Hoạt động trung ương hội

Hội nghị ban Chấp hành TW Hội khóa V lần thứ 2

Tiêu đề Hội nghị ban Chấp hành TW Hội khóa V lần thứ 2 Ngày đăng 2014-08-13
Tác giả Admin Lượt xem 201

Ngày 25/7/2014 tại hội trường Kho bạc Nhà nước Tỉnh Khành Hòa, BCH TW Hội Kế toán và Kiểm toán Nam (VAA) khoá V đã tổ chức phiên họp BCH, BKT lần thứ 2

Tham gia phiên họp  có 21/35 Uỷ viên BCH  và 3/5 Ủy viên Ban kiểm tra. PGS.TS Đặng Văn Thanh-Chủ tịch VAA đã chủ trì phiên họp.

Để chuẩn bị cho phiên họp, Thường trực Hội đã gửi trước tài liệu cho các UVBCH, BKT, do vậy tại hội nghị, các UVBCH, BKT đã phát biểu thảo luận tham gia nhiều ý kiến vào các dự thảo. PGS.TS Đặng Văn Thanh đã kết luận hội nghị. Hội nghị đã biểu quyết:

I.Thông qua các văn kiện của hội nghị

` 1- Chương trình công tác toàn khoá 2014-2019 của BCH, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2014 của VAA;
2- Chương trình công tác toàn khoá của Ban kiểm tra, kế hoạch công tác của ban kiểm tra 2014

          3- Thành lập sáu ban chuyên môn

          – Ban Nghiên cứu khoa học,

          – Ban tổ chức và phát triển hội viên,

          – Ban đào tạo, bồi dưỡng,

          – Ban thông tin tuyên truyền,

          – Ban đối ngoại,

          – Ban kiểm soát đạo đức nghề nghiệp và khen thưởng , kỷ luật hội viên hànhnghề

4- Bổ nhiệmcác thành viên BCH tham gia các Ban;

5- Thông qua Quy chế tài chính và Quy chế làm việc của BCH

6- Nghe báocáo và nghị quyết về việc chấp thuận đơn của VACPA xin rút khỏi thành viên củaVAA

II. BCH giao cho Ban thường vụ và Ban thường trực tổ chức thựchiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 như sau:

         Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án Tổng hội và triển khaixây dựng đề án Tổng hội

         Thành lập Ban xây dựng đề án đào tạo và thi kế toán viênhành nghề và triển khai xây dựng đề án trình Bộ Tài chính phê duyệt

         Triển khai hoạt động phổ biến khoa học công nghệ, tư vấnphản biện xã hội theo kế hoạch Hội đã đăng ký với các cơ quan Nhà nước và Liênhiệp Hội

         Tăng cường các hoạt động tổ chức hội nghị, Hội thảo chuyênmôn, thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học,  hoàn thiện soạn thảo CMKT, nâng cao chất lượngtrang Website của Hội.

         Cñng cè vµ tæchøc l¹i bé m¸y ®iÒu hµnh tại văn phòng Hội, nhằm nâng cao hiệu quả và phục vụtốt cho hoạt động của BCH và hội viên

         Nâng cao chất lượng hội viên, thực hiện quy định về hội phí vànộp niên liễm của các tổ chức thành viên

         Để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội Vvà Nghị quyết Ban chấp hành khóa V lần 2, yêu cầu từng UVBCH, UVBKT tích cựctham gia các hoạt động của Hội và hoàn thành tôt các nhiệm vụ được Hội phâncông, góp phần xây dựng Hội Kế toán và Kiểm toán VN phát triển ngang tầm cáchội nghề nghiệp của khu vực và thế giới, góp phần phát triển nghề nghiệp kếtoán, kiểm toán việt Nam.

III. Nghị quyết đã đượcBCH biểu quyết nhất trí thông qua là 100% (21/21). Cuộc họp đã kết thúc vào hồi17h cùng ngày.

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *