Tư vấn hỏi đáp

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

Tiêu đề GIẢI ĐÁP THẮC MẮC Ngày đăng 2015-09-04
Tác giả Admin Lượt xem 785

Hỏi: 1. Công ty tôi là người mua, mua hàng nhiều, sau nhiều lần mua, bên
cty được Nhà cung cấp xuất một hóa đơn chiết khấu thương mại bằng tiền thì tôi
hạch toán như thế nào ạ? (nghĩa là bên người mua được nhận chiết khấu thương
mại bằng tiền)

2. Công ty tôi là người mua, mua hàng được khuyến mãi bằng hiện vật
(hàng cùng loại hoặc hàng hóa tiêu dùng khác), trên hóa đơn người bán xuất chỉ
ghi hàng khuyến mãi số lượng, không ghi đơn giá hàng, không giá trị tiền hàng
khuyến mãi thì tôi hạch toán như thế nào?

Sau dó, cty tôi bán lại hàng hóa đã mua cũng khuyến mãi lại những hàng
được nhận khuyến mãi, mà không đăng ký với Sở Công thương. Như vậy, cty tôi khi
bán hàng này và khuyến mãi thì hạch toán doanh thu, giá vốn, chi phí như thế
nào cho đúng ạ? (Học viên lớp TT 200 của VCCI)

 

Trả lời: – Trường hợp 1:

Tại Điểm 3.1 của các Điều 25, 26,
29, quy định: “Trường hợp khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá hàng bán
nhận được sau khi mua nguyên, vật liệu (kể cả các khoản tiền phạt vi phạm hợp
đồng kinh tế về bản chất làm giảm giá trị bên mua phải thanh toán) thì kế toán
phải căn cứ vào tình hình biến động của nguyên vật liệu để phân bổ số chiết
khấu thương mại, giảm giá hàng bán được hưởng dựa trên số nguyên vật liệu còn
tồn kho, số đã xuất dùng cho sản xuất sản phẩm hoặc cho hoạt động đầu tư xây
dựng hoặc đã xác định là tiêu thụ trong kỳ, ghi:

Nợ các TK 111, 112

            Có
TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu (nếu NVL còn tồn kho);

            Có
TK 154 – Chi phí SXKD dở dang (Nếu đang trong quá trình SX);

            Có
TK 155 – Sản phẩm (Nếu đã xuất dùng SX, SP hoàn thành nhập kho chưa bán);

            Có
TK 632 _ Giá vốn hàng bán (Nếu SP đã bán);

            Có
TK 241 – Chi phí ĐTXDCB dở dang.

– Trường hợp 2:

Tại Điểm d, Khoản 3.1.14 Điều 29
của TT 200/2014/TT- BTC ngày 22/12/2014 của BTC, có quy định: “Trường hợp doanh
nghiệp là nhà phân phối hoạt động thương mại được nhận hàng hoá (không phải trả

tiền) từ nhà sản xuất để quảng cáo, khuyến mại cho khách hàng mua hàng của nhà
sản xuất, nhà phân phối

– 
Khi nhận hàng của nhà sản xuất (không phải trả tiền) dùng để khuyến mại,
quảng cáo cho khách hàng, nhà phân phối phải theo dõi chi tiết số lượng hàng
trong hệ thống quản trị nội bộ của mình và thuyết minh trên Bản thuyết minh,
Báo cáo tài chính đối với hàng nhận được và số hàng đã dùng để khuyến mại cho
người mua.

– Khi hết chương trình khuyến mại,
nếu không phải trả lại nhà sản xuất số hàng khuyến mại chưa sử dụng hết, kế
toán ghi nhận thu nhập khác là giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại,
ghi:

Nợ TK 156 – Hàng hoá (theo giá
trị hợp lý)/Có TK 711 – Thu nhập khác”.

Theo quy định như trên, bạn vận
dụng để kế toán cho phù hợp.

 

Hỏi: Giả sử số tiền vé mua hộ khách hàng là 500.000đ và số tiền phí dịch vụ
phụ thêm 55.000đ hạch toán như thế nào? (Học viên Trung tâm TAF)

 

Trả lời: Căn cứ quy định
tại TT 200/2014/TT- BTC, ngày 22/12/2014, Đối với công ty mua vé hộ khách hàng,
ghi sổ kế toán như sau:

 (1) Khi chi tiền mua vé hộ khách hàng và xác
định số phí dịch vụ phụ thu thêm, ghi:

 Nợ TK 1388 (giá ghi trên vé, không xuất HD
phần này):  500.000đ

 Nợ TK 131- Phải thu khách hàng (Số phí DV thu
thêm):           55.000đ

            Có
TK 511- DT bán hàng hóa, Sp và cung cấp DV:                50.000đ

            Có
TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp:                                        5.000đ

 Có TK 111, 112:                                                                      500.000đ

(2)Khi người mua trả tiền vé, ghi:

 Nợ TK 1121: 555.000đ

            Có
TK 1388: 500.000đ (Phần chi hộ -giá ghi trên vé); và

            Có
TK 131: 55.000đ  (Phần phí dịch vụ thu
thêm).

Theo Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *