao Mai

 

 

 

 

33

Đoàn Kim Liên

0199/KTV

1/1/2009

31/12/2009

 

34

Nguyễn Thị Thu Hương

0023/APC

1/1/2009

31/12/2009

 

 

 

 

 

 

18

0025HN/DN

Cty TNHH Dịch vụ Doanh nghiệp Nguồn Lực Việt

 

 

 

 

35

Lăng Trịnh Mai Hương

1284/KTV

17/1/2009

31/12/2009

 

36

Hàn Ngọc Anh

1293/KTV

17/1/2009

31/12/2009

19

0001HN/DN

Cty Tư vấn VFAM Việt Nam

 

 

 

 

37

Nhữ Văn Hoan

0011/APC

1/1/2009

31/12/2009

 

38

Nguyễn Thu Vân

0020/APC

1/1/2009

31/12/2009

 

39

Bùi Thị Hợp

0042/APC

1/1/2009

31/12/2009

20

0002HN/DN

Cty MAZARS & GUERARD Việt Nam

 

 

 

 

40

Jean- Marc Deschamps

N1297/KTV

1/1/2009

31/12/2009

 

41

Nguyễn Thuý Hải

0004/APC

1/1/2009

31/12/2009

 

42

Nguyễn Thị Bích Ngọc

1010/KTV

1/1/2009

31/12/2009

 

43

Lê Thị Nhung

0973/KTV

1/1/2009

31/12/2009

 

44

Nguyễn Thị Kim Phú

0026/APC

1/1/2009

31/12/2009

 

45

Nguyễn Diễm Thuỳ Khanh

0968/KTV

1/1/2009

31/12/2009

 

46

Phan Thị Thanh Nhàn

1046/KTV

1/1/2009

31/12/2009

21

0016HN/DN

Cty TNHH Kiểm toán Việt

 

 

 

 

47

Trần Văn Thức

0554/KTV

1/1/2009

31/12/2009

 

48

Nguyễn Thị Diệu Linh

0920/KTV

1/1/2009

31/12/2009

 

49

Nguyễn Thi Hồng Vân

0822/KTV

1/1/2009

31/12/2009

22

0026HN/DN

Cty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC

 

 

 

 

50

Kiều Thị Hạt

0007/APC

2/2/2009

31/12/2009

 

51

Bùi Phương Huyền

0080/APC

2/2/2009

31/12/2009

 

52

Trần Thị Quỳnh Yên

0049/APC

2/2/2009

31/12/2009

 

 

 

 

 

 

23

0009HN/DN

Cty TNHH Dịch vụ Kế toán và Tư vấn Việt Ánh

 

 

 

 

53

Phan Quang Đức

0527/KTV

07/04/2009

31/12/2009

 

54

Nguyễn Thành Tâm

0695/KTV

07/04/2009

31/12/2009

 

 

 

 

07/04/2009

31/12/2009

24

0027HN/DN

Cty TNHH TMF Việt Nam

 

 

 

 

55

Nguyễn Hoàng Yến

N.0058/KTV

07/04/2009

31/12/2009

 

56

Suresh Kumar

1095/KTV

07/04/2009

31/12/2009

 25

0028HN/DN 

Cty TNHH Tư vấn TC&Kt Hòang Kim Thủy

 

 

 

 

 57 

58

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Võ Ngọc Ánh Nga

 

 

 1197/KTV

0069/APC

 11/02/2009

11/02/2009

31/12/2009

31/12/2009

 

II

CÁ NHÂN

 

 

 

1

0001HN/CN

Phan Thị Thanh Xuân

0043/APC

1/1/2009

31/12/2009

 

1

Cơ sở Dịch vụ Kế toán Thanh Xuân

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2008  (Ngày cập nhật:28/01/2008)
 
 
I.DOANH NGHIỆP  
             
TT Số hiệu 
(mã số)
công ty
Tên doanh nghiệp, cá nhân Chứng chỉ
KTV HN
hoặc KTV
Thời hạn đăng ký  
Từ Đến  
1 0001HN/DN Cty Tư vấn VFAM Việt Nam        
  1 Nhữ Văn Hoan 0011/APC 1/10/2007 31/12/2008  
  2 Phan Mạnh Hùng 0009/APC 1/10/2007 31/12/2008  
  3 Nguyễn Thu Vân 0020/APC 1/10/2007 31/12/2008  
  4 Bùi Thị Hợp 0042/APC 1/10/2007 31/12/2008  
2 0002HN/DN Cty MAZARS & GUERARD Việt Nam        
  5 Jean- Marc Deschamps N1297/KTV 1/1/2008 31/12/2008  
  6 Nguyễn Thuý Hải 0004/APC 1/1/2008 31/12/2008  
  7 Lê Phương Thảo 0033/APC 1/1/2008 31/12/2008  
  8 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1010/KTV 1/1/2008 31/12/2008  
  9 Lê Thị Nhung 0973/KTV 1/1/2008 31/12/2008  
  10 Nguyễn Thị Kim Phú 0026/APC 1/1/2008 31/12/2008  
  11 Nguyễn Diễm Thuỳ Khanh 0968/KTV 1/1/2008 31/12/2008  
  12 Phan Thị Thanh Nhàn 1046/KTV 1/1/2008 31/12/2008  
3 0003HN/DN Cty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam        
  13 Lê Nhật Hoàng 0755/KTV 1/1/2008 31/12/2008  
  14 Nguyễn Đức Quỳnh 1016/KTV 1/1/2008 31/12/2008  
4 0004HN/DN Cty TNHH Dịch vụ Tư vấn Sao Việt        
  15 Đoàn Thế Khang 0039/APC 1/10/2007 31/12/2008  
  16 Kiều Thị Hạt (đã chuyển) 0007/APC 1/11/2007 31/12/2009  
5 0005HN/DN Cty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VIHA        
  17 Đỗ Mạnh Hàn Đ.0383/KTV 1/11/2007 31/12/2008  
  18 Phạm Ngọc Hữu 1300/KTV 1/11/2007 31/12/2008  
6 0006HN/DN Cty TNHH Kiểm toán và 
Tư vấn tài chính Quốc tế
       
  19 Nguyễn Quang Minh 0044/APC 1/1/2008 31/12/2008  
7 0007HN/DN Cty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC        
  20 Vũ Mạnh Hải (đã chuyển) 0040/APC 1/10/2007 31/12/2008  
  21 Hoàng Thu Trang 0060/APC 1/11/2007 31/12/2009  
8 0008/HN/DN Cty dịch vụ kế toán và kiểm toán Hạ Long        
  22 Lê Ngọc Miên 0117/KTV 1/10/2007 31/12/2008  
  23 Phạm Văn Sơn 0214/KTV 1/10/2007 31/12/2008  
             
9 0009HN/DN Cty TNHH Dịch vụ Kế toán và tư vấn Việt Ánh        
  24 Nguyễn Thành Tâm 0695/KTV 1/1/2008 31/12/2008  
  25 Phan Quang Đức 0527/KTV 1/1/2008 31/12/2008  
             
10 0010HN/DN Cty TNHH 1TV xử lý dữ liệu Chánh Tuấn        
  26 Phạm Chánh Tâm Alaim N1074/KTV 11//2007 31/12/2008  
  27 Nguyễn Thị Nam Phương 1051/KTV 11//2007 31/12/2008  
             
11 0011HN/DN Cty TNHH Dịch vụ Kế toán Ngân Giang        
   28 Chung Thành Tiến 0076/APC 1/1/2008 31/12/2008  
   29 Nguyễn Ngọc Phương Ngân 0070/APC 1/1/2008 31/12/2008  
             
12 0012HN/DN Cty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi        
  30 Lê Minh Tài Đ.0084/KTV 1/1/2008 31/12/2008  
  31 Nguyễn Thúc Tân 1271/KTV 1/1/2008 31/12/2008  
             
13 0013HN/DN Cty TNHH Tư vấn tài chính NTC        
  32 Lê Mạnh Thắng 0934/KTV 4/8/2008 31/12/2008  
  33 Dương Thị Trúc Quỳnh 0930/KTV 4/8/2008 31/12/2008  
             
14 0014HN/DN Cty TNHH Giải pháp tài chính 
chuyên nghiệp
       
  34 Phạm Hồng Liên 0001/APC 1/1/2008 31/12/2008  
  35 Nguyễn Thị Việt Yến 0029/APC 1/1/2008 31/12/2008  
             
15 0015HN/DN Cty TNHH Tư vấn tài chính Nhất Minh        
  36 Cao Minh Trí 0981/KTV 1/1/2008 31/12/2008  
  37 Nguyễn Thị Diệu 0050/APC 1/1/2008 31/12/2008  
16 0016HN/DN Cty TNHH Kiểm toán Việt      
  38 Trần Văn Thức 0554/KTV 1/6/2008 31/12/2008
  39 Nguyễn Thái Hồng 1115/KTV 1/6/2008 31/12/2008
  40 Nguyễn Thị Diệu Linh 0920/KTV 1/6/2008 31/12/2008
           
17 0017NH/DN Công ty TNHH PSC Việt Nam      
  41 Kiều thị Hạt 0007/APC 23/6/2008 31/12/2008
  42 Vũ Mạnh Hải 0040/APC 23/6/2008 31/12/2008
  43 Nguyễn Hải Yến 0021/APC 23/6/2008 31/12/2008
           
18 0018HN/DN Cty Cổ phần tư vấn đầu tư APEC      
  44 Đào Vân Anh 0037/APC 1/8/2008 31/12/2008
  45 Nguyễn Thị Minh Thuần 0017/APC 1/8/2008 31/12/2008

 

II. CÁ NHÂN

TT Số hiệu (mã số) công ty, 
cá nh
Tên  cá nhân Chứng chỉ
KTV HN
hoặc KTV
Thời hạn đăng ký
Từ Đến
01  

0001HN/

n Thị Thanh Xuân 0043/APC 1/1/2008  

31/12/2008

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *