Tư vấn hỏi đáp

Giải đáp thắc mắc

Tiêu đề Giải đáp thắc mắc Ngày đăng 2015-11-25
Tác giả Admin Lượt xem 545

Hỏi: Công ty tôi mới thành lập 2015, hiện đang làm đăng ký hành nghề kế toán lần đầu, trong PL03 có mục “thời hạn đăng ký hành nghề kế toán từ …….. đến……..”, em phải điền thời gian nào vào đây nếu muốn đăng ký hành nghề trong năm 2015? Mỗi năm doanh nghiệp đều phải làm đăng ký hay sao ạ? 
Nếu là đăng ký hành nghề lần đầu thì cá nhân thuộc Công ty có phải đảm bảo số giờ cập nhật không?! Và cụ thể là bao nhiêu giờ đối với người có chứng chỉ hành nghề kế toán? 

Trả lời: 
Tại Điểm 1.1, Thông tư 72/2007/TT- BTC ngày 27/6/2015, quy định “Hàng năm, doanh nghiệp dịch vụ kế toán và các doanh nghiệp khác có cung cấp dịch vụ kế toán (gọi chung là doanh nghiệp dịch vụ kế toán) phải đăng ký danh sách người hành nghề kế toán; cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán phải đăng ký hành nghề với Bộ Tài chính hoặc Hội nghề nghiệp kế toán, kiểm toán được Bộ Tài chính uỷ quyền (sau đây gọi tắt là Hội nghề nghiệp)” và tại Điểm 4.1, 4.2 của Thông tư 72/2007/TT- BTC, quy định về thời gian đăng ký hành nghề như sau “Đăng ký lần đầu: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán, doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải nộp hồ sơ đăng ký hành nghề cho Hội nghề nghiệp được Bộ Tài chính uỷ quyền. 
 Đăng ký từ lần thứ hai trở đi: Hàng năm, trước ngày 30/10, cá nhân hành nghề kế toán, doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải đăng ký danh sách hành nghề kế toán cho năm sau”.
– Theo quy định trên, nếu bạn đăng ký trước tháng 10 hàng năm bạn sẽ điền vào mục “thời hạn đăng ký hành nghề kế toán từ ngày bạn làm hồ sơ đăng ký đến 31/12 hàng năm”. Tuy nhiên, bây giờ đã là tháng 10 nên bạn có thể điền vào mục này như sau: “….từ ngày bạn làm hồ sơ đăng ký đến ngày 31/12/2016” (ví dụ: thời hạn đăng ký hành nghề từ 15/10/2015 đến 31/12/ 2016);
– Hàng năm, doanh nghiệp của bạn phải đăng ký danh sách người hành nghề kế toán với Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam theo địa chỉ: Ban quản lý hành nghề, 192 đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Tại Điểm 2.5 của Thông tư 72/2007/TT- BTC, quy định “Người đăng ký hành nghề kế toán từ lần thứ hai trở đi phải có thêm điều kiện tham dự đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức hàng năm theo quy định”. Như vậy, bạn mới đăng ký lần đầu thì chưa tính giờ cập nhật và đăng ký thứ 2 trở đi phải đảm bảo đủ  40 giờ một năm, trong đó cập nhật tập trung do VAA tổ chức là 30 giờ và tự cập nhật tại công ty 10 giờ, tuy nhiên 10 giờ tự cập nhật chỉ được công nhận nếu đảm bảo các điều kiện quy định hiện hành.

Hỏi: Công ty tôi tháng 9 vừa rồi mua hàng và có nhận được một số quà biếu tặng từ bên bán hàng. Trên hóa đơn bán hàng ghi rõ quà biếu tặng không thu tiền. Cho hỏi công ty tôi phải hạch toán thế nào số hàng được biếu tặng trên và có được khấu trừ thuế GTGT không vì trên hóa đơn ghi đầy đủ đơn giá thuế GTGT?

Trả lời: 
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013 /TT – BT “Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định”. 
Chiểu theo quy định trên thì có thể hiểu giá trị hàng hóa được biếu tặng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, bởi vậy, giá trị hàng hóa, vật tư và TSCĐ (Nếu có) được ghi nhận theo giá có cả thuế GTGT, và kế toán định khoản kế toán để ghi sổ kế toán như sau:
Nợ các TK 152, 153, 156,…. (Giá gồm cả thuế GTGT)
Có TK 711 – Thu nhập khác./.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *