Hoạt động trung ương hội

HỘI NGHỊ LIÊN ĐOÀN KẾ TOÁN CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (AFA 119)

Tiêu đề HỘI NGHỊ LIÊN ĐOÀN KẾ TOÁN CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (AFA 119) Ngày đăng 2015-08-18
Tác giả Admin Lượt xem 373

Từ ngày 08-09/8/2015 Liên đoàn Kế toán các nước Đông
Nam Á (AFA) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 119 tại Yangon,
Myanma. Tham gia Hội nghị Đoàn Việt Nam gồm có:

– PGS TS Đặng Văn
Thanh, Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA);

– Ông Phạm Công
Tham, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam;

– TS Nguyễn Xuân
Thắng, Phó Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam;

– Ông Trần Thanh
Tùng, Cán bộ Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Thành viên Ban Kiểm soát Nội bộ
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 Cuộc họp AFA 119 có sự tham gia của 10 tổ chức/hội
nghề nghiệp kế toán là 10 thành viên chính thức (primary member) và các thành
viên liên kết (associate member) là các tổ chức Quốc tế như Hội kế toán công
chức (ACCA), Tổ chức Kế toán thực hành công chứng Australia (CPA), Tổ chức Kế
toán công chứng Australia và New Zealand, Viện Kế toán công chứng Anh và Xứ
Wales (ICAEW). Hội nghị đã thông qua Nghị quyết tại cuộc họp lần thứ 118 tại Hà
Nội, Việt
Nam.
Hội đồng AFA cũng đã xem xét việc xin gia nhập làm Hội viên liên kết (associate
member) của Viện Kế toán Công chứng Malaysia (MICPA) trong khi Malaysia đã có
Hội viên chính thức là Hội Kế toán Malaysia (MIA), và có sự tham gia của Quan
sát viên của Viện Kế toán Công chứng Nhật Bản (JICPA). Hội nghị cũng chào mừng
sự có mặt của Chủ tịch Liên đoàn Kế toán các nước Nam Á (SAFA) để thúc đẩy và
tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ giữa AFA và SAFA như trao đổi kinh nghiệm về
việc gia nhập Tổ chức Liên đoàn Kế toán Quốc tế, xem xét sáng kiến mỗi năm 2
bên tổ chức 1 cuộc họp có sự tham gia của tất cả các thành viên và tổ chức luân
phiên theo khu vực.

 Hội nghị cũng nhất trí thông qua việc bầu Giám đốc
Điều hành làm việc chuyên trách
(a full-time Executive Director) của AFA.

 Hội nghị tiếp tục thảo luận về 3 chủ đề:

 1)    Thu hẹp khoảng cách giữa các tổ chức thành viên và hỗ
trợ các thành viên ra nhập Liên đoàn Kế toán Quốc tế với việc trao đổi kinh
nghiệm nghề nghiệp như đạo đức, các chuẩn mực kế toán của các nước.

2)    Nhóm các chuẩn mực của các Tổ chức thành viên AFA và
các tổ chức có liên quan (thông qua sự lãnh đạo và thương hiệu).

3)    Các công việc AFA cần làm để được Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) công nhận như Tổ chức
kế toán khu vực với nhóm các chuẩn mực kế toán của mình.

 Hội
nghị AFA lần thứ 120 sẽ được tổ chức tại Manila, Phillipines ngày 04-05/12/2015
là Hội nghị kết thúc nhiệm kỳ của Chủ tịch EstelitaC. Aguirre./. 

Thanh Tùng


Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *