Tin trong nước

Hợp nhất các quy định của 2 nghị định về lệ phí môn bài

Tiêu đề Hợp nhất các quy định của 2 nghị định về lệ phí môn bài Ngày đăng 2020-04-27
Tác giả Admin Lượt xem 1835

Nhằm góp phần thống nhất các quy định của hệ thống pháp luật, đơn giản, rõ ràng, dễ áp dụng, nâng cao hiệu quả thi hành, Bộ Tài chính ban hành văn bản (số 20/VBHN-BTC) hệ thống hóa, hợp nhất các quy định của 2 nghị định về lệ phí môn bài.

Theo đó, văn bản hợp nhất các quy định của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP, ngày 4/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2017 và Nghị định số 22/2020/NĐ-CP, ngày 24/2/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/2/2020.

Văn bản này không thay thế 2 nghị định nêu trên, mà hệ thống hóa các quy định người nộp phí môn bài, miễn lệ phí môn bài, mức thu và khai, nộp lệ phí môn bài vào một văn bản để dễ đọc, dễ hiểu và thực hiện.

Cụ thể, văn bản này tổng hợp các trường hợp được miễn lệ phí môn bài được hướng dẫn từ hai nghị định, như:

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống; cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên, không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối, điểm bưu điện văn hóa xã, cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử);

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp;

Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ 1/1 đến 31/12) đối với:

Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới; hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh; trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chỉ nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập cũng được miễn lệ phí môn bài./.

  • theo thoibaotaichinh

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *