Ban tư vấn và kiểm soát nghề nghiệp kế toán kiểm toán

Danh sách các DN, cá nhân đủ điều kiện hành nghề KT năm 2013 (đợt 1)

Tiêu đề Danh sách các DN, cá nhân đủ điều kiện hành nghề KT năm 2013 (đợt 1) Ngày đăng 2012-12-18
Tác giả Admin Lượt xem 450

TT

Số hiệu (mã số) công ty,

cá nhân

Tên doanh nghiệp, cá nhân

Chứng chỉ

 KTV HN

 hoặc KTV

Thời hạn đăng ký

 

Từ

Đến

 

I. DOANH NGHIỆP

 

1

0007HN/DN

Cty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC

 

1

Nguyễn Đào Tùng

1335/KTV

01/2013

12/2013

 

2

Hoàng Thu Trang

0060/APC

01/2013

12/2013

 

2

0001HN/DN

Cty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam

 

3

Nguyễn Thu Vân

0020/APC

01/2013

12/2013

 

4

Phùng Thị Hảo

2343/KTV

01/2013

12/2013

 

3

0002HN/DN

Cty TNHH MAZARS Việt Nam

 

5

Jean- Marc Deschamps

N1297/KTV

01/2013

12/2013

 

6

Nguyễn Thuý Hải

0004/APC

01/2013

12/2013

 

7

Lê Thị Nhung

0973/KTV

01/2013

12/2013

 

8

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

1515/KTV

01/2013

12/2013

 

9

Hồ Tiểu Thư

1740/KTV

01/2013

12/2013

 

10

Nguyễn Thị Thuỳ Ngân

1816/KTV

01/2013

12/2013

 

11

Phạm Trinh Hiếu

1508/KTV

01/2013

12/2013

 

12

Nguyễn Phùng Mai Lan

1522/KTV

01/2013

12/2013

 

4

0011HN/DN

 

13

Chung Thành Tiến

0076/APC

01/2013

12/2013

 

14

Nguyễn Ngọc Phương Ngân

0070/APC

01/2013

12/2013

 

5

0012HN/DN

Cty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi

 

15

Lê Minh Tài

Đ.0084/KTV

01/2013

12/2013

 

16

Lê Thị Minh Hoài

0219/APC

01/2013

12/2013

 

17

Ngô Thị Bích Vân

0196/KTV

01/2013

12/2013

 

6

0013HN/DN

Cty TNHH Tư vấn tài chính NTC

 

18

Dương Thị Trúc Quỳnh

0930/KTV

01/2013

12/2013

 

19

Nguyễn Mạnh Hùng

0214/APC

01/2013

12/2013

 

7

0019HN/DN

Cty TNHH Tư vấn đầu tư Tri Thức

 

20

Nguyễn Minh Tuyết

0036/APC

01/2013

12/2013

 

21

Trần Thị Kim Dung

0063/APC

01/2013

12/2013

 

8

0026HN/DN

Cty TNHH Tư vấn Tài chính

và Kế toán FAC

 

22

Kiều Thị Hạt

0007/APC

01/2013

12/2013

 

23

Bùi Phương Huyền

0080/APC

01/2013

12/2013

 

24

Trần Thị Quỳnh Yên

0049/APC

01/2013

12/2013

 

25

Vũ Thị Hồng Loan

2009/KTV

01/2013

12/2013

 

9

0027HN/DN

Cty TNHH TMF Việt Nam

 

26

Suresh G Kumar

N.0558/KTV

01/2013

12/2013

 

27

Nguyễn Hoàng Yến

1095/KTV

01/2013

12/2013

 

 

10

0039HN/DN

Công ty TNHH TTA

 

28

Bùi Thanh Phượng

0129/APC

01/2013

12/2013

 

29

Hoàng Thanh Loan

0207/APC

01/2013

12/2013

 

11

0040HN/DN

Công ty TNHH dịch vụ tài chính – Kế toán ACV

 

30

Nguyễn Thị Thuỷ

1224/KTV

01/2013

12/2013

 

31

Nguyễn Văn Huân

1696/KTV

01/2013

12/2013

 

12

0042HN/DN

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế Atax

 

32

Nguyễn Thường

0315/KTV

01/2013

12/2013

 

33

Võ Thị Thu

1702/KTV

01/2013

12/2013

 

34

Trần Thị Thanh Tiếng

0819/KTV

01/2013

12/2013

 

35

Nguyễn Thị Nam Phương

1051/KTV

01/2013

12/2013

 

13

0045HN/DN

Cty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC

 

36

Nguyễn Thị Bích Thuỷ

0047/APC

01/2013

12/2013

 

37

Nguyễn Hồng Nhung

0202/APC

01/2013

12/2013

 

14

0047HN/DN

Cty TNHH tư vấn và dịch vụ kế toán Mirai

 

38

Bùi Thị Hợp

0042/APC

01/2013

12/2013

 

39

Đặng Thị Thuý Hoà

0079/APC

01/2013

12/2013

 

15

0049HN/DN

Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Sao vàng

 

40

Thuỷ Ngọc Thu

1546/KTV

01/2013

12/2013

 

41

Phạm Thị Kim Loan

0145/APC

01/2013

12/2013

 

16

0052HN/DN

Công ty TNHH dịch vụ doanh nghiệp Âu Việt

42

Nguyễn Thị Bích Ngọc

1010/KTV

01/2013

12/2013

 

43

Nguyễn Thị Xuân

0209/APC

01/2013

12/2013

 

17

0054HN/DN

Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh

 

44

Hoàng Thái Phương

0353/KTV

01/2013

12/2013

 

45

Huỳnh Thị Mỹ Hạnh

1171/KTV

01/2013

12/2013

 

18

0055HN/DN

Công ty TNHH Dịch vụ tài chính kế toán và đại lý thuế Viettas

 

46

Kiều Hồng Sơn

0102/APC

01/2013

12/2013

 

47

Phùng Văn Minh

0128/APC

01/2013

12/2013

 

19

0056HN/DN

Công ty TNHH KCS Việt Nam

 

48

Trịnh Thị Thanh Hà

0604/KTV

01/2013

12/2013

 

49

Phan Thị Thanh Nhàn

1046/KTV

01/2013

12/2013

 

50

Nguyễn Thị Mai Thanh

2174/KTV

 

20

0060HN/DN

Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán và tư vấn KH (tên cũ:Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin học Kiến Hưng)

 

51

Trần Khánh Lâm

0538/KTV

01/2013

12/2013

 

52

Phạm Ngọc Hoàng

1251/KTV

01/2013

12/2013

 

21

0062HN/DN

Công ty TNHH Tư vấn tài chính CFA

 

53

Phạm Thị Thanh Loan

1431/KTV

01/2013

12/2013

 

54

Phạm Thị Hiếu

1652/KTV

01/2013

12/2013

 

22

0053HN/DN

Cty TNHH I-GLOCAL

 

55

Takayuki Jitsuhara

N.1898/KTV

01/2013

12/2013

 

56

Võ Tấn Hữu

0223/APC

01/2013

12/2013

 

57

Phạm Thị Ngọc Anh

2086/KTV

01/2013

12/2013

 

23

0043HN/DN

Công ty TNHH DVTV Kế toán – Thuế Đồng Nai

 

58

Trần Anh Tuấn

0125/APC

01/2013

12/2013

 

59

Nguyễn Minh Thức

0075/APC

01/2013

12/2013

 

24

0036HN/DN

Cty TNHH dịch vụ Tài chính Kế toán thuế HVM

 

60

Trần Việt Đức

Đ.0494/KTV

01/2013

12/2013

 

61

Phạm Ngọc Phương

1142/KTV

01/2013

12/2013

 

25

0017NH/DN

Công ty TNHH PSC Việt Nam

 

62

Lê Ngọc Hùng

0094/APC

01/2013

12/2013

 

63

Nguyễn Hải Yến

0021/APC

01/2013

12/2013

 

64

Tạ Thị Nhạn

0077/APC

01/2013

12/2013

 

26

0064HN/DN

Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Đông Du

 

65

Trần Duy Thức

1350/KTV

01/2013

12/2013

 

66

Phùng Thế Vinh

1209/KTV

01/2013

12/2013

 

27

0067HN/DN

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Việt Nam

67

Trần Thiị Thởi

0211/APC

01/2013

12/2013

 

68

Phùng Thị Lệ Thu

1019/KTV

01/2013

12/2013

 

28

0070HN/DN

Công ty TNHH MTV tư vấn quản lý và kế toán ATA

 

69

Nguyễn Ánh Tuyết

0106/APC

01/2013

12/2013

 

70

Lương Hải Long

0099/APC

01/2013

12/2013

 

29

0071HN/DN

Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M

 

71

Chu Thị Ngọc Hải

0112/APC

01/2013

12/2013

 

72

Nguyễn Thị Hồng Huệ

0181/APC

01/2013

12/2013

 

73

Lữ Phan Vân Tuyền

0230/APC

01/2013

12/2013

 

30

0020HN/DN

Công ty TNHH Kế toán U&I

 

74

Trương Thanh Giảng

2440/APC

01/2013

12/2013

 

75

Đặng Thanh Thùy Tiên

1056/KTV

01/2013

12/2013

 

31

0073HN/DN

Công ty TNHH SVC Việt Nam

 

76

Hà Tuấn Sơn

1679/KTV

01/2013

12/2013

 

77

Nguyễn Trần Hiền

1665/KTV

01/2013

12/2013

 

32

0076HN/DN

Công ty TNHH Odyssey Resoiurces (Việt Nam)

 

78

Nguyễn Hồng Linh

1527/KTV

01/2013

12/2013

 

79

Lưu Thủy Thâm

2177/KTV

01/2013

12/2013

 

80

Nguyễn Thị Thu Hương

2084/KTV

01/2013

12/2013

 

33

0077HN/DN

Công ty TNHH dịch vụ tư vấn và đại lý thuế

 

81

Bùi Thị Lê Phương

2368/KTV

01/2013

12/2013

 

82

Triệu Văn Giáp

0205/APC

01/2013

12/2013

 

34

0078HN/DN

Công ty TNHH AIC Việt Nam

 

83

Nguyễn Thị Hạnh

2341/KTV

01/2013

12/2013

 

84

Nguyễn Thị Bích Thảo

2297/KTV

01/2013

12/2013

 

35

0079HN/DN

Công ty TNHH dịch vụ kế toán và tư vấn thuế Song hành

 

85

Phạm Minh Đăng

1733/KTV

01/2013

12/2013

 

86

Nguyễn Thị Lan Anh

1869/KTV

01/2013

12/2013

 

36

0025HN/DN

Cty TNHH Dịch vụ Doanh nghiệp

Nguồn Lực Việt

 

87

Lê Thành Công

1376/KTV

01/2013

12/2013

 

88

Nguyễn Phương Hằng

N.2039/KTV

01/2013

12/2013

 

 

 

II. CÁ NHÂN

 

37

0001HN/CN

Cơ sở Dịch vụ Kế toán Thanh Xuân

 

89

Phan Thị Thanh Xuân

0043/APC

01/2013

12/2013

 

38

0005HN/CN

Trần Đình Long

 

90

Trần Đình Long

0208/APC

01/2013

12/2013

 

39

0006HN/CN

Trần Vũ Thao

91

Trần Vũ Thao

0253/APC

01/2013

12/2013

 

40

0007HN/CN

Trương Hoàng Hoa

 

92

Trương Hoàng Hoa

1877/KTV

01/2013

12/2013

 

41

0008HN/CN

Đặng Thị Hồng Minh

 

93

Đặng Thị Hồng Minh

2029/KTV

01/2013

12/2013

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *