Tư vấn hỏi đáp

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC (đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T4/2018)

Tiêu đề GIẢI ĐÁP THẮC MẮC (đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T4/2018) Ngày đăng 2018-07-02
Tác giả Admin Lượt xem 1258

Hỏi:
Trường hợp công ty trả lương cho người lao động bằng sản phẩm, hàng hóa thì kế toán phải ghi sổ như thế nào?
Trả lời:
Căn cứ vào Mục 3.1.11, Điểm 3, Điều 28, Thông tư 200, trường hợp, công ty trả lương cho người lao động bằng sản phẩm thì kế toán phản ánh như sau:
– Doanh thu của sản phẩm dùng để trả lương cho người lao động, ghi:
Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (tổng giá thanh toán)
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)
Có TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân (nếu có)
– Ghi nhận giá vốn hàng bán đối với giá trị sản phẩm dùng để trả lương cho người lao động:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 155 – Thành phẩm

Hỏi:
Doanh nghiệp có được phép ghi nhận doanh thu của hàng tặng, khuyến mại khi chưa giao hàng không?
Trả lời:
Công văn số 12568/BTC-CĐKT, ngày 9/9/2015 của Bộ Tài chính về việc giải thích nội dung Thông tư số 200/2014/TT-BTC: Về nguyên tắc, doanh thu phải ghi nhận tương ứng với nghĩa vụ đã phát sinh. Vì vậy, doanh nghiệp không được ghi nhận doanh thu của hàng tặng, khuyến mại khi chưa giao hàng do chưa đảm bảo điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và theo đó doanh nghiệp không được ghi nhận một khoản trích trước giá vốn hàng bán đối với hàng tặng, khuyến mại.

Hỏi:

Công ty tôi là công ty TNHH 2 TV, có vốn đầu tư nước ngoài, áp dụng chế độ kế toán theo TT 200/2014/TT-BTC. Năm 2015, doanh nghiệp có trích Quỹ Đầu tư và phát triển khi phân phối lợi nhuận. DN đã hạch toán: Nợ 4211/Có 414. Năm 2016 – 2017, Doanh nghiệp muốn sử dụng Quỹ này để nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới. Vậy, cho Doanh nghiệp hỏi: 1. Theo Quy định của Luật thuế, Kế toán: có bắt buộc DN phải xây dựng phương án phát triển sản phẩm mới hay không? 2. Cách hạch toán bút toán chi Quỹ Đầu tư và Phát triển mua nguyên vật liệu sử dụng cho mục đích này như thế nào? 3. Các chi phí phát sinh cho dự án này (như mua nguyên vật liệu, …) nếu có hóa đơn đầy đủ có được khấu trừ VAT và được trừ khi tính thuế TNDN hay không trong khi không tạo ra doanh thu?
Trả lời:
1. Về xây dựng phương án phát triển sản phẩm mới khi sử dụng quỹ đầu tư phát triển:
Quỹ đầu tư phát triển được trích từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng vào việc đầu tư phát triển mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp. Việc trích lập và sử dụng Qũy đầu tư phát triển phải tuân theo chính sách tài chính hiện hành, đối với từng loại hình doanh nghiệp hoặc do chủ sở hữu doanh nghiệp quyết định. Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành không có quy định về việc trích lập, sử dụng Qũy cũng như quy định về xây dựng phương án phát triển sản phẩm mới. Do đó, công ty căn cứ vào quy chế, điều lệ của công ty, quyết định của chủ sở hữu và chính sách hiện hành để thực hiện xây dựng phương án. Việc xây dựng phương án phát triển sản phẩm và trích lập sử dụng Qũy đầu tư phát triển là hai việc hoàn toàn khác nhau và doanh nghiệp chỉ ghi tăng vốn của chủ sở hữu khi có quyết định của chủ sở hữu về việc tăng vốn điều lệ.
2. Về hạch toán kế toán:
– Khi mua nguyên vật liệu, kế toán ghi:
Nợ các TK 152, 153,…
Nợ TK 133- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ (nếu có).
Có các TK 111, 112,…
– Khi có quyết định bổ sung vốn điều lệ từ Qũy đầu tư phát triển, doanh nghiệp phải kết chuyển sang Vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi:
Nợ TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển /Có TK 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu
3. Về việc xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập: đề nghị đơn vị của bạn thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *