Tư vấn hỏi đáp

Giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ,biếu, tặng được sửa đổi, bổ sung như thế nào ?

Tiêu đề Giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ,biếu, tặng được sửa đổi, bổ sung như thế nào ? Ngày đăng 2013-01-28
Tác giả Admin Lượt xem 640

Trả lời: Giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi,tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng được sửa đổi, bổ sung (khoản 9 điều 1 Nghị định số121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011) như sau:

“2. Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu,tặng là giá tính thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặctương đương tại thời điểm trao đổi, biếu, tặng. Riêng biếu, tặng giấy mời (không thu tiền) xem các cuộc biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thì người đẹp và người mẫu, thi đấu thể thao do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật thì giá tính thuế được xác định bằng không (0).

Hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ quy định tại khoản này là hàng hóa,dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng, không bao gồm hàng hóa, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *