Ban tư vấn và kiểm soát nghề nghiệp kế toán kiểm toán

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ NĂM 2015

Tiêu đề HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ NĂM 2015 Ngày đăng 2015-04-15
Tác giả Admin Lượt xem 523

Ngày 10/4/2015, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt
Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý hành nghề kế toán năm 2014 và
kế hoạch công tác quản lý hành nghề năm 2015

Hội nghị vinh dự có sự hiện diện của lãnh đạo
Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Vụ pháp chế – Bộ Tài chính, đại diện Liên hiệp
các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, lãnh đạo Hội Kế toán và Kiểm toán Việt
Nam cùng hơn 41 công ty hành nghề kế toán.

Năm 2014, đã có 94 doanh nghiệp và cơ sở tư
nhân đăng ký hành nghề với 227 kế toán viên được VAA công khai đủ điều kiện
hành nghề năm 2014 trên các phương tiện thông tin đại chúng. So với năm 2013
thì số doanh nghiệp tăng 9 đơn vị và số người đăng ký hành nghề tăng 32 người.
Mặc dù số lượng đơn vị và kế toán viên hành nghề có tăng nhưng vẫn rất thấp so
với số thực tế hành nghề trên thị trường.

Năm 2014, Ban quản lý hành nghề đã tổ chức
8 lớp cập nhật kiến thức cả 2 miền Nam và Bắc và 3 cuộc hội thảo về Luật Kế
toán và chuẩn mực kế toán với gần 1.000 lượt người tham gia, tăng gấp 2,5 lần
so với năm 2013.

Ban quản lý đã thành lập 4 đoàn kiểm tra và
thực hiện kiểm tra 14 công ty và 30 hồ sơ dịch vụ. Qua công tác kiểm tra các
công ty đã thấy được sự cần thiết của việc kiểm soát chất lượng dịch vụ, đã chuẩn
bị tốt lài liệu phục vụ công tác kiểm tra và hợp tác để trao đổi rút kinh nghiệm.

Năm 2014, các công ty dịch vụ kế toán đã có
nhiều cố gắng, khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của
mình và thu được những thành tích đáng kể trong xây dựng và phát triển sự nghiệp
kế toán. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tặng bằng khen cho
3 công ty và 1 cá nhân. Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tặng giấy khen 7 tập
thể và 3 cá nhân.

Le Dung

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *